Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Արթուր Գրիշայի Վաղարշյան

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Կրթություն
1989 – 1992 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1984 – 1989 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեմա
թեկնածուական – «Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգը (1918-1920 թթ.)», (Судебная система Первой Республики Армения (1918-1920 г.г.) ԺԲ.00.01, ի.գ.թ., 1996 թ., ԵՊՀ
դոկտորական – «Հայաստանի առաջին հանրապետության պետական իշխանության համակարգը (1918-1920 թթ.)» (Система государственной власти Первой Республики Армения (1918-1920 г.г.), ի.գ.դ., ԺԲ.00.01, 2013 թ., ԵՊՀ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Պետության և իրավունքի տեսական ու գործնական հիմնախնդիրները, իրավունքի ու պետության պատմական և փիլիսոփայական հիմնահարցերը, պաշտպանության, ազգային անվտանգության իրավական կարգավորման հիմնահարցերը կրթության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները

Կարդացվող դասընթացներ
Պետության և իրավունքի տեսություն,Գիտական հետազոտության հիմունքներ, Երկրի պաշտպանության ռազմավարության տեսաիրավական հիմունքները

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1993 - 1994 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
1994 - 2002 թթ. ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի դոցենտ
2005 -2021 թթ. ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
1996 - 2004 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի քարտուղար,
1996 - 2004 թթ. Համալսարանում իրականացվող բարեփոխումների իրավական կարգավորման հանձնաժողովի անդամ,
2004 – 2014 թթ. ԲՈՀ-ի Իրավագիտության 001 մասնագիտական խորհրդի քարտուղար,
2020 թ–ից մինչ օրս ՀՀ սահմանադրական դատարանի դատավոր։

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2004 թ–ից մինչև օրս ԲՈՀ-ի Իրավագիտության 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
2014 - 2019 թթ. ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Մասնակցությունը խմբագրակազմերին «Պետություն և իրավունք» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ «ԼՂՀ դատական իշխանություն» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
1997 թ–ից մինչև օրս ՀՀ Իրավաբանների միության անդամ
2015 թ–ից մինչ օրս Երկրապահ կամավորական միության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ՀՀ Նախագահի շնորհակալագիր

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, գերմաներեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
1981 - 1983 թթ. պահեստի սպա

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)
avagharshyan@ysu.am

Ժողովրդավարությունը և հասարակության մեջ կոնֆլիկտների կանխումը
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Հայրապետ հրատ․, Երևան, 2019, 208 էջ
Իրավագիտության մարտահրավերները. ժողովրդի՞, թե՞ քաղաքականության ծառա
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 3 (30), էջ 6-15
|
Ժողովրդի իշխանության դեմ հնարավոր ոտնձգությունները և ՀՀ իրավունքի համակարգում դրանց ամրագրման հիմնախնդիրները
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 2 (29), էջ 3-16
|
Մշակութային և տնտեսական գործոնների հարաբերակցությունը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադրման գործում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 7-16
|
Defensibility as the Principle of State Construction: Concept and Normative Content
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 9-24
|
Ազատական իրավաբանական ուսմունքն իրավունքի փիլիսոփայության պատմության համայնապատկերում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 14-22
|
Արթուր Վաղարշյան , Լուսինե Բարսեղյան
Պաշտպանունակությունը որպես սահմանադրական կարգի հիմունք. նորմատիվ բովանդակությունը և հարաբերակցությունը պետական կառուցակարգի այլ սկզբունքների հետ
2018 | Հոդված/Article
Հայկական բանակ, հանդես, Երևան, 2018, № 1-2(95-96), էջ 32-46
Սմբատ Սպարապետի և Մխիթար Գոշի դատաստանագրքերի նմանության հարցի իրավագիտական վերլուծություն
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 2 (26), էջ 3-10
|
Պաշտպանութնակությունը որպես սահմանադրական կարգի հիմունք․ նորմատիվ բովանդակությունը և հարաբերակցությունը պետական կառուցակարգի այլ սկզբունքների հետ
2018 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ, Հայաստան, 1-2 /95-96/, 232-245 էջ, 2018
Սմբատ Սպարապետի և Մխիթար Գոշի դատաստանագրքերի նմանության հարցի իրավագիտական վերլուծություն
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Իրավագիտություն, Հայաստան, № 2 (26), 3-10 էջ, 2018
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության պետաիրավական համակարգի գործառութավորման փորձը և արդի հանրապետության կատարելագործման հայեցակարգային առաջարկներ
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 7-20
|
Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան
2018 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2018։ Համահեղինակ: 176 էջ
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հայեցակարգի իրավական կարգավորման ու կառավարման հիմնահարցերը 1990-1995 թթ.
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 3-13
|
Մարդու իրավունքների ու ազատությունների կենսագործման և սահմանափակման սահմանադրական նորամուծությունները (համակարգային և ձևական իրավաբանական մեկնաբանություն)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 3-16
|
Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրը
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Տիգրան Մեծ, 2017թ․, 304 էջ
«Իրավունքի կիրառում» հասկացության հիմնահարցերը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 3-17
|
Պետության և իրավունքի տեսություն-1
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2016, 280 էջ
Իրավահասկացողության տիպերը և դրանց արժանիքներն ու թերությունները
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 7-28
|
Պետության և իրավունքի տեսություն-1
2017 | Գիրք/Book
Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2016, 280 էջ
Կրթության իրավունքի սահմանադրական և օրենսդրական կարգավորման հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված/Article
Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 22-40
|
Կրթության սահմանադրական կարգավորման էվոլյուցիան Հայաստանի հանրապետությունում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 18-37
|
Рецепция судебных уставов Алесандра 2 в Первой республике Армения /1918-1920 гг./: Коллизия демократического законодательства и чрезвычайной ситуации
2016 | Հոդված/Article
ВЕКТОР НАУКИ Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки, Тольяти, 2017, 1/28/ ст. 24-28
Պետության կառավարման ձևը և նրա պաշտպանության ու անվտանգության պրոբլեմը
2016 | Հոդված/Article
Հայկական բանակ, հանդես, Երևան, 2016, № 2(88) էջ 45-53
Рецепция судебных уставов Алесандра 2 в Первой республике Армения /1918-1920 гг./: Коллизия демократического законодательства и чрезвычайной ситуации
2016 | Հոդված/Article
ВЕКТОР НАУКИ Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки, Тольяти, 2017, 1/28/ ст. 24-28
Պետության կառավարման ձևը և նրա պաշտպանության ու անվտանգության պրոբլեմը
2016 | Հոդված/Article
Հայկական բանակ, հանդես, Երևան, 2016, № 2(88) էջ 45-53
Արդի աշխարհի մանկավարժական համակարգերը և իրավաբանական կրթության հիմնահարցերը Հայաստանում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 3-17
|
Արթուր Վաղարշյան , Նարինե Դավթյան
Դատավորների անփոփոխելիության սկզբունքի ձեվավորումը և արդի սահմանադրական իրավակարգավորումները (պատմահամեմատական իրավական վերլուծություն)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 53-67
|
Հայաստանի և Կիլիկյան հայկական թագավորության իրավական համակարգերը և իրավունքի աղբյուրները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 3-12
|
Իրավագիտություն հասկացության իմաստները և պատմական ակունքները
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Հայրապետ հրատարակչություն, Երևան: 2016, 296 էջ (Հայ իրավագետներ. գիտակենսագրական հանրագիտարան, 7-9 էջեր: / Հ. Դերձյան)
Ռազմական և դիվանագիտական գաղտնիքի պահպանության կազմակերպական-իրավական միջոցները Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդրաններում
2016 | Հոդված/Article
Հայկական բանակ, Երևան, թիվ թիվ 1(87), 2016, 67-77 էջեր
Հայաստանի անկախության հռչակագիրը և ժողովրդավարական, իրավական հասարակության ռազմավարության օրենսդրական կենսագործումը 1990-1991 թթ.
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-15
|
Գագիկ Ղազինյան , Արթուր Վաղարշյան , Առաքել Գյուլբուդաղյան
Հասարակագիտություն 11
2015 | Հոդված/Article
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2015, 264 էջ:
Типы конституционного регулирования в трех армянских республиках и констиуционно-правовое закрепление политического нейтралитета вооруженных сил и гражданского контроля над ними
2015 | Հոդված/Article
Право кавказкой цивилизации: Истоки, особенности, мировое значение: Материалы 4-ой междунарадной научхо-практической конференции / Отв. ред. Д.Ю. Шапсугов. Ростов-на- Дону: Изд. ООО Альтаир. 2015, с. 197-203
Արարատյան թագավորության իրավական քաղաքականության եվ իրավունքի աղբյուրների հարցի շուրջ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 3-16
|
Պետաիրավական ռեժիմի հասկացության հիմնախնդիրները
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 35-55
|
Սոցիոնորմատիվ կարգավորման համակարգի ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները Հին Հայաստանում (մ. թ. ա. III-II հազարամյակ)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 3-12
|
Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան
2014 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2014, 176 էջ
Հայոց իրավունքի պատմության հիմնահարցերը. Հին շրջանից մինչև մեր օրերը
2014 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 416 էջ
|
Issues of Legal Regulation of Filling the Gaps of Positive Law in the Republic of Armenia
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 9-16
|
«Իրավունք» հասկացության տեսամեթոդական և գործնական նշանակությունը
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 144.3, 2014 (№ 3), էջ 3-13
|
Հայոց պատմություն
2014 | Հոդված/Article
Հատոր 2. գիրք II: Միջին դարեր (IX դարի կես – XVII դարի առաջին կես): Հայ իրավագիտական մշակույթը XVI-XVII դ. կեսերին, Խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և ուրիշներ: Խմբագրակազմ Ա. Շահնազարյան և ուրիշներ:
Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2014, 655-659 էջեր:
Հայոց պատմություն
2014 | Հոդված/Article
Հատոր 2. գիրք II: Միջին դարեր (IX դարի կես – XVII դարի առաջին կես): Իրավագիտությունը Կիլիկիայում: Խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և ուրիշներ: Խմբագրակազմ Ա. Շահնազարյան և ուրիշներ:
Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2014, 463-470 էջեր
Պետության և իրավունքի տեսություն - 1
2013 | Գիրք/Book
Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2013, 224 էջ
Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 40 էջ
Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 40 էջ
Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 28 էջ
Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 28 էջ
Քաղաքացիական կրթություն. Բացատրական բառարան
2013 | Գիրք/Book
Մենագրություն, GIZ – Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերություն, Երևան, 2013, 405 էջ
Հասարակագիտություն 8-9-րդ դասարանների համար
2013 | Գիրք/Book
Ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2013: Համահեղինակ: 96 էջ
Компетенция парламентов первой Республике Армения в области правосудия (1918 - 1920 гг.)
2013 | Հոդված/Article
Право и экономика, Журнал международного союза юристов, ном. 1(299), М., 2013, ст. 75-80
Գործառութային ինքնաբավությունը որպես դատական իշխանության կազմակերպման սկզբունք (պատմության դասերի տեսական իմաստավորում)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողով նվիրված Շ.Ն. Պետրոսյանի 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի, 2012 թ.), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013, 320 էջ, 19-29 էջեր
Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ
Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ։
Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ
Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ
Քաղաքականության իրավաօրինականությունը որպես ազգային պետականության կայացման պայման
2012 | Դասագիրք
Հանրապետական գիտաժողով նվիրված 1921 թ. մարտի 16-ի Մոսկվայի և 1921 թ. հոկտեմբերի 13-ի Կարսի պայմանագրերի 90 ամյակներին: Հրատարակիչ՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Վանաձոր, 2012, 4-19 էջեր
Հայաստանի առաջին հանարապետության կառավարության իրավասությունը և գործունեությունը պետական ապարատի գործադիր ենթահամակարգի կազմակերպման և կառավարման ոլորտում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 245-266 էջեր
Գառնիկ Սաֆարյան, Հովհաննես Ստեփանյան, Արթուր Վաղարշյան
«Հայաստան» հանրագիտարան, ՀՀ ԳԱԱ: Իրավագիտություն
2012 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Գիտահրատարակչական խորհուրդ՝ Հ.Մ. Այվազյան (գլխավոր խմբագիր) և ուրիշներ, Երևան, Հայկական Հանրագիտարան հրատարակչություն, 2012:- 1164 էջ, 558-563 էջեր
Հայաստանի առաջին հանրապետության գործադիր իշխանության համակարգը (1918-1920 թթ.),
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 328 էջ
Հայաստանի առաջին հանրապետության օրենսդիր իշխանության համակարգը (1918-1920 թթ.)
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 288 էջ
Обороноспособность как принцип организации и деятельности государственного аппарата
2012 | Հոդված/Article
Евразийский юридический журнал, № 12 (55), М., 2012, ст. 147-149
Рецепция судебных уставов Александра Второго в первой Республике Армения и отмена гарантий принципа независимости судей (1918-1920 гг.)
2012 | Հոդված/Article
"Законность и правопорядок в современном обществе", сборник материалов XI Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012, 215 с., ст. 142-149
Установление и применение смертной казни в Первой Республике Армения (1918-1920 гг.)
2012 | Հոդված/Article
“Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов ис-следований”: сборник материалов II Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012. - 160 с., ст. 148-154
Հայրենիքի պաշտպանության խնդիրը և պետական ապարատի կազմակերպման ու գործունեության սկզբունքների համակարգի վերաիմաստավորման անհրաժեշտությունը
2012 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, ԼՂՀ դատավորներ ՀԿ, Ստեփանակերտ, 2012, թիվ 1(5), 13-19 էջեր
Արտակարգ օրենսդրությունը և արտակարգ կառավարման ձևերը Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 137.3, Երևան 2012թ., էջ 3-23
|
Բնակչության բարոյաիրավական դաստիարակության և համաուսուցման հիմնախնդիրները կրթական քաղաքականության համատեքստում
2012 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, Ստեփանակերտ, 2012, թիվ 2(6), էջ 75-81
Պետության և իրավունքի տեսություն - 2
2011 | Գիրք/Book
Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2011, 448 էջ
Պոզիտիվ իրավունքի բացերի լրացման իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները
2011 | Գիրք/Book
ԼՂՀ դատական իշխանություն, ԼՂՀ դատավորներ ՀԿ, Ստեփանակերտ, 2011, թիվ 1, 6-12 էջեր
Խորհրդարանական վերահսկողության ձևերը Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 134.3, Երևան 2011թ., էջ 3-20
|
Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանների իրավասությունը արդարադատության ոլորտում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 133.3, Երևան 2011թ., էջ 3-15
|
Գ. Ղազինյան , Ա. Վաղարշյան , Ա. Գյուլբուդաղյան
Հասարակագիտություն 11
2010 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2010, Խմբագիր և համահեղինակ, 264 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարությունը ձևավորելու կարգը և պետական կառավարման ձևը
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 132.3, Երևան, 2010 թ., էջ 5-18
|
Հայոց պատմություն
2010 | Հոդված/Article
Հատոր 3. գիրք 1-ին: Հայ մշակույթը XVII դ. 2-րդ կեսին և XIX դ. առաջին կեսին. Իրավագիտություն, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2010, 122-124 էջեր
Պետության և իրավունքի տեսություն-1
2010 | Գիրք/Book
Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2010, 220 էջ
Բուհերի իրավական կարգավիճակի զարգացումը Հայաստանի երեք հանրապետություններում
2010 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, Երևան, թիվ 11 (181), 2010, 1-4 էջեր
Հայաստանի երեք հանապետություններում սահմանադրական կարգավորման տիպերը և զինված ուժերի քաղաքական չեզոքության ու դրանց նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության սկզբունքների սահմանադրական իրավական ամրագրումը
2010 | Հոդված/Article
Հայկական բանակ, Երևան, թիվ 2(64), 2010, 17-28 էջեր
Հայոց պատմություն
2010 | Հոդված/Article
Հատոր III, գիրք առաջին / Հայ մշակույթը XVIII դարի երկրորդ կեսին և XIX դարի առաջին կեսին. Իրավագիտություն, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 338-340 էջեր
Պետության և իրավունքի տեսություն. ներածություն, պետության առաջացումը, հասկացությունը, էությունը, գործառույթները, ձևերը
2009 | Գիրք/Book
Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2009, 152 էջ
Պետության և իրավունքի տեսություն. պետության կառուցակարգը, քաղաքացիական հասարակությունը և նրա քաղաքական համակարգը
2009 | Գիրք/Book
Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2009, 72 էջ
Գ. Ղազինյան , Հ. Աղաջանյան, Ս. Պետրոսյան , Ս. Խաչատրյան , Հ. Խաչատրյան, Ա. Գյուլբուդաղյան, , Ա. Վաղարշյան , Կ. Վարդանյան
Հասարակագիտություն 10-12
2009 | Գիրք/Book
(Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12-րդ դասարանների Հանրակրթական ավագ դպրոցի բոլոր հոսքերի համար), «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2009, 120 էջ
Դատական շինարարությունը Հայաստանի երեք Հանրապետություններում և դատական համակարգի վերակառուցման արդի հայեցակարգի մեթոդաբանությունը «Իրավագիտության հարցեր»
2008 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2008, թիվ 3-4, էջեր 8-23
Հասարակագիտություն 9
2008 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2008, 232 էջ
Պետություն. առաջացումը, հասկացությունը, էությունը, գործառույթները, ձևերը
2008 | Գիրք/Book
Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2008, 120 էջ
Բնակչության բարոյաիրավական դաստիարակության և համաուսուցման հիմնախնդիրները կրթական քաղաքականության համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, թիվ 4(42), 2008, 4-8 էջեր
Պետության և իրավունքի տեսության ներածություն
2008 | Գիրք/Book
Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2008, 32 էջ
Բուհերի իրավական կարգավիճակի պատմական զարգացումը և արդի հիմնախնդիրները
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 36-46 էջերը
Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարության լիազորությունները և իրավական գործունեությունը երկրի պաշտպանության ոլորտում
2008 | Հոդված/Article
Հայկական բանակ, Երևան, թիվ 2-3 (56-57), 2008, 118-139 էջեր
Միացյալ և անկախ Հայաստանի հռչակման գործընթացի իրավական հիմնախնդիրները
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, 25-31 էջերը
Բացերը պոզիտիվ իրավունքում. հասկացությունը և լրացման իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները
2007 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1, Երևան, 2007, 6-11 էջեր
Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ
Իրավաբանական իրավահասկացողությունը և իրավունքի իրականացում հասկացության հիմնախնդիրները
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, թիվ 3, 2006, 6-10 էջեր
Օրենսդիր իշխանության զարգացման փուլերը Առաջին հանրապետությունում և Հայաստանի խորհուրդը
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 4, Երևան, 2006, 6-16 էջերը
Դատարանների ու դատավարության ազգայնացումը և դրա հետևանքները Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Երևան, 2006, 91-95 էջերը
Իրավունքի աղբյուրների ու իրավական կարգավորման միջոցների հարաբերակցությունը և հասարակական հարաբերությունների կարգավորման ստորակարգությունը
2006 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2-3 (32-33), Երևան, 2006, 5-11 էջեր
Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգը (1918-1920 թթ.)
2006 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2006, 208 էջ
Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգը
2005 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005
|
Դատավորների անկախության սկզբունքի երաշխիքների վերացումը Առաջին հանրապետությունում
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2005, թիվ 3, 6-9 էջերը
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Իրավաբանի մասնագիտական հմտությունների դասավանդման հիմնահարցեր
2003 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Ասողիկ», Երևան, 2003, 208 էջ
Մարդու իրավունքները և մարդկային զարգացումը
2003 | Հոդված/Article
Վասն արդարութեան, իրավական գիտամեթոդական հանդես, թիվ 5(41), 2003, 38-45 էջեր
Դատական համակարգը Հայաստանի առաջին հանրապետությունում
2003 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, Երևան, թիվ 7, 2003, էջ 5-9 էջերը
Ընտրական իրավունքի հիմունքների պատմական զարգացումը Հայաստանում
2003 | Հոդված/Article
Վասն արդարության, թիվ 4 (40), Երևան, 2003, 10-15 էջերը
Հարցազրույց և խորհրդատվություն գործնական հմտությունների մշակման դերային խաղերի անցկացման մեթոդական խորհուրդներ
2003 | Գիրք/Book
Երևան, 2003, 21-32 էջեր:
Հայաստանի սահմանադրական զարգացման որոշ հիմնահարցեր
2003 | Հոդված/Article
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003, 10 տ. մամուլ
Խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում
2002 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2002, թիվ 4, 23-27 էջեր
Պետություն և իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
Իրավունք. Մարդու իրավունքներ, քաղաքացիական կրթություն, Պետություն և իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Ուսուցչի ձեռնարկ (8-10-րդ դաս. «Իրավունք» դասընթացի), Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2001, 72 էջ
Ընտրական իրավունքի սահմանադրական զարգացումը Հայաստանում
2001 | Գիրք/Book
Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 2001, 24 էջ
Մարդու իրավունքներ և Քաղաքացիական կրթություն
2001 | Գիրք/Book
Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2001, 72 էջ
Հայաստանի երկրորդ հանրապետության սահմանադրական զարգացման փուլերը
2000 | Գիրք/Book
Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 2000, 32 էջ
Արտակարգ դատարանները Հայաստանի առաջին հանրապետությունում
2000 | Գիրք/Book
Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 2000, 26 էջ
Իրավունք. Առևտրային իրավաբանական անձինք. Պայմանագիր
2000 | Գիրք/Book
ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան, 2000, 152 էջ
Հայաստանի սահմանադրական զարգացման պատմության առարկան, մեթոդները, պարբերացումը
1999 | Գիրք/Book
Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 1999, 24 էջ
Դատական համակարգի կազմավորման և գործունեության հիմունքների սահմանադրական զարգացումը Հայաստանում (1918-1995 թթ.)
1999 | Գիրք/Book
Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 1999, 42 էջ
Իրավունք. Առևտրային իրավաբանական անձինք. Պայմանագիր
1999 | Գիրք/Book
ՀՀ Հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա, Երևան, 1999, 200 էջ
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Գիրք/Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
Մահապատիժը որպես քրեական պատժատեսակ Հայաստանի առաջին հանրապետությունում
1998 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1, Երևան, 1998, 13-19 էջերը
Օրենսդիր մարմինները Հայաստանի Հանրապետությունում (1918-1920 թթ.) 1997
1997 | Հոդված/Article
Իրավաիտության հարցեր, թիվ 1, Երևան, 1997, 51-54 էջեր
Երդվյալ ատենակալների դատարանը Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում (1918-1920) թթ.
1996 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», Երևան, 1996, 1 տ. մամուլ
Չկայացած Սահմանադրություն
1996 | Հոդված/Article
Գիտ. հոդվ. ժողով., Գեղարքունիքի մարզի Գավառի պետական համալսարան, 1996 թ., 75-79 էջեր
Հայաստանի առաջին Հանրապետության պետական կառավարման ձևը և օրինաստեղծ գործառնություն ունեցող մարմինները
1996 | Հոդված/Article
Գիտ. հոդվ. ժողով., Գեղարքունիքի մարզի Գավառի պետական համալսարան, 1996 թ., 79-84 էջեր
Դատական իշխանությունը Հայաստանի առաջին հանրապետությունում (1918-1920 թթ.)
1996 | Հոդված/Article
Հանդես Երևանի Համալսարանի, թիվ 1(84), Երևան, 1996, 3-6 էջեր
Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգի հիմունքների մշակումը և դրանց օրենսդրական կենսագործումը
1996 | Հոդված/Article
Իրավունք և օրինականություն, թիվ 2(10), Երևան, 1996, 26-31 էջեր