Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>

Կենտրոնն իրականացնում է երեք մասնագիտական կրթական ծրագիր, ինչպես նաև կազմակերպում և վերահսկում է ԵՊՀ 12 ֆակուլտետներում մանկավարժի որակավորման շնորհման նոր համակարգը.«Սոցիալական մանկավարժություն» կրթական ծրագիր բակալավրիատում՝ առկա ուսուցմամբ:


Կենտրոնն իրականացնում է երեք մասնագիտական կրթական ծրագիր, ինչպես նաև կազմակերպում և վերահսկում է ԵՊՀ 12 ֆակուլտետներում մանկավարժի որակավորման շնորհման նոր համակարգը.«Կրթության կազմակերպում» մագիստրոսականկրթական ծրագիրը՝ առկա և հեռակա ուսուցմամբ


1998 թ. առաջին անգամ հանրապետությունում պետական համալսարանի մագիստրատուրայում բացվեց «Կրթության կազմակերպումե մագիստրոսական ծրագիրը, որի նպատակն է պատրաստել կրթության կազմակերպիչներ Հայաստանի հանրակրթության և բարձրագույն կրթության ոլորտների համար:«Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մագիստրոսական կրթական ծրագիրը՝ հեռակա ուսուցմամբ


1998 թ. առաջին անգամ հանրապետությունում պետական համալսարանի մագիստրատուրայում բացվեց «Կրթության կազմակերպումե մագիստրոսական ծրագիրը, որի նպատակն է պատրաստել կրթության կազմակերպիչներ Հայաստանի հանրակրթության և բարձրագույն կրթության ոլորտների համար:

ԴԻՄՈՐԴԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ