Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Նազիկ Կարապետի Հարությունյան

Կենտրոնի տնօրեն, ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր | Մանկավարժության ամբիոն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. բարձրագույն, ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանա-գերմանական բաժին (ֆրանսերեն լեզու և գրականություն)
1983 - 1987 թթ. ասպիրանտուրա, ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոն` մանկավարժության տեսություն և պատմություն մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական – «Առաքել Բահաթրյանի մանկավարժական հայացքները», 1989, ԺԳ.00.01, 020 մասնագիտական խորհուրդ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Դոկտորական – «Հայ կրթական գործը սփյուռքում», 2002, ԺԳ.00.01, 020 մասնագիտական խորհուրդ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1979 - 1989 թթ. Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ֆրանսերեն լեզվի և մանկավարժության դասախոս
1989 - 1993 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
1993 - 2005 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
2005 թ-ից ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսոր
1996 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի վարիչ

Միջազգային փորձ և համագործակցություն
1994 թ. ԱՄՆ, Կալիֆորնիայի նահանգ, Լոս Անջելեսի պետական համալսարան (UCLA) 4 ամիս դասախոսություններ
1998 թ. Լիբանան, Բեյրութ, Հայագիտական բարձրագույն հիմնարկ, 4 ամիս, դասախոսություններ
1999 թ. Սիրիա, Հալեպ, Հալեպի հայագիտական կենտրոն, 4 ամիս, դասախոսություններ
2000 թ. Հունգարիա, Բուդապեշտ, մասնակցություն միջազգային գիտաժողովին
2001 թ. Իրան, Թեհրան, ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ, 1 ամիս, դասախոսություններ
2002 թ. Լիբանան, Բեյրութ, Մանկավարժության կոնֆերանս
2009 թ. Անգլիա, Լոնդոն, մասնակցություն «Կրթության որակի ապահովում» միջազգային թրեյնինգներին:

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն, Սոցիալական մանկավարժություն, Հայ կրթական գործը սփյուռքում, Կրթության կառավարման հիմունքներ, Կրթության որակի ապահովում և վերահսկողություն, Բարձրագույն կրթության երկաստիճան համակարգի կառավարում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանություն, մարդու իրավունքներ, ֆրանսերենի դասավանդման մեթոդիկա, երջանկության մանկավարժություն, մանկավարժական վալեոլոգիա, համեմատական մանկավարժություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Soros - ի 2007 թ. «Կրթության որակի ապահովում և վերահսկողություն» դրամաշնորհին (թիմի անդամ)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ - ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
ԵՊՀ Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնի գիտխորհրդի նախագահ
ԵՊՀ մեթոդխորհրդի անդամ
ԵՊՀ - ում գործող ԲՈՀ - ի գիտական աստիճաններ շնորհող մանկավարժության 065 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
«Մանկավարժական միտք» գիտա - մեթոդական հանդեսի գլխավոր խմբագիր
«Կրթության զարգացում» ՀԿ - ի նախագահ

Պարգևներ
2009 թ. ՀՀ ԿԳ նախարարության «Հուշամեդալ»
2014 թ. ՀՀ վարչապետի «Հուշամեդալ»
2014 թ. ՀՀ նախագահի կողմից «ՀՀ վաստակավոր մանկավարժի» կոչում
2016 թ.-ին՝ ԵՊՀ Ոսկե մեդալ,
2016 թ.-ին՝ Երևանի Պատվավոր մանկավարժի հուշամեդալ:

nazik.harutyunyan@ysu.am

Ձախլիկության ախտորոշումը և առաջատար ձեռքը որոշելու ուղիները
2022 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2022, 2(8), էջ 24-31, Հայաստան
ԵԱՏՄ անդամ երկրների՝ Հայաստանի, Ռուսաստանի Դաշնության, Բելառուսի և Ղազախստանի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման համեմատական վերլուծություն
2022 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2022, 1(7), 150-156 էջ, Հայաստան
N. Harutyunian , I. Vardanian
A comparative analysis of higher education systems management of Armenia and Finland
2021 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. серія педагогічні науки, N 1, 69-73 էջ, Ուկրաինա, 2021
Նազիկ Հարությունյան , Վ. Ռ. Բաղդասարյան
Գարեգին Առաջին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի փիլիսոփայական մոտեցումներն անձի ինքնաճանաչման հարցերի և դրանց կրոնական մեկնությունները
2021 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես, թիվ 1(5), Էջ 218-225, Երևան, 2021
Pedagogical Futurology: 21st Century Prospects
2020 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 29-32 էջ
Pedagogical Futurology: 21st Century Prospects
2020 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 29-32 էջ
Հայաստանի և Ղազախստանի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման համեմատական վերլուծություն
2020 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 106-115
Harutyunyan Nazik , Vardanyan Irina
Fundamental Principles Of The Pedagogue’s Quality Education
2019 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 175-178 էջ
Арутюнян Назик , Варданян Ирина
Валеологические Основы Педагогики Счастья
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1(1), 89-93 էջ
Հայաստանի Եվ Բելառուսի Բարձրագույն Կրթության Կառավարման Համեմատական Վերլուծություն
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 2(2), 80-89 էջ
Арутюнян Назик , Варданян Ирина
Валеологические Основы Педагогики Счастья
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1(1), 89-93 էջ
Harutyunyan Nazik , Vardanyan Irina
Fundamental Principles Of The Pedagogue’s Quality Education
2019 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 175-178 էջ
Акмеологический подход к профессиональной деятельности современного педагога
2018 | Հոդված/Article
Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, вып. 3, стр. 185-189
|
Антропологические основы педагогики счастья
2018 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського університету. Серія ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018, № 5, стр. 15-18
|
Варданян И. К., Арутюнян Н. К.
Педагогическая акмеология: поиски 21-го века
2017 | Հոդված/Article
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 40-46
|
Անի Աբրահամյան, Նազիկ Հարությունյան
Անգլիայի կրթության զարգացման պատմությունը 6-ից 11-րդ դարերում
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2, 271-273 էջ, Հայաստան
Սոցիալական մանկավարժություն
2017 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 336 էջ
Арутюнян Н. К. , Варданян И. К., Акопян Н. Р., Антанесян С. С., Антонян М., Антипин Л. Н., Бажаева Т. С., Бойко С. В., Аветисян П. С., Айрапетян Э., Булатецкая А. Ю., Быстрянцев С. Б., Гаврилов Л. Б., Гаврилова М. Ю., Галикян Г. Э., Дроздова И. А., Калантарян Э., Кожемякина А. В., Конькова В. Н., Кравцова В. Л., Кравченко С. К., Крупышева Т. С., Кубеев Е. К., Кудрявцева И. А., Лавров E. А., Ламанова Л. А., Магомедова А. М., Магрупова З. М., Максудян А. Р., Мелконян Н. А., Михайлова И. Н., Мкртичян А. Е., Морозова М. А., Мухина М. А., Ненастьева Е. В., Паремузян Н. Г., Пахолкова Е. В., Пашкова К. М., Плюснина В. Н., Поклонцева Л. Н., Розова Л. Е., Савчук Д. А., Сухарева Л. М., Сушкова О. В., Сычева Т. Д., Токмаджян З., Удахина И. С., Ульянова Л. В., Фатхуллин Ю. А., Хавроничев В. И., Хавроничева Н. А., Хачатрян А. Г., Черницкая А. Л., Шилова К. Ю., Шилова О. М., Шитикова Е. В.
Образование, культура и ценностные ориентации современного мира
2016 | Գիրք/Book
Филиал СПбГЭУ в г. Череповце, 2016, 285 стр.
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
2016 | Գիրք/Book
Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
Նազիկ Հարությունյան , Աիդա Տիգրանյան
ՀՀ կրթության համակարգը. նպատակը, խնդիրները
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 5-13 էջ
|
Նազիկ Հարությունյան , Սուսաննա Խաչատրյան
Բարձրագույն կրթության կառավարման մարտահրավերները
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 338-343 էջ
|
Մանկավարժական կրթության արդիականացման սկզբունքները
2015 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2015, թիվ 4, էջ 5-8
|
Education in Armenia: from old memories to integration into Europe
2015 | Հոդված/Article
Published in the book: Education across Europe - A Visual Conversation. EERA – European Education Research Association, Network, 17 - Histories of Education, Berlin, 2015, P. 19-23
Филоссофские и антропологические основы педагогики счастья
2015 | Հոդված/Article
Сборник статьей Международной научно-методической конференции: "Современная образовательная практика и духовные ценности общества", г. Череповец, 18-19 декабря, 2015, с. 116-119
Երջանկության մանկավարժություն – 21-րդ դարի որոնումներ
2015 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2015, Էջ 105-112
Предпосылки формирования социальной педагогики и перспективы его развития
2014 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции под эгидой премьер-министра РА Тиграна Саркисяна «Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство» Цахкадзор, Армения, 24—29 марта 2014 г., с. 145-149
Սոցիալական մանկավարժության ձևավորման նախադրյալները և զարգացման հեռանկարները
2014 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2014, թիվ 1-2, Էջ 5-14
Մայրենի լեզվի ուսուցման հարցերը Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն I աշխատություններում
2013 | Թեզիս/Thesis
«Մանկավարժական միտք», 2013, թիվ 1-2, էջ 234-245
Կրթության զարգացման և որակավորման խնդիրները
2013 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2013, N 1-2, Էջ 5-11
Методологические подходы при анализе системы педагогических ценностей
2013 | Հոդված/Article
Science and education a new dimension, Humanities and Social Science. I(2), Issue 12, 2013, Hungary, p. 7-10
Մեծահասակները որպես կրթության սուբյեկտներ
2012 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2012, № 3-4, էջ 5-11
Հայ մանկավարժ կաթողիկոսները
2012 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2012, 104 էջ
Առողջ ապրելակերպի գիտելիքների իմացությունը դպրոցում որպես ՄԻԱՎ/ՁԻԱՎ-ի կանխարգելման կարևոր նախապայման
2011 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2011, № 3-4, էջ 7-12
Հարություն Ալամդարյանի դիդակտիկական հայացքները
2011 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2011, № 1-2, Էջ 241-247
Ն.Կ. Հարությունյան , Ա. Վ. Աբրահամյան , Ս. Շ. Մկրտչյան
Հայ մանկավարժական հանրագիտարան
2010 | Գիրք/Book
Հանրագիտարան, Գիրք Բ, Հայ մանկավարժական մամուլ, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2010թ., 201 էջ
Մայրենի լեզվի դերը օտար լեզվի լեզվանյութի ընտրության և ուսուցման գործընթացում
2010 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», 2010, № 3, էջ 241-246
Հեռավար կրթության որակի ցուցանիշները
2010 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2010, № 3-4, Էջ 123-127
Սփյուռքի հայկական դպրոցների ժամանակակից հիմնախնդիրները
2010 | Հոդված/Article
«Հայ կրթական գործը սփյուռքում», 2010, № 2, Էջ 5-11
Инновационные процессы в системе управления высшим образованием
2010 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов ЕГУ, 2010, Стр. 133-137
Դիստանցիոն կրթության որակի ցուցանիշները
2010 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2010, թիվ 3-4, էջ 123-127
Խոսութային իրազեկության զարգացման առանձնահատկությունները ֆրանսերենի մասնագիտական դասընթացում
2009 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Եր., 2009, թիվ 1-2, էջ 76-81
Բարեփոխումները բարձրագույն կրթության համակարգում բոլոնյան գործընթացի համատեքստում
2009 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2009, թիվ 1-2, էջ 7-12
Դիստանցիոն ուսուցման ինովացիոն տեխնոլոգիաները
2009 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2009, թիվ 3- 4, էջ 99-103
Հասարակագիտություն 9
2008 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2008, 232 էջ
Հայ կրթական գործի հասարակական, սոցիալ-մշակութային նախադրյալները սփյուռքում
2008 | Հոդված/Article
Հայ կրթական գործը սփյուռքում, Եր., 2008, թիվ 2, էջ 4-7
Օտարերկրյա քաղաքացիների բարձրագույն և հետբուհական կրթության կազմակերպման հիմնահարցերը Հայաստանում
2008 | Հոդված/Article
Միջազգային կրթական գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2008, էջ 32-34
Հայաստանի կրթության համակարգի հիմնախնդիրները և «Կրթության զարգացում» ՀԿ-ի գործունեությունը
2008 | Հոդված/Article
«Կրթության զարգացում» տարեգիրք, «Զանգակ» հր., Եր., 2008, էջ 6-10
Դիստանցիոն ուսուցման մեթոդաբանական հիմքերը
2008 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2008, թիվ 4, էջ 27-31
Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ
Ն.Կ. Հարությունյան , Ա.Վ. Աբրահամյան , Մ.Մ. Մանուկյան , Ս.Շ. Մկրտչյան
Հայ մանկավարժական հանրագիտարան
2007 | Գիրք/Book
Հանրագիտարան, Գիրք Ա, Հայ մանկավարժության նշանավոր դեմքեր, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2007, 161 էջ
Կրթության որակի ապահովում
2007 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2007, թիվ 1-2, էջ 7-12
Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարանի
2007 | Գիրք/Book
Առարկայի մեթոդական ձեռնարկ, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007, 120 էջ
Կրթությունը և մարդկային զարգացումը
2006 | Հոդված/Article
«Կրթության զարգացում» տարեգիրք, Երևան 2006, էջ 6-9
Մանկավարժական ինովացիաների գիտատեսական, փիլիսոփայական և մանկավարժական հիմքերը
2006 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2006, թիվ1-2, էջ 7-14
Армянский педагог 19-го века А.Багатрян – признанный деятель дошкольного образования
2006 | Հոդված/Article
Тбилиси, Сборник научных трудов, 2006, N 21, Стр. 101-103
Շուշեցի մանկավարժ Ա. Բահաթրյանի անձի ձևավորման մասին
2005 | Թեզիս/Thesis
Հայ գրերի գյուտի և Ամարասի դպրոցի հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2005, էջ 87-88
Ժխտումը ֆրանսերենում
2005 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2005, թիվ 4, էջ 19-22,(ֆրանսերեն)
Նիկոլ Աղբալյանը սփյուռքում հայ կրթական գործի մշակ
2005 | Հոդված/Article
Ն.Աղբալյան-130, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2005, էջ 94-100
Ա.Բահաթրյանը անձի ձևավորման և համակողմանի դաստիարակության մասին
2005 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2005, թիվ 2-3, էջ 135-140
Սփյուռքի հայկական դպրոցների դերը ուծացման դեմ պայքարում
2005 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2005,թիվ 3, էջ 59-61
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Հայ մանկավարժության ակունքները (նախամեսրոպյան շրջան)
2004 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2004, թիվ 1, էջ 77-81
Ի՞նչ է ուսումնասիրում սոցիալական մանկավարժությունը
2004 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2004, թիվ 3-4, էջ 77-81
Ժխտման իմացաբանական դաշտը ֆրանսերենում
2004 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», Երևան, 2004, թիվ 2, էջ 102-107 (ֆրանսերեն)
Կրթության կառավարման հիմնահարցերը Հայաստանում և սփյուռքում
2003 | Հոդված/Article
Հայագիտական միջազգային համաժողով, զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2003, էջ 45-46
Լիբանանի և Սիրիայի հայկական դպրոցները
2002 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2002, 345 էջ
Հայ կրթական գործի հասարակական, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալ-մշակութային նախադրյալները
2002 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածաշար, Երևան, 2002, թիվ 1, էջ 30-37
Բեյրութի Մելանքթոն և Հայկ Արսլյան ճեմարանի Նորսիկյան մանկապարտեզը
2002 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2002, թիվ 2, էջ 87-95
Հայ կրթական գործը Լիբանանում
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002, թիվ 2, էջ 220-229
Դաստիարակության խնդիրները տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2002 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2002, թիվ 1-2, էջ 3-7
Իրավունք. Մարդու իրավունքներ, քաղաքացիական կրթություն, Պետություն և իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Ուսուցչի ձեռնարկ (8-10-րդ դաս. «Իրավունք» դասընթացի), Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2001, 72 էջ
Հալեպի Քարեն Եփփե ճեմարանը
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 183-190
|
Մարդու իրավունքներ և Քաղաքացիական կրթություն
2001 | Գիրք/Book
Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2001, 72 էջ
Հարությունյան Ն.Կ. , Ստեփանյան Հ.Մ.
Մարդու իրավունքներ
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար, Երևան, 2001, 144 էջ
Կիրակնօրյա դպրոցները սփյուռքում (ԱՄՆ, Լիվանան, Սիրիա)
2001 | Թեզիս/Thesis
Քրիստոնեության 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2001, էջ 75
Ֆերահյան վարժարան
2001 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2001, էջ 51-54
Եկեղեցու դերը սփյուռքի հայ կրթական գործում
2001 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողով` նվիրված քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակին, Երևան, 2001, էջ 56-58
Բեյրութի Նշան Փալանջյան ճեմարանը
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2001, թիվ 6, էջ 176-185
Մեթոդական և ուսուցչական կադրերի հարցերը Սիրիայի դպրոցներում
2001 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2001, թիվ 3, էջ 109-112
Ամերիկայի առաջին հայկական դպրոցը. Ֆերահյան վարժարան
2001 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Շուշիի ռեալական դպրոցի 120-ամյակին, Շուշի-Ստեփանակերտ, 2001, էջ 49-51
Սիրիայի ազգային վարժարանները
2001 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2001, թիվ 2, էջ 129-133
Կիրակնօրյա դպրոցները սփյուռքում (ԱՄՆ, Լիբանան, Սիրիա)
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2001, թիվ 2, էջ 140-151
Հայ կրթական գործը Սիրիայում
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2001, թիվ 1, էջ 128-136
Մարդու իրավունքների ուսուցման կարևորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2001 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2001, թիվ 1, էջ 33-37
Մարդու իրավունքներ և Քաղաքացիական կրթություն
2001 | Գիրք/Book
Դասագրքերի ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2001, 60 էջ
Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության պետական չափորոշիչ
2000 | Գիրք/Book
Հաստատված Կառավարության կողմից, Երևան, 2000, 40 էջ
Երեխաների իրավական դաստիարակությունը Հայաստանում
1998 | Հոդված/Article
«Իմ իրավունքը», 1998, թիվ 4, 4 էջ
Սոցիալ-հոգեբանորեն խաթարված ընտանիքները և նրանց թողած հետևանքները
1998 | Թեզիս/Thesis
Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 1998, էջ 4-5
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Առաջինը մանկավարժ
1998 | Հոդված/Article
«Շիրակ» ամսագիր, Բեյրութ, 1998, թիվ 1, էջ 72-83
Անչափահասների դաստիարակության խնդիրները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում
1997 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարան», 1997, թիվ 2, էջ 34-37
Ընտանեկան դաստիարակության ժամանակակից խնդիրները
1997 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, թեզիսներ, Երևան, 1997, էջ 5-7
Երեխաների իրավունքների և դաստիարակության հարաբերակցությունը Հայաստանում
1997 | Հոդված/Article
Հոդվածաշար, «Արին-Բերդ» իրավական - բժշկագիտական հանդես, Երևան, 1997, թիվ 1,2,3, 11 էջ
Հայ վաստակաշատ մանկավարժը
1996 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարան», 1996, թիվ 3, էջ 50-55
Н. Арутюнян , Л. Арутюнян
Социальная работа (глава 5)
1995 | Գիրք/Book
Учебное пособие, բուհական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Ереван, 1995, 319 ст.
Ամուսնալուծված ընտանիքները և նրանցում եղած պրոբլեմները
1995 | Հոդված/Article
«Մի պահ» ամսագիր, 1995, թիվ 2, էջ 7-9
Ի՞նչ է վալդորֆյան մանկավարժությունը
1995 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարան», 1995, թիվ 2, էջ 64-70
Գևորգ Մոմջյան – մեծ հայրենասերը և ազգային բարերարը
1994 | Թեզիս/Thesis
«Նոր կյանք», 1994, թիվ 33, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 6
Կարապետ Պալճյանի մանկավարժական հայացքները
1994 | Թեզիս/Thesis
«Նոր կյանք», 1994, թիվ 25, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 9
Մեր պապենական հողի կանչը
1994 | Թեզիս/Thesis
«Նոր կյանք», 1994, թիվ 31, Լոս Անջելես, ԱՄՆ, էջ 5
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը մանկավարժ
1993 | Հոդված/Article
«Էջմիածին» ամսագիր, թիվ 8, 1993, ք.Էջմիածին, էջ 9-12
Առաքել Բահաթրյան (կյանքը և գործը)
1992 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1992, 155 էջ
Խաթարված ընտանիքները և նրանց հետևանքները
1992 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարան» ամսագիր, թիվ 3, 1992, էջ 35-41
Առաքել Բահաթրյանի հոգեբանամանկավարժական հայացքները
1991 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Ալմա-Աթա, 1991, էջ 67-68
Դաստիարակության պրոբլեմներն Առաքել Բահաթրյանի մանկավարժական համակարգում
1988 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտապրակտիկ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1988, էջ 8-10
Առաքել Բահաթրյանը մայրենի լեզվի ուսուցման մասին
1987 | Գիրք/Book
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում» ամսագիր, Երևան, 1987, թիվ 5, էջ 62-64
Առաքել Բահաթրյանն ուսուցման մի քանի սկզբունքների մասին
1987 | Հոդված/Article
«Սովետական մանկավարժ» ամսագիր, Երևան, 1987, թիվ 3, էջ 71-75
Առաքել Բահաթրյանն ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմունքների մասին
1985 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտապրակտիկ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1985, էջ 30-31