Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Ռուբեն Նորայրի Մելիքյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Կրթություն
2008 թ. Իրավունքի և դիվանագիտության Ֆլեթչերի դպրոց, ԱՄՆ, Միջազգային հարաբերությունների և իրավունքի ուսուցման ծրագիր
2003 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարություն և կրիմինալիստիկայի ամբիոն,ասպիրանտուրա
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ մագիստրատուրա
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Վերաքննությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.04- «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Դատական իշխանություն, փաստաբանություն,քրեական դատավարության փուլեր

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ քրեական դատավարություն (սեմինար), իրավաբանական գրագրություն

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ-ից «Իրավական ուղի» ՀԿ նախագահ
2016 - 2018 թթ.ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպան
2010 թ–ից առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարություն և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
2006 - 2010 թթ. նույն ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2006 թթ. նույն ամբիոնի դասախոս
2016 թ-ից առայսօր ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպան
2014 – 2016 թթ. ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր
2012 – 2014 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ
2009 – 2012 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական
2007 - 2009 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դատավորի խորհրդական,քրեական պալատի նախագահի ավագ օգնական

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն,

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)

Некоторые вопросы интеграции института задержания в общую логику судебного контроля над ограничением фундаментального права на личную свободу
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 104-109 էջեր
|
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Գիրք/Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2)
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ
Օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ և անկողմնակալ դատարան. Ստրասբուրգի դատարանի նախադեպային պրակտիկան և Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգը
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1-2(39-40), 2013, էջեր 3-17
Դատական վերանայման հիմնահարցերի կանոնակարգումը ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում
2013 | Հոդված/Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 1(59), Երևան, 2013թ., էջեր 32- 45
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 1)
2011 | Գիրք/Book
Երևան «Ասողիկ» 2011, 408 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 3-րդ հրատ.
2010 | Գիրք/Book
Երևան, «Ասողիկ». 2010, 300 էջ:
Ա. Մկրտումյան, Դ. Ավետիսյան , Հ. Սարգսյան, Վ. Ենգիբարյան , Ռ. Մելիքյան , Լ. Աբրահամյան, Ա. Վարդապետյան
Դատավորի ձեռնարկ (Գիտագործնական վերլուծություն)
2010 | Գիրք/Book
Երևան «Ասողիկ»2010, 416 էջ
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 2-րդ հրատարակություն
2009 | Գիրք/Book
Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2009, 208 էջ:
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 2-րդ հրատարակություն
2009 | Գիրք/Book
Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2009, 208 էջ:
Օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ և անկողմնակալ դատարան. Ստրասբուրգի դատարանի նախադեպային պրակտիկան և ՀՀ իրավական համակարգը
2008 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2008, թիվ 1-2 (39-40), էջ 3-18
Իրավաբանական գրագրություն
2008 | Գիրք/Book
Երևան, «Ասողիկ». 2008, 252 էջ.
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային հիմնադրույթները
2007 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 4-21
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի գործունեությունը սահմանադրական նոր կարգավիճակի պայմաններում
2007 | Հոդված/Article
Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության, Քաղաքացիական իրավունքի և Քրեական իրավունքի ամբիոնների կազմավորման 70-ամյակին նվիրված Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու /29 նոյեմբերի 2007թ./, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2007, էջեր 72-81:
Վճռաբեկությունը քրեական դատավարությունում
2007 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2007, N1, 47-52
Վերաքննությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում
2007 | Գիրք/Book
Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 200 էջ
|
Վերաքննության քրեադատավարական ինստիտուտի հասկացությունն ու էությունը
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, ԵՊՀ, 2006, N1-2, էջեր 67-76
Վերաքննիչ բողոքարկման դատավարական կարգը քրեական դատավարությունում
2006 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, ՀՀ դատավորների միություն, 2006, N13-14/78-79, 69-80 էջեր
Վերաքննիչ բողոքարկման առարկան քրեական դատավարությունում
2006 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, ՀՀԻՄ, 2006, N1(31), 10-15 էջեր
Վերաքննիչ դատարանում քրեական գործի քննության դատավարական կարգը
2005 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, ՀՀ դատավորների միություն, 2006, N15-16/80-81, 44-50 էջեր
ՀՀ քրեական արդարադատության կանոնակարգման վրա Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների ազդեցության որոշ հարցեր
2005 | Հոդված/Article
«Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր», հոդվածների ժողովածու, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2005
Վերաքննության հիմքերի հասկացությունը, էությունը և դասակարգումը քրեական դատավարություն
2005 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, ՀՀԻՄ, 2005, N2(28), 50-55 էջեր
Վերաքննության տեղը և դերը քրեական գործերով դատական ակտերի վերանայման համակարգում
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, ԵՊՀ, 2005, N1, 86-92 էջեր
Արդարադատության մատչելիություն. եվրոպական փորձ և հայաստանյան հիմնահարցեր
2005 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան 2005, 96 էջ
Վերաքննիչ վարույթը եզրափակող որոշումների հասկացությունը և տեսակները քրեական դատավարությունում
2004 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, ՀՀԻՄ, 2004, N1-2(23-24), 82-89 էջեր
Խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների իրավական ձևակերպումը ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծում
2002 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, ԵՊՀ, 2002, N 1-2