Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Դաստիարակության պրոբլեմներն Առաքել Բահաթրյանի մանկավարժական համակարգում
1988 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտապրակտիկ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1988, էջ 8-10
Առաքել Բահաթրյանը մայրենի լեզվի ուսուցման մասին
1987 | Գիրք/Book
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում» ամսագիր, Երևան, 1987, թիվ 5, էջ 62-64
Առաքել Բահաթրյանն ուսուցման մի քանի սկզբունքների մասին
1987 | Հոդված/Article
«Սովետական մանկավարժ» ամսագիր, Երևան, 1987, թիվ 3, էջ 71-75
Արսեն Տերտերյան
1985 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Կենսամատենագիտություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչ., 1985թ, 36 էջ
Առաքել Բահաթրյանն ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմունքների մասին
1985 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտապրակտիկ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1985, էջ 30-31