Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Թույլ տեսնող կրտսեր դպրոցականների մանր մոտորիկայի (շարժողականության) զարգացման մակարդակի հետազոտումը
2019 | Article
«Զարգացման սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող անձանց սոցիալ-մանկավարժական աջակցություն»: Տեսություն և պրակտիկա: Մաս 1, Յալթա, 2019, էջ 3-6
Կրտսեր դպրոցական աշակերտների կարճատեսության կանխարգելումը ներառական կրթության համակարգում
2019 | Article
«Ներառական կրթություն՝ հիմնախնդիրները և առաջընթացը» IV-րդ Համամիութենական կրթության ֆորումի միջազգային մասնագիտությամբ: Ռոստով նա Դոնու, Տագանրոգ, 2019, էջ 32-35
Աշակերտների կարճատեսության կանխարգելման հարցերում ուսուցիչների իրազեկվածության մակարդակը
2019 | Article
Միջազգային գիտամեթոդական գրախոսվող ժողովածու «Կրթությունը 21-րդ դարում», Երևան, 2019, N 1(1), էջ 46-51
Տեսողական օրգանի անատոմիա «ֆիզիոլոգիա և պաթոլոգիա
2019 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար.-Երևան, 2019., 310էջ
Современные Проблемы Инновационного Обучения
2019 | Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 3, 14-17 էջ
Սովորողների Գենետիկական Նախադրյալները՝ Կրթական Միջավայրում Հարմարվելու Նախապայման
2019 | Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1-1, 36-45 էջ
Ընտանիքում Երեխաների Հանդեպ Բռնության Երեվույթները Եվ Դրանց Հետեվանքները
2019 | Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1-1, 94-103 էջ
Ռիսկային Իրավիճակի Կարգավորիչների Հիմնախնդիրը Մանկավարժական Ռիսկաբանության Մեջ
2019 | Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1(1), 69-79 էջ
Հայաստանի Եվ Բելառուսի Բարձրագույն Կրթության Կառավարման Համեմատական Վերլուծություն
2019 | Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 2(2), 80-89 էջ
Арутюнян Назик , Варданян Ирина
Валеологические Основы Педагогики Счастья
2019 | Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1(1), 89-93 էջ
 
Contacts
Director of Center` Doctor of Pedagogy, Professor
Nazik Harutyunyan

Dean (+374 60) 71-06-15
(inner line 76-15),
pedagogy@ysu.am>