Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Մարգարիտա Հրանտի Ապրեսյան

Ամբիոնի վարիչ | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
1982 - 1986 թթ. Մոսկվայի Թորեզի անվան օտար լեզուների պետական ինստիտուտ, բանասիրության գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
1977 - 1982 թթ. Վ. Բրյուսովի անվան ռուս. և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ (գերազանցության դիպլոմ)

Աշխատանքային գործունեություն
• Երևանի պետական համալսարանի անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
• Երևանի պետական համալսարանի լեզուների ուսուցման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն (2019թ.-ից առ այսօր)
• Երևանի պետական համալսարան` TOEFL ծրագրի ղեկավար (2011թ.-ից առ այսօր)
• Երևանի պետական համալսարան՝ iTEP ծրագրի ղեկավար (դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում) (2011 թ.-ից առ այսօր)
• Կուրսային, ավարտական և թեկնածուական ատենախոսությունների ղեկավար
• Տեսական և գործնական քերականության դասավանդում ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետում
• Մասնագիտական անգլերեն լեզվի ուսուցում իրավագիտության, սոցիոլոգիայի, կիրառական մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, հոգեբանության և մի շարք ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում (բակալավրիատի և մագիստրատուրայի համակարգում)
• 87-ից ավելի գիտական հոդվածների հեղինակ, մի շարք ատենախոսությունների ղեկավար և գրախոս
• FLSP (Օտար լեզուն հատուկ նպատակների համար) միջազգային ժողովածուի գլխավոր խմբագիր (Հայաստան, 2010թ.-ից առ այսօր)
• «Գիտությունը և կրթությունը Արցախում» գիտական ժողովածուի «Օտար լեզուներ» բաժնի խմբագիր (1996 թ.-ից առ այսօր)
• ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում օտար լեզուների ուսուցման հայեցակարգ մշակող աշխատանքային խմբի անդամ (2018 թ.)
• Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի (շտեմարանների) աշխատանքային խմբի ղեկավար (2003 - 2020 թթ.)
• Հանրապետությունում հանրակրթական դպրոցների 3-րդ և 4-րդ դասարանի անգլերենի դասագրքերի հեղինակ (2002, 2008, 2009, 2013թ, 2016 թթ.)
• Բուհական ընդունելության քննությունների «Անգլերեն լեզու» առարկայական հանձնաժողովի նախագահ (2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016 թթ.)
• ԵՊՀ հեռակա ընդունելության քննությունների «Անգլերեն լեզու» առարկայական հանձնաժողովի նախագահ (2004 - 2017 թթ.)
• ԵՊՀ ԱՊՀ քաղաքացիների ընդունելության քննությունների «Անգլերեն լեզու» առարկայական հանձնաժողովի նախագահ (2004 - 2020 թթ.)
• Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան`պետական քննությունների հանձնաժողովի նախագահ (2008 – 2009; 2009 - 2010 թթ.,)
• ԵՊՀ-ի վարչական և տարբեր մասնագիտություններ ներկայացնող պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ անգլերենի որակավորման բարձրացման հանձնաժողովի նախագահ (2010 թ.)
• Անգլերեն լեզվի դպրոցական օլիմպիադաների առարկայական հանձնաժողովի նախագահ (2002 թ.)
• Կրթության և գիտության նախարարություն` անգլերեն լեզվի փորձագետների խմբի նախագահ (2001 թ.)
• Երևանի պետական համալսարանի` հայցորդների և ասպիրանտների քննական (անգլերենի) հանձնաժողովի անդամ (1996թ.-ից առ այսօր)

Հասարակական գործունեություն
2010 թ. Մասնագիտական հմտությունների կատարելագործում միջազգային սեմինարներում, ինչպիսին է CLIL Matrix` կազմակերպված ժամանակակից լեզուների Եվրոպական կենտրոնի կողմից(ECML), (Գրաց, Ավստրիա)
2006 թ. «ԱՆգլերենը հատուկ նպատակների համար» (ESP) հետաքրքրությունների շրջանակներում սեմինարների մասնակցություն` (ԱՄՆ Տամպա, Ֆլորիդա)
2005 թ. Մասնագիտական հմտությունների կատարելագործում միջազգային սեմինարներում, ինչպիսին է CLIL Matrix` կազմակերպված ժամանակակից լեզուների Եվրոպական կենտրոնի կողմից(ECML) (Գրաց, Ավստրիա)
2001 թ. ACCELS որակավորման փորձագետ հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների համար
1998 թ. Անգլերենը հատուկ նպատակների համար(ESP) և անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար (EAP) ուսումնասիրություն (Օմսկրկ, Էդգեհիլ Համալսարան, Անգլիա)
1997 թ. Միչիգանի համալսարանի անգլերեն լեզվի թեստավորման(MELAB) ներկայացուցիչը Հայաստանում
1994 թ. Անգլերենի դասախոս` USIS երկրաբանական փորձագետների թիմ
1992, 1993 և 1994 թթ. հումանիտար տարբեր խմբերի, նախարարությունների և օտարերկրյա կազմակերպությունների թարգմանիչ(USAID)
1989,1990 և 1992 թթ. Տարբեր տուրիստական խմբերի թարգմանիչ (Հունգարիա, Հարավսլավիա, Իտալիա, Հունաստան և Մալթա)
1988 թ. Բժիշկներ առանց սահմանների(Medicines Sans Frontieres)` թարգմանիչ (դեկտեմբերյան երկրաշարժից հետո)
1982 թ. Գիտոահետազոտական միության (Անի) տեխնիկական թարգմանիչ

Մասնագիտական վերապատրաստում
• ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի կողմից կազմակերպված «Լեզու, մշակույթ և հաղորդակցություն» խորագրով՝ ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի մասնակցություն (2019թ.)
• Ռուսաստանի դաշնությունում /Տոմսկ/ կայացած <<Լեզու և Մշակույթ>> խորագրով քսանիններորդ միջազգային կոնֆերանսի մասնակցություն (2018թ.)
• Մոսկվայի պետական համալսարանում <<Ուսուցիչ, աշակերտ, դասագիրք>> խորագրով իններորդ միջազգային կոնֆերանսի մասնակցություն (2018թ.)
• Իտալիայում /Ֆլորենցիա/ կայացած <<Կրթության ապագան>> խորագրով չորրորդ միջազգային կոնֆերանսի մասնակցություն (2014թ.)
• Չինաստանում /Հանգժոու/ կայացած իրավաբանության, թարգմանության ու մշակույթի վերաբերյալ չորրորդ միջազգային կոնֆերանսի մասնակցություն (2013թ.)
• Մասնագիտական հմտությունների կատարելագործում միջազգային սեմինարներում, ինչպիսին է CLIL Matrix /կազմակերպված ժամանակակից լեզուների Եվրոպական կենտրոնի կողմից(ECML)/, (Գրաց, Ավստրիա) (2007թ.)
• «Անգլերենը հատուկ նպատակների համար» (ESP) հետաքրքրությունների շրջանակներում սեմինարների մասնակցություն` (ԱՄՆ Տամպա, Ֆլորիդա) (2006 թ.)
• Մասնագիտական հմտությունների կատարելագործում մի շարք միջազգային սեմինարներում (Չինաստան, Իտալիա, Սերբիա…) (2005 թ.)
• Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների համար ACCELS որակավորման ծրագրի փորձագետ (2001 թ.)
• Անգլերենը հատուկ նպատակների համար (ESP) և անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար (EAP) մեթոդաբանության ուսումնասիրություն (Օմսկրկ, Էջհիլ Համալսարան, Անգլիա) (1998 թ.)
• ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան /USIS/ կողմից կազմակերպած երկրաբան- փորձագետների թիմի անգլերենի դասընթացի ղեկավար (1994 թ.)
• Կառավարական, պետական և մի շարք միջազգային կազմակերպությունների (USAID, USIS) թարգմանիչ (1992, 1993 և 1994 թթ.)
• Տարբեր տուրիստական խմբերի թարգմանիչ (Հնդկաստան,Հունգարիա, Հարավսլավիա, Իտալիա, Հունաստան, Մալթա և այլն) (1989, 1990 և 1992 թթ.)
• Բժիշկներ առանց սահմանների (Medicines Sans Frontieres)`մարդասիրական կազմակերպության թարգմանիչ (դեկտեմբերյան երկրաշարժից հետո) (1988 թ.)
• Գիտահետազոտական միության (Անի), տեխնիկական թարգմանիչ (1982 թ.)

Անդամակցություն
• Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ (մինչև 2020թ.)
• «Արգենտինյան Հանրապետություն» Երևանի թիվ 76 հիմնական դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ (մինչև 2020թ.)
• Իրավագիտությունը օտար լեզուներով կազմակերպության “Armenian Center for International Legal Languages” (ACILL) նախագահ
• Անգլերեն լեզու դասավանդողների (TESOL) միջազգային կազմակերպության անդամ
• ՀՀ անգլերեն լեզվի ուսուցիչների ասոցիացիայի (AELTA) խորհրդական
• Անգլախոսների միավորման (English Speaking Union) Հայաստանյան մասնաճյուղի անդամ
• Միչիգանի /ԱՄՆ/ համալսարանի անգլերեն լեզվի թեստավորման (MELAB) ներկայացուցիչը Հայաստանում (1997 թ.)

Պարգևներ
• ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալ՝ համալսարանի գործունեության կազմակերպման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար (2019թ. )
• ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից շնորհակալագիր՝ ԵՊՀ 95-ամյա տարեդարձի կապակցությամբ (2015թ.)
• ԵՊՀ պատվոգիր ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի 20-ամյա տարեդարձի կապակցությամբ՝ երկարատև ու անբասիր աշխատանքի, երիտասարդ մասնագետների պատրաստման գործում ունեցած զգալի ավանդի համար (2011թ.)
• ՀՀ ՊՆ նախարարության կողմից շնորհվել է պատվոգիր ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի անձնակազմի հետ ակտիվ համագործակցության համար (2010թ.)
• ԵՊՀ պատվոգիր բուհի 90-ամյա տարեդարձի կապակցությամբ՝ երկարատև ու անբասիր աշխատանքի, երիտասարդ մասագետների պատրաստման գործում ունեցած զգալի ավանդի համար (2009թ.)
• ԵՊՀ պատվոգիր բուհում երկարատև և բարեխիղճ աշխատանքի, երիտասարդ մասնագետների պատրաստման և ֆակուլտետի կայացման գործում ունեցած զգալի ավանդի համար:
• <<Գլոբուս>> մրցանակաբաշխության <<Միսս Դեմոկրատիա>> տիտղոս՝ ուսանողների սերն ու հարգանքը վայելելու համար (2005թ.)
• ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից շնորհակալագիր՝ հանրապետական օլիմպիադայի կազմակերպման և արդյունավետ անցկացման համար (2002թ.)
• ԵՊՀ պատվոգիր ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի 10-ամյա տարեդարձի կապակցությամբ՝ բեղմնավոր և վաստակաշատ գիտական գործունեության համար (2001թ.)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Արտահայտչականության և հուզականության արդի հիմնախնդիրները
2020 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար», 2020, թիվ 9 (18), էջ 8-19
Margaret Apresyаn , Tatyana V. Sidorenko
CLIL as a New Innovative Pedagogy: the Case of Russia and Armenia
2019 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2019, 1(19), 63-87 էջ
Դասավանդման եվ ուսումնառության հիմունքները իրավաբանական անգլերենի տիրույթոիմ
2019 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, 2019, 8(17), 7-15 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 304 էջ
«Արտահայտչականություն» Հասկացությունը Ժամանակակից Լեզվաբանության Մեջ (Հայեցակարգերի Տիպաբանություն և Կարգաբերում)
2018 | Հոդված/Article
Կրթությունը և Գիտությունը Արցախում, 2018, 1-2, 43-50 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2017 | Հոդված/Article
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ
Գիտական տեքստի ժանրային տարբերակման սկզբունքները
2017 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes, 2017, 5 (14), 21-34 pp.
|
International Journal of Applied Linguistics and English Literature
2017 | Հոդված/Article
Australian International Academic Centre PTY. LTD ; 2017 July, pp. 91-103
Analysis of Inserted Clauses in the Legal Discourse from the Pragmatic Perspective
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Applied Linguistics and English Literature. 2017, Vol.6, N.4, pp. 86-90
|
N. Tovmasian , M. Apresyan , S. Martirosian, Y. Martirosian
English 4
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Մանմար, 2016թ․, 160 էջ
On Certain Convergence Points in the Clausal Architecture of the Language for Law and the Language of Physics
2016 | Հոդված/Article
Современные гуманитарные исследования. 2016, N 1, стр. 29-35
|
Сидоренко Т., Рыбушкина С., Апресян М. , Багирян Д.
Интеграция предметно-языкового обучения в контексте стратегий интернационализации вузов постсоветского пространства (на примере России и Армении)
2016 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes. 2016, 4(13), 50-66 pp.
|
The Role of Educational Apps in Language Teaching and Learning Processes
2016 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes. 2016, 4(13), 8-17 pp.
|
A New Glimpse into Science
2015 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 186 էջ
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ.պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 336 էջ
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015թ․, 304 էջ
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 288 էջ
|
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.2
2015 | Գիրք/Book
Եր., ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 336 էջ
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.1
2015 | Գիրք/Book
Եր. ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Integration of WebQuests into ESP Course Curriculum
2014 | Հոդված/Article
The future of education, 4th conference edition, Florence, Italy, 12-13 June, 2014, p. 430-433
On syntax in legal discourse
2014 | Հոդված/Article
The Fourth International Conference on Law, Translation and Culture (LTC3), Hangzhou, China, June 13-16, 2014 (9p.)
Իրավագիտական խոսույթի հատկանիշները
2014 | Հոդված/Article
FLSP N/2/11, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014 թ., 70 - 80 էջ
|
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 3
2014 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2014թ., 303 էջ
New challenges for EFL educators in Armenia 2014
2014 | Հոդված/Article
Proceedings of international conference devoted to the 95th anniversary of Yerevan State University, Education in the 21st century: Problems and challenges, 10 - 13 June, 2014, Yerevan, p. 9
Արուս Մարգարյան , Նաիրա Ավագյան , Մարգարիտա Ապրեսյան , Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Ռուբինա Գասպարյան, Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2014 | Գիրք/Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2014 | Գիրք/Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2014 | Գիրք/Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2014 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 304 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա1
2014 | Գիրք/Book
Եր., Բաբունի, 2014, 320 էջ
Միջնակարգ դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք
2013 | Գիրք/Book
Միջնակարգ դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք (վերատպված), Երևան 2013, 160 էջ
Միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք
2013 | Գիրք/Book
Միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք (վերատպված), Երևան 2013, 160 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 250 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան
Պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի նմուշ - օրինակներ 10 թեստ, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 157 էջ
Syntactic Structures Signaling the Language for Law
2013 | Թեզիս/Thesis
First International Conference on Teaching English for Specific Purposes, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia, from 17th to 19th May, 2013., p.13
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան
Պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի նմուշ - օրինակներ 10 թեստ, մաս 3
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 175 էջ
Ա. Մարգարյան , Լ. Աթոյան, Մ. Ապրեսյան , Ի. Կարապետյան, Ա. Խաչիկյան, Ն. Ավագյան , Լ. Կարապետյան , Ռ. Գասպարյան, Մ. Նազարյան, Ա. Ոսկանյան
Անգլերեն 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, Երևան, 2013, 17,5 տպ.մ:
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Նաիրա Ավագյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2013թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 3
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ. 331 էջ
Expressive means in the syntactic organization of the language for Law
2013 | Հոդված/Article
«The Third International Conference on Law, Translation and Culture (LTC3), Hangzhou, China, 31 May-2 June», 2013, էջ 20
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ.
Պաշտպանական խոսքի առանձնահատկությունները դատական խոսույթում
2013 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար «FLSP» N 1(10), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013 թ., էջ 173 - 178
|
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 2
2013 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Եր., Զանգակ, 2013, 256 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 1
2012 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2012 թ.
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2012 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 334 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 1
2012 | Գիրք/Book
Եր.: Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 282 էջ
Իրավունքի (օրենքի) լեզվի տեղը մասնագիտական լեզուների շարքում
2011 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար «FLSP» N9, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011 թ., 90 - 97 էջ
Некоторые размышления о языке права
2011 | Թեզիս/Thesis
Լեզուն, գրականությունը և արվեստը միջմշակութային համատեքստում, ծրագիր և թեզիսներ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2011թ., 38 էջ
Մասնագիտական (Իրավաբանական) լեզվի և գործառական ոճի հարաբերակցությունը
2010 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ Հրատարակչություն, 2010թ., 55 էջ
Mastering English for Biologists
2010 | Գիրք/Book
Yerevan, Yerevan State University Press, 2010,190 էջ
Գիտական խոսքի շարահյուսության առանձնահատկությունները/On the of study Peculiarities of syntax in scientific prose
2009 | Հոդված/Article
FLSP N8,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009թ., 44-54 էջ
О “специальном” подxоде к изучению “специальныx языков”
2009 | Հոդված/Article
VII Степановские чтения, Актуальные проблемы романо-германскиx и восточныx языков, 21-22 апреля, Москва, 2009, 125-127 էջ
Անգլերենի ծրագիր ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժնի ուսանողների համար «Բակալավր» համակարգի սահմաններում
2009 | Հոդված/Article
Անգլերենի ծրագիր, Երևան, 2009, հեղինակային հրատարակչություն, 28 էջ
|
Проблемы романо-германской филологии: теория и методика преподавания языков
2008 | Հոդված/Article
Тезисы докладов 2-ой международной научно-методической конференции, Ереван, 2008
Ապրեսյան Մ. , Ավետիսյան Զ.
Verbal Impact and its Significance in Political Discourse/Խոսքային ներազդումը որպես քաղաքական հաղորդակցության գործառույթ
2008 | Հոդված/Article
FLSP N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008թ, 141-145 էջ
К вопросу об основных маркерах, сигнализирующих язык специальности
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Միջազգային գիտաժողով, Աթայանական ընթերցումներ, դրույթներ, Երևան, 2007
О необходимости создания новых программ по обучению “языка для специальных целей”
2007 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, N10, Երևան, 2007
|
Is there Any CLIL school in Armenia?
2007 | Հոդված/Article
In “Windows on CLIL” Content and Language integrated learning in the European Spotlight, Graz, Austria, 2007
|
Integration of Internet activities into a content-based curriculum
2007 | Հոդված/Article
FLSP N8, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009թ., 9-20 էջ
|
О некоторых основных принципах в методике преподавания иностранных языков студентам неязыковых вузов
2006 | Թեզիս/Thesis
Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները (կոնֆերանս), Երևան, 2006, 11-12 էջ
Սպորտային ռեպորտաժի ոճական և կառուցվածքային որոշ առանձնահատկություններ
2005 | Հոդված/Article
FLSP N5,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005թ., 125-131 էջ
|
Անգլերեն - հայերեն կոմպյուտերագիտության բառարան
2005 | Գիրք/Book
Բառարան, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն, 2004թ., 246 էջ
Հայերեն - անգլերեն կոմպյուտերգիտության բառարան
2005 | Գիրք/Book
Բառարան, Երևան, 2005
A Glimpse into science
2004 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2004, 112 էջ
Մասնագիտական լեզու հասկացության լեզվաբանական էությունը
2003 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար «FLSP» N 3, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2003թ.
Գասպարյան Ն. , Գասպարյան Ս. , Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե. , Տեր-Պողոսյան Ի., Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե. , Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ. , Պողոսյան Օ , Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս. , Ղազարյան Ռ. , Սարուխանյան Բ. , Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.
Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
2003 | Գիրք/Book
Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.
Some Comments on the Language of Law (based on business law contracts)
2002 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար «FLSP» N 2, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002թ.
How to Teach a Professional Talk in EAP Class
2002 | Թեզիս/Thesis
Ռոմանագերմանական բանասիրության 1-ին միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2002 թ.
The Problem of Text and its Place in Modern Linguistic Research
2002 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար «FLSP» N 2, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002 թ.
Միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք
2002 | Գիրք/Book
Միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք,(վերատպված), Երևան 2002, 160 էջ
Միջնակարգ դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք
2002 | Գիրք/Book
Միջնակարգ դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք,(վերատպված), Երևան 2002, 160 էջ
Some steps towards the investigation of legal discourse
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» լեզվաբանական ամսագիր, Երևան 2002
|
Discourse Analysis: The Essential Tool for LSP
2001 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար «FLSP» N 1, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2001 թ.
The Need for ESP in Armenia
2001 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար «FLSP» N 1, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2001թ.
Speak English
1991 | Գիրք/Book
Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1991