Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Ռաֆայել Հակոբի Եղյան
Կրթություն
1957 - 1962 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
1985 թ-ին ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի պետության և իրավունքի ինստիտուտում պաշտպանել է իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի թեզ` «ԽՍՀ Միության և միութենական հանրապետությունների պետական իշխանության և կազմավորման բարձրագույն մարմինների փոխհարաբերությունները» թեմայով:

Աշխատանքային փորձ
01.09.91 թ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ:
1991 թ. ՀԿԿ Կենտկոմի օրենսդրական նախաձեռնությունների բաժնի վարիչի տեղակալ:
1962 - 1985թթ ՀԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի նախագահության իրավաբանական բաժնի ռեֆերենտ, այնուհետև բաժնի վարիչի տեղակալ, իսկ 1985 - 1991 թթ` նույն բաժնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Վարչական իրավունք, Ծառայողական իրավունք, Արտասահմանյան երկրների վարչական իրավունք, Վարչական վարույթ և դատավարություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն

Պարգևներ
Պարգևատրվել է «Պատվո նշան» շքանշանով եւ մեդալներով

(+374 10) 55-55-03
(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ
2016 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության բարեփոխումների հիմնահարցերը
2014 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 6-15
|
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ
Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության կազմակերպման և գործունեության սահմանադրական հիմունքները
2011 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2011, 288 էջ
Պատասխանատու խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Համայնքային ծառայության հիմունքներ
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձենարկ, «Օր-Դար» հրատարակչություն, Երևան, 2009, 336 էջ
ՀՀ ընտրական համակարգը և Ազգային ժողովի ընտրությունների կազմակերպումը
2008 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008թ.,ԵՊՀ հրատարակչություն,Երևան,2008, 376 էջ, էջեր 123-145
ՀՀ գործադիր իշխանությունը փոփոխված Սահմանադրության համատեքստում
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N4 հոկտեմբեր- դեկտեմբեր, Երևան, 2006, էջեր 23-29
Վարչական իրավունքը ՀՀ իրավունքի համակարգում
2006 | Գիրք/Book
Դասախոսությունների կուրս, Հեղինակային հրատարակություն, Երևան, 2006, 160 էջ
Քաղաքացիական (պետական) ծառայությունը ՀՀ-ում
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003, 176 էջ
Համայնքային ծառայության հայեցակարգային հիմանդրույթները
2004 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում՚(գիտական ամսագիր), Տիգրան Մեծ հրատարակչություն, Երևան, 2004, թիվ 1-2, էջեր 26-36
Նկատառումներ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների և լրացումների վերաբերյալ
2003 | Հոդված/Article
Օրենք և իրավունք, թիվ 3-4 (65-66) փետրվար, Գասպրինտ հրատարակչություն, Երևան, 2003, էջեր 12-14,
Օրենք և իրավունք, թիվ 5-6 (67-68) մարտ, Գասպրինտ հրատարակչություն, Երևան, 2003, էջեր 12-15
Քաղաքացիական ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2002 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2002, էջ 112
Պետություն և իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
Վարչական իրավունքը և օրինականությունը կառավարման բնագավառում
2000 | Գիրք/Book
Դասախոսություն, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, 2000, էջ 28
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական համակարգը
2000 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2000, էջ 114
Վարչական պատասխանատվության սահմանափակումը և վարչական պատասխանատվությունից ազատելը
2000 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք (Государство и право), N3 (9), հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 2000, էջեր 40-46
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության կատարելագործման և զարգացման հեռանկարները
2000 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) (գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու), N1-2, Երևան, 2000, էջեր 6-17
Վարչական իրավախախտման սահմանազատումը հանցագործությունից
2000 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N3-4 հուլիս-դեկտեմբեր, Երևան, 2000, էջեր 40-45
Կազմակերպությունների վարչական պատասխանատվությունը
1999 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) (գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու), N1 հունվար-մարտ, Երևան, 1999, էջեր 31-36
Վարչական տույժեր
1999 | Գիրք/Book
Դասախոսություն, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1999, 48 էջ
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Գիրք/Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
Սահմանադրական փոփոխությունների մասին
1998 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N3 հուլիս-սեպտեմբեր, Երևան, 1998, էջեր 48-53