Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Арутюнян Назик , Варданян Ирина
Валеологические Основы Педагогики Счастья
2019 | Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1(1), 89-93 էջ
Ընտանեկան արտթերապեվտիկ տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկությունները սոցիալական մանկավարժի աշխատանքում
2019 | Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 2(2), 90-99 էջ
Сравнительный Анализ Управления Систем Высшего Образования Италии И Германии
2019 | Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 2(2), 100-108 էջ
Сравнительный Анализ Управления Системами Высшего Образования Франции И Италии
2019 | Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 4, 177-181 էջ
Մանկավարժական արտտեխնոլոգիաները՝ որպես մանկավարժական գործընթացում կիրառվող այլընտրանքային մոտեցումներ
2019 | Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1, 80-89 էջ
Сравнительный Анализ Управления Систем Высшего Образования Во Франции И В Испании
2019 | Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1, 203-211 էջ
«Կառավարման էթիկա» առարկայի դասավանդման մի քանի հարցեր
2019 | Article
Մխիթար Գոշ, 2019, 1(49), 43-50 էջ
Իմաստաբանական կոմպետենցիայի ձեվավորումը գեղարվեստական բնագիր տեքստերի վերլուծական ընթերցանության միջոցով
2019 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 1 (26), 62-74 էջ
Применение Диагностической Функции Преподавателем Как Важнейшее Условие Эффективности Педагогической Деятельности
2019 | Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 178-181 էջ
Современные Требования К Профессиональной Компетентности Преподавателя
2019 | Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 139-140 էջ