Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Վահե Վարդանի Ստեփանյան

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ | Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1966 - 1972 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ
1973 - 1977 թթ. Խորհրդային օրենսդրության Համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան, կոչում
Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեմա
թեկնածուական – «Обеспечение сочетания общественных и личных интересов в правовом регулировании социалистических общественных отношений», Խորհրդային օրենսդրության համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1978 թ․
դոկտորական – «Правообразование в социалистическом обществе (теоретические и методологические проблемы)», Խորհրդային օրենսդրության համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1988 թ․

Աշխատանքային (մասնագիտական գործունեություն)
2015 թ. - առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչ
2011 - 2015 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական Պետական մանկավարժական համալսարանի իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ
2006 - 2011 թթ. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ղեկավար
2006 թ. - առ այսօր ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի պրոֆեսոր
2004 - 2006 թթ. ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի գիտության գծով պրոռեկտոր
2003 - 2004 թթ. ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի տեղական ինքնակառավարման ամբիոնի վարիչ
2003 - 2006 թթ. ՄԱԿ-ի «Տեղական ինքնակառավարման հզորացում» ազգային ծրագիր ազգային փորձագետ
2002 – 2003 թթ. Հայ-Ռուսական համալսարանի մասնավոր իրավունքի ամբիոնի վարիչ
1999 - 2002 թթ. ՀՀ բանկերի միության մշտապես գործող միջնորդ դատարանի նախագահ
1999 - 2000 թթ. «Կաբինետ Մերլին – Իսեա» ընկերության իրավախորհրդատու
1998 - 2005 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի պետաիրավական հետազոտությունների բաժնի վարիչ
1997 - 2003 թթ. Հրաչյա Աճառյան համալսարանի միջազգային և ազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչ
1996 - 1997 թթ. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի տեղակալ
1990 - 1996 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարար
1990 - 1995 թթ. ՀՀ Գերագույն խորհրդի Սահմանադրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
1977 - 1990 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի պետաիրավական հետազոտությունների բաժնի գիտաշխատող՝ կրտսեր, ավագ, առաջատար

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Իրավունքի ընդհանուր տեսության արդի հիմնախնդիրները, միջազգային և ազգային իրավունքի փոխազդեցության հիմնահարցերը, հիմնական կառավարման ձևերի համեմատական վերլուծություն, ՀՀ քաղաքական համակարգը, Հայաստանի երրորդ Հանրապետության կայացման հիմնախնդիրները, իրավական պետության հիմնախնդիրները

Կարդացվող դասընթացները
Միջազգային իրավունք, Միջազգային մարդասիրական իրավունք, Միջազգային իրավունք, Իրավաբանական տեխնիկայի հիմունքներ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
ԲՈՀ-ի ԵՊՀ-ում գործող իրավաբանական գիտական աստիճաններ շնորհող 001 մասնագիտական խորհուրդի անդամ (ԺԲ 001, 002), ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
«Պետական կառավարում» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ արդարադատության խորհրդի անդամ, ՀՀ Քննչական կոմիտեի որակավորման հանձնաժողովի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
1972 - 1973 թթ. ծառայել է խորհրդային բանակում

(+374 60) 71-02-57 (ներքին 12-57)
vstepanyan@ysu.am

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ընդունումը և դրանով ամրագրված կիսանախագահական կառավարման ձևի առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և ազատական բարեփոխումները, Մաս 2, Երևան, Անտարես, 2021.-268 էջ, էջեր 65-88
Պետական կառավարման ձևի բարեփոխումները անցումային ժամանակաշրջանում (1990 - 1995 թթ.)
2021 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և ազատական բարեփոխումները: Մաս 2, Երևան, Անտարես, 2021.-268 էջ, էջեր 143-163
Վահե Ստեփանյան , Հասմիկ Ստեփանյան, Հայկ Կեսոյան
Խորհրդարանական կառավարման ձևի արդի հիմնախնդիրները
2020 | Գիրք/Book
Երևան, «Արտագերս», 2020, 336 էջ
Особенности конституционных моделей формы правления Республики Армения: уроки “бархатной революции”
2018 | Գիրք/Book
LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018, 49 с.
Նախագահի իրավական կարգավիճակը ՀՀ խորհրդարանական կառավարման համակարգում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 17-24
|
Վահե Ստեփանյան , Նաիրա Ալավերդյան
«Պաշտոնատար անձ» հասկացությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (75), Երևան, 2017, 3-10 էջ
|
Национальное собрание в модели парламентского правления Республики Армения
2017 | Հոդված/Article
Северо-Кавказский юридический вестник, 2017, 2, стр. 108-111
Разделение властей в модели парламентского правления Республики Армения Вектор науки Тольяттинского государственного университета
2017 | Հոդված/Article
Серия: Юридические науки, 2017, N 1 (28), с. 101-103
Арутюнян Г. Г., Степанян В. В.
Рецензия на книгу Р.О. Авакяна "Судебники и судопроизводство в армянских колониях в 16-19 в.в. (вне их исторической родины) и современные реалии"
2017 | Հոդված/Article
Т.24. Ростов-на-Дону, 2017, Антология памятников права народов Кавказа. Том 24, Ростов-на-Дону, 2017, с. 448-453.
Խորհրդարանի կայունության երաշխավորման հիմնախնդիրները ՀՀ խորհրդարանական կառավարման համակարգում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 3-10
|
Национальное собрание в модели парламентского правления Республики Армения
2017 | Հոդված/Article
Северо-Кавказский юридический вестник, 2017, 2, стр. 108-111
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք. Գիրք առաջին
2016 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 416 էջ
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., գլխ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 416 էջ:
Հանրապետական կառավարման ժամանակակից ձևերի համեմատական վերլուծություն
2013 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2013, էջ 27-33
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Վ. Վ. Ստեփանյան , Ե. Թումանյանց
Նախագահի և կառավարության փոխհարաբերությունները ՀՀ-ում
2010 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, էջ 27-34
Ժողովրդավարությունը և քաղաքական ինստիտուտները
2005 | Հոդված/Article
Հանրային քաղաքականության վերլուծություն (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2005, էջ 253-263
Քաղաքական համակարգի ինստիտուտները և հանրային քաղաքականությունը
2005 | Հոդված/Article
Հանրային քաղաքականության վերլուծություն (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2005, էջ 208-253
Կառավարման խորհրդային ձևից դեպի կիսանախագահական հանրապետություն
2003 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, 2003, N 19-20, էջ 1-3
Անցումային ժամանակաշրջանի սահմանադրական զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2003 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, 2003, N 16, էջ 1-2
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական համակարգը
2000 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք (դասագիրք), Երևան, 2000, էջ 179-201
Մարդու իրավունքների վերաբերյալ սահմանադրական նորմերի օրենսդրական փոխակերպման մի քանի հարցեր
1998 | Գիրք/Book
Համատեղ սեմինարների նյութերի ժողովածու, Երևան, 1998, 6 էջ
Սահմանադրական վերահսկողություն
1997 | Գիրք/Book
Երևան, 1997, 25 էջ
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1997 | Գիրք/Book
Խմբագիր, Երևան, 1997, 87 էջ
Իշխանությունների տարանջատումը և սահմանադրական վերահսկողությունը
1997 | Հոդված/Article
Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, Երևան, 1997, N 3, էջ 3-5
Կառավարությունը
1995 | Հոդված/Article
117 հարց և պատասխան ՀՀ նոր սահմանադրության մասին, Երևան, 1995, էջ 182-186
Ազգային ժողովը
1995 | Հոդված/Article
117 հարց և պատասխան ՀՀ նոր սահմանադրության մասին, Երևան, 1995, էջ 161-165
Социальная справедливость и социалистическое право
1986 | Գիրք/Book
Ереван: АН Арм. ССР, 1986, 116 с.
Теоретические проблемы правообразования в социалистическом обществе
1986 | Թեզիս/Thesis
(Рец.: Советское государство и право, 1988, N 5.с.133-135. Правоведение. Ленинград, 1988, N 2, с. 110-111), Ереван: АН Арм. ССР, 1986 183 с.
Անհատական իրավագիտակցության դերը սոցիալիստական հասարակական իրավագիտակցության ձևավորման, զարգացման և գործառության պրոցեսում
1985 | Հոդված/Article
Զարգացած սոցիալիզմը և անձը, ՍՍՀՄ փիլիսոփայական ընկերության Հայկական բաժանմունքի տարեգիրք: Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1985, էջ 114-126
Կ. Մարքսը իրավունքի էությունը և նրա կազմավորման պրոցեսի մասին
1983 | Հոդված/Article
Կ. Մարքսի տեսական ժառանգությունը և արդիականությունը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1983, էջ 179-203
Выражение интересов общества и личности в социалистическом праве (механизм: структура и функционирование)
1983 | Հոդված/Article
Ереван: АН Арм. ССР, 1983, 157 с.
ՍՍՀՄ Սահմանադրությունը և սովետական քաղաքացիների շահերը
1983 | Գիրք/Book
Երևան, «Հայաստան», 1983, 60 էջ
Социальные интересы и социалистическое право
1983 | Հոդված/Article
Ереван: АН Арм. ССР, 1983, 137 с.
Механизм выражения интересов в социалистическом праве
1982 | Հոդված/Article
Советское государство и право. 1982, N 5, с.52-60
ՍՍՀՄ քաղաքացիների սահմանադրական պարտականությունները և նրանց շահերը
1980 | Հոդված/Article
Պետական շինարարության և սոցիալիստական օրինականության ամրապնդման արդիական հարցերը ՍՍՀՄ 1977թվականի սահմանադրության և ՀՍՍՀ 1978 թվականի սահմանադրության լույսի տակ, Երևան, Երևանի պետական համալսարան, 1980, Էջ 74-82
Значимые для правотворчества интересы и их отражение в советском праве
1977 | Հոդված/Article
Советское государство и право, 1977, N 2, с.121-125
Значение категории интереса для социалистического правотворчества
1976 | Հոդված/Article
Проблемы совершенствования советского законодательства, Труды ВНИИСЗ.-Том 7. Москва, 1976, с. 34-46
Кодификация законодательства в системе правового регулирования социальных процессов в СССР
1975 | Թեզիս/Thesis
Правовое регулирование и социальное управление: Тезисы межвузовской научно-теоретической конференции адъюнктов и аспирантов, Москва, 1975, с.65-66
В. В. Степантян , В.В.Перфильев
Обсуждение проблем системы советского законодательства
1974 | Հոդված/Article
Советское государство и право, 1974, N 7 , с. 133 - 134