Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Գարուն Աշոտի Բաբայան

Դոցենտ | Մանկավարժության ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1964 - 1968 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Աթեիստական դաստիարակության մանկավարժական պայմանները», ԵՄԻ, մանկավարժական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1958 - 1960 թթ. Գորիսի կոմունալ ծառայությունում որպես բանվոր
1960 - 1961 թթ. Բաքվի թիվ 1 ավտոպարկում որպես վարորդ
1968 - 1971 թթ. ԵՊՀ ուսումնական մասում դիսպետչեր
1971 - 1988 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնում ավագ լաբորանտ
1988 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
1992 թ-ից` դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն, Տեղեկատվական համակարգը կրթության ոլորտում, Մանկավարժության պատմություն, Կրթական կադրերի զարգացում, Արտասահմանյան երկրների կրթական համակարգերի կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բարձրագույն կրթություն (ինովացիաներ, տեխնոլոգիաներ)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ադրբեջաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
«Կրթության զարգացում» ՀԿ

(+374 10) 54 43 94 /1-22/

Հասարակական գիտությունների դասավանդման գիտաաթեիստական ուղղվածությունը բուհում
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (69), Երևան 1989թ., էջ 198-202
|
Գիտաաթեիստական դաստիարակության հոգեբանական հիմունքները
1988 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 207-212
|