Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
ԼԵՎՈՆ ՊԱՐԳԵՎԻ ՕՀԱՆՅԱՆ
Կրթություն
1966 - 1970 թթ. ասպիրանտուրա Օդեսայի Մեչնիկովի անվան պետական համալսարան
1954 - 1959 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ.

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Հայերեն լեզվով կատարված ձեռագրերի կրիմինալիստիկական փորձաքննության հիմնական դրույթները»,ի.գ.թ. 1970թ., Օդեսայի Մեչնիկովի անվան պետական համալսարան

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
«Կրիմինալիստիկական տեխնիկա»

Կարդացվող դասընթացներ
«Կրիմինալիստիկա, «Փաստաթղթերի տեխնիկա-կրիմինալիստիկական հետազոտման հիմնախնդիրներ»

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1982 - 2003 թթ. ԵՊՀ Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ,
2003 թ-ից առայսօր նույն ամբիոնի պրոֆեսոր
1998 թ-ի փետրվարի 13-ից ՌԴ Հումանիտար ակադեմիայի թղթակից անդամ:
1965 - 2000 թթ. ավագ գիտաշխատող, ավագ փորձագետ,
1959 - 1965 թթ. ԵՊՀ ԴՓԳՀԼ հիմնադիր-փորձագետ, կրտսեր գիտաշխատող,

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
ՀՀ իրավաբանների միության վարչության անդամ,
Պետություն և իրավունք գիտամեթոդական ամսագրի գլխավոր խմբագիր,
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ,
ԵՊՀ գործող ԲՈՀ-ի 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ իրավաբանների միության վարչության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան
2012 թ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 21-րդ տարեդարձի կապակցությամբ` ՀՀ Նախագահի սեպտեմբերի 18-ի հրամանագրով` Լ. Օհանյանը պարգևատրել է Մխիթար Գոշի մեդալով

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն

Քննչական տակտիկա (ընդհանուր դրույթներ)
2012 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 3(57), Երևան 2012, էջ 5-13
|
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, հատուկ մաս
2010 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան, Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003թ., 2-րդ հրատ.` 2005թ., 3-րդ հրատ.` 2010թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 3-րդ հրատ., 2010, 624 էջ
Կրիմինալիստիկա
2010 | Հոդված/Article
2-րդ հրատարակություն,
Երևան, ԵՊՀ Հրատարակչություն, 512 էջ
Կրիմինալիստիկական էյդոլոգիա
2007 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 4(38), Երևան 2007, էջ 65-71
Կրիմինալիստիկան Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Գիրք/Book
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ. 2007, 408 էջ
Կրիմինալիստիկական վարժությունների և խնդիրների ժողովածու
2007 | Գիրք/Book
ՈԻսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2007
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս
2006 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ. Ղազինյան: Վերահրատարակումներով4-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2000թ., 2-րդ հրատ.` 2004թ., 3-րդ հրատ.` 2005թ., 4-րդ հրատ.` 2006թ.), Երևան, 4-րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ
Կրիմինալիստիկական հաբիտոսկոպիա
2006 | Հոդված/Article
Գիտելիք թիվ 4, Երևան 2006, էջ 13-17
Կրիմինալիստիկայի խնդիրների ժողովածու
2006 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 120 էջ
Կրիմինալիստիկակա
2004 | Գիրք/Book
Երևան 2004
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն
2004 | Գիրք/Book
2 րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2004, 2000, համահեղինակությամբ:
Կրիմինալիստիկական մոդելավորում
2003 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր թիվ 4, Երևան 2003, էջ 51-56
Կրիմինալիստիկական օդորոլոգիա
2002 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր թիվ 3, Երևան 2002, էջ 65-71
Պոլիգրաֆի կիրառումը քրեական դատավարությունում
2002 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք թիվ 4(18), Երևան 2002, էջ 5-10
Կրիմինալիստիկական իդենտիֆիկացում
2001 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք թիվ 3 (13), Երևան 2001, էջ 5-22
Պետություն և իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
Դատական իշխանության հայեցակետը ՀՀ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացում
2000 | Գիրք/Book
«Իրավագիտության հարցեր» միջբուհական ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 2000, N3-4, էջ 7-14
Կրիմինալիստիկական ֆոնոսկոպիա
2000 | Գիրք/Book
Երևան, 2000թ.
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Գիրք/Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
Տեխնիկական և այլ նյութերի օգտագործումը դասավանդման պրոցեսում
1997 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր թիվ 3, Երևան 1997թ. էջ 28-32
Քրեագիտական տեխնիկա /գործնական դասընթաց/
1996 | Գիրք/Book
Երևանի համալս. հրատ., Երևան 1996, 324 էջ:
Կրիմինալիստիկա /տեխնիկա/
1993 | Հոդված/Article
Երևանի համալս. հրատ., 1993թ., 282 էջ
Նախնական քննության ընթացքում կազմվող դատավարական փաստաթղթեր
1984 | Հոդված/Article
Երևան 1984, Երևանի համալս. հրատ., 208 էջ:
Հայոց լեզվով կատարված ձեռագրերի նույնացման հատկանիշների դասակարգումը և նկարագրումը
1981 | Գիրք/Book
Երևան 1981, 128 էջ: