Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Harutyunyan Nazik , Vardanyan Irina
Fundamental Principles Of The Pedagogue’s Quality Education
2019 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 175-178 էջ
Անգլերեն գեղարվեստական տեքստի վերլուծական ընթերցանության ուսուցման վերճանաչողական ռազմավարությունը
2019 | Հոդված/Article
Science And Education A New Dimension. Pedagogy And Psychology, 2019, VII(76), Issue 187, 16-19 էջ
‹‹Շրջակա միջավայրի ֆիզիկա›› բուհական նոր հատուկ դասընթացի եվ բովանդակային որոշ հարցերի մասին
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2018, 1-2, 99-109 էջ
Բնագիտական առարկաների եվ մաթեմատիկայի ուսումնական ինտեգրացման որոշ հարցեր
2019 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2019, 2, 44-51 էջ
Բնագիտական կրթության արդիականացման հիմնախնդիրը
2019 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2019, 1, 3-12 էջ
Ереванский государственный университет: стратегия развития и новая модель единства образования и производства
2019 | Հոդված/Article
Три Миссии Университета: Образование, Наука, Общество, 2019, 376-389 էջ
Հանրակրթական դպրոցի աշակերտների կարճատեսության կանխարգելման հիմնահարցերի վերաբերյալ
2018 | Հոդված/Article
«Խ. Աբովյանի անվան ԱՊՀ–ի գիտական գրառումների հավաքածու», Երևան, 2018, էջ35-39
Չհասցնելու կամ ուսումնական նյութի դժվարությունների հիմնական բաղադրիչները և դրսևորման պատճառները
2018 | Հոդված/Article
Համառուսական «Կրթության զարգացման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները» գիտա-գործնական գիտաժողովի հոդվածների ձեռնարկում: Օրեխովո-Զունո, 2018, էջ 77-81
Խաղային գործունեության դերը տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման գործընթացում
2018 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ», Երևան, 2018, էջ 18-22
Դպրոցական կարճատեսության կանխարգելումը ներառական կրթության համակարգում
2018 | Հոդված/Article
«Ներառական կրթության ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավ երները», միջազգային գիտա-գործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2018, էջ119-122