Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Գայանե Կարուշի Կիրակոսյան

Դասախոս | Մանկավարժության ամբիոն
Կրթություն
1972 - 1976 թթ. Գյումրու, Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մակավարժական ինստիտուտ, մաթեմատիկայի բաժին
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ, հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
1982 - 1995 թթ. ԵՊՀ-ի գիտական գրադարան՝ հաշվողական սեկտորի վարիչ
2002 - 2012 թթ. Երևանի Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանում ընդհանուր մանկավարժության ամբիոն՝ դասախոս
2014 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մանկավարժության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Մանկավարժության տեսություն» բակալավրատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (A1)

Դասախոսների մանկավարժական գիտահետազոտական գործիմացության ձևավորման հիմնախնդիրը
2013 | Հոդված/Article
Ժողովածու Խ.Ա. անվան հայկական պետական մանկավրաժական համալսարան, 90ամյակի նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2013թ., էջ 420-424
Ժամանակակից դասախոսի մասնագիտական զարգացման պատմահամեմատական վերլուծություն
2012 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, գիտամեթոդական հանդես, 2012 թ., 4-6
Դասախոսի մասնագիտական մանկավարժական մշակույթի ձևավորումը
2011 | Թեզիս/Thesis
Մանկավարժական միտք, 2011 թ., 3-4
Դասախոսի մասնագիտական մանկավարժական մշակույթի բնութագիրը
2011 | Հոդված/Article
Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային 2-րդ գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, 2011 թ., 616-621
Մասնագիտական կողմորոշման հիմնախնդիրը հանրակրթական դպրոցի բարեփոխումների համատեքստում
2010 | Հոդված/Article
Խ.Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին նվիրված 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2010թ., էջ 46-49
Ժամանակակից ուսանողության արժեքային կողմնորոշումների և սոցիալականացման հարաբերակցությունը
2009 | Թեզիս/Thesis
Մանկավարժություն 2009 թ., 5-6
Ուսանողության՝ որպես սոցիալական խմբի արժեքային ձևավորման վերլուծություններ
2009 | Թեզիս/Thesis
Մարդ և հասարակություն, 2009 թ., էջ 2-3
Անձի ձևավորման բնական գործոնի դերը գենդերային մտածողության ձևավորման տիրույթում
2007 | Հոդված/Article
ՀՀ մանկավարժահոգեբանական գիտությունների ակադեմի, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2007թ., /6, էջ 94-98
Դասախոսների մասնագիտական մանկավարժական պատրաստման և վերապատրաստման գործիմացային մոտեցման կազմակերպումը
2003 | Հոդված/Article
Գավառի պետական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2013, 15, 800-810