Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Վահե Վարուժանի Ռաֆայելյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1993 - 1998 թթ․ ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ
1998 - 2001 թթ․ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, պետաիրավական բաժանմունքի առկա բաժնի ասպիրանտ:

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը և դրա կիրառումը ժամանակակից պետություններում», 2001թ., 001:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Իշխանությունների տարանջատում, պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում, ընտրական իրավունք, մարդու իրավունքներ, ծառայողական իրավունք։

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ մունիցիպալ իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1999 թ․ ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության իրավաբանական գլխավոր վարչության փաստաթղթերի տեսչության վարչության առաջատար մասնագետ
2000 թ. ապրիլի 13-19-ին ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ուսումնասիրությանը նվիրված Բուդապեշտի Սահմանադրական և օրենսդրական քաղաքականության ինստիտուտի կազմակերպած գիտական կոնֆերանս
2001 թ. ապրիլի 13-27-ը զեկույց Կիևում կազմակերպված «Մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական համակարգը. Ուկրաինայի փորձը» վերտառությամբ գիտական կոնֆերանսին
2001 - 2003 թթ․ ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության իրավաբանական գլխավոր վարչության հայցապահանջագրային վարչության գլխավոր մասնագետ
2003 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2005 - 2006 թթ. ՀՀ առողջապահության նախարարության «Առողջապահական ԾԻԳ» պետական հիմնարկի առողջապահության բնագավառի իրավական բարելավման խմբի ղեկավար:
2006 - 2008 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի խմբակցության իրավական հարցերով փորձագետ
2007 թ. «Տեղական մակարդակով ժողովրդավարության և ապակենտրոնացման մասին» տարեկան համաշխարհային զեկույցի մշակման ծրագիր որպես ՀՀ ազգային զեկույցի մասնագիտական խմբի ղեկավար:
2007 թ․ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի խորհրդական
2008 թ․ ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի խորհրդական:
2007 - 2010 թթ. ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ հայաստանյան ներկայացուցչությունների և ինչպես նաև ԱՄՆ զարգացման գործակալության մի շարք ծրագրերի խմբի ղեկավար և փորձագետ:
2008 - 2010 թթ․ ԱՄՆ ՄԶԳ հակակոռուպցիոն ծրագրի (CASALS) փորձագետ
2008 - 2010 թթ․ Հայաստանի ֆրանսիական համալսարան դասաախոս
2011 - 2013 թթ․ ՀՀ զինվորական դատախազության պետական շահերի պաշտպանության բաժնի դատախազ
2013 թ–ից առ այսօր ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության պետ։

Պարգևներ/կոչումներ
Արդարադատության 3-րդ դասի խորհրդական
ՀՀ գլխավոր դատախազության «Իրավակարգի ամրապնդման համար» մեդալ։

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն։

(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Ժողովրդավարությունը և ընտրությունները. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2022 | Հոդված/Article
Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 272 էջ
Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք
2015 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի, Երևանի պետ. համալս., Հայրապետ, 2015, 384 էջ
|
Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկությունները Երևան քաղաքում
2008 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008թ.),ԵՊՀ հրատարակչություն,Երևան,2008, 376 էջ, էջեր 224-239
Իշխանությունների տարանջատման տեսության ձևավորման համառոտ պատմությունը
2001 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր» Գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, Երևան, 2001թ., № 3 էջ 53-62
Իշխանությունների տարանջատման մոդելը նախագահական հանրապետությունում
2001 | Հոդված/Article
Իրավաքաղաքական արդի խնդիրներ (երիտասարդ գիտնականների աշխատանքներ), ՀՀ ԳԱԱ ՓԻԻ Նոյան Տապան հրատարակչություն, Երևան, 2001, 156 էջ, էջեր 78-92
ՀՀ նախագահի և ՀՀ կառավարության փոխհարաբերությունները իշխանությունների տարանջատման համատեքստում
2000 | Հոդված/Article
Հասարակագիտության արդի խնդիրներ (երիտասարդ գիտնականների զեկուցումներ), ՀՀ ԳԱԱ ՓԻԻ Նոյան Տապան հրատարակչություն, Երևան, 2000, 155 էջ, էջեր 111-117