Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Լևոն -Կարապետ Պալճյանի գործունեությունը ռումինահայ գաղթօջախի ազգային վարժարանում
2012 | Հոդված/Article
«Մանկավարժություն» գիտամանկավարժական հանդես, ՀՀ ԿԳՆ Ազգային ինստիտուտ, թ. 8, 2012, էջ 46-52
Ներառական ուսուցման կազմակերպման հիմնախնդիրները հանրակրթության ոլորտում
2012 | Հոդված/Article
«Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու թիվ 2, /5/, 2012, Էջ 114-119
Ժամանակակից դասախոսի մասնագիտական զարգացման պատմահամեմատական վերլուծություն
2012 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, գիտամեթոդական հանդես, 2012 թ., 4-6
Մեծահասակները որպես կրթության սուբյեկտներ
2012 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2012, № 3-4, էջ 5-11
Հայ մանկավարժ կաթողիկոսները
2012 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2012, 104 էջ
Сетевое взаимодействие вузов СНГ в подготовке кадров для инновационной экономики
2011 | Հոդված/Article
Материалы международной конференции, 20-21 января 2011 года, г. Москва, стр. 71-77
Տեսողության խանգարումներ ունեցող կրտսեր դպրոցականների տեսաշարժողական կորդինացիայի զարգացումը
2011 | Հոդված/Article
Տիֆլոլոգիայի պարբերական, Մոսկվա, 2011, N 2, էջ 88-94
Չտեսնողների և թույլ տեսնողների ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելը որպես գեղագիտական դաստիարակության և հուզական ոլորտի ձևավորման կարևոր միջոց
2011 | Հոդված/Article
Միջբուհական կոնսորցիում (գործակցություն) «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» գիտական ժողովածու, Երևան, 2011, N 2, էջ 63-70
Սեղանի թենիսի պարապմունքների ազդեցությունը թույլ տեսնող երեխաների սիրտ-անոթային համակարգի ֆունկցիոնալ վիճակի փոփոխության վրա
2011 | Հոդված/Article
«Դեֆեկտոլոգիա», Մոսկվա, 2011, N 1, էջ 29-34
Ակրոբատիկ վարժություններով պարապմունքները որպես թույլ տեսնող սովորողների ֆիզիկական զարգացման շտկման կարևոր միջոց
2011 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, «Զանգակ - 97», 2011, N 1-2, էջ 227-234