Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Թամարա Սարգսի Հարությունյան

Դոցենտ | Մանկավարժության ամբիոն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ, բանասիրական ֆակուլտետ
1970 - 1973 թթ. ԵՊՀ-ի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Սովորողների գեղագիտական դաստիարակության իրականացումը հայ գրականության ուսուցման ընթացքում (8-10-րդ», դասարաններ), 1984 թ., ԵՊՄՀ գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1968 - 1970 թթ. համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ԼԿԵՄ կոմիտեի քարտուղար
1970 - 1987 թթ. Ժամավճարով դասախոս ԵՊՀ-ում և այլ բուհերում
1987 - 1993 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ
1993 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն, Դաստիարակության տեսություն, Տարիքային մանկավարժություն, Բուհական մանկավարժություն, Ուսանողական աշխատանքների ղեկավարում, Կառավարման էթիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն, հայ գրականության մեթոդիկա, գեղագիտական դաստիարակություն, ինովացիաները ուսուցման և դաստիա-րակության մեջ, դաստիարակության տեսություն, էթիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կրթության զարգացում» ՀԿ
«Կրթության զարգացում» տարեգրքի խմբագրության անդամ

«Կառավարման էթիկա» առարկայի դասավանդման մի քանի հարցեր
2019 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, 2019, 1(49), 43-50 էջ
Սովորողների գեղագիտական կրթության և դաստիարակության իրականացումը բնագիտական առարկաների ուսուցման գործնթացում
2018 | Հոդված/Article
Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ.Համահայկական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2018, էջ 13-16
|
Современная структура педагогической деятельности преподавателя вуза
2017 | Հոդված/Article
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 47-53
|
Օժտված երեխաների հիմնախնդիրներն ընտանիքում և դպրոցում
2016 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, 2016, 2, 33-36 էջ
|
Тамара Арутюнян , Анна Овакимян
Девиантное поведение подростков
2016 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, 2016, 2/47/, 47-51 էջ
Տեղեկատվական և կրթական տեխնոլոգիաների դերը բարձրագույն կրթության համակարգում
2016 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016, 1-2, 11-15 էջ
Ուսուցչի ստեղծագործական գործունեության առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
Ակունք, 2016թ․, 1/1, 339-343 էջ, Հայաստան
|
Ժողովրդական ուսուցիչը
2001 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2001, 8 մամուլ, 128 Էջ