Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Սերոբ Հովսեփի Խաչատրյան

Ասիստենտ | Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
Կրթություն
1994 - 1997 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի ասպիրանտ
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանող

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ի սեպտեմբերից մինչ օրս ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի դասախոս
2010 թ-ի սեպտեմբերից մինչ օրս ԵՊԼՀ Կրթության կառավարման և պալանավորման ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
20-րդ դարի փիլիսոփայության պատմություն , 20-րդ դարի բարոյագիտություն,Պատմության փիլիսոփայություն, Ժամանակակից արևմտյան մշակույթ, Կրթության հանրային առավարում, Կրթության փիլիսոփայություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պատմության փիլիսոփայություն, Կրթության փիլիսոփայություն, Ժամանակակից արևմտյան փիլիսոփայություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Մարդկային զարգացման ազգային զեկույցի հեղինակային խմբի ղեկավար, ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր։
Հասարակագիտություն հանրակրթական առարկայի չափորոշիչները մշակող աշխատանքային խմբի անդամ, Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան։
Կրթության փիլիսոփայություն բուհական դասընթացի ներդնում։

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2011 թ-ի դեկտեմբերից մինչ օրս: Քայլ առ քայլ բարեգործական հիմնադրամի խորհրդի նախագահ
2010 թ-ից մինչ օրս ASCD միջազգային կրթական կազմակերպության անդամ
2007 թ-ից մինչ օրս Մարդ և հասարակություն հանդես խմբագրական խորհրդի անդամ

(+374 10) 54-43-95 (ներքին1-14)

Հասարակագիտություն 8-9-րդ դասարանների համար
2013 | Գիրք/Book
Ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2013: Համահեղինակ: 96 էջ
Ս. Պետրոսյան , Ռ. Մուրադյան, Ս. Խաչատրյան , Հ. Խաչատրյան, Կ. Նահապետյան
Թրաֆիքինգ: Մարդկանց շահագործում. թրաֆիքինգ
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 2010
Ս. Պետրոսյան , Ս. Խաչատրյան , Հ. Խաչատրյան , Հ. Աղաջանյան, Կ. Վարդանյան
Հասարակագիտություն
2009 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2009
Գ. Ղազինյան , Հ. Աղաջանյան, Ս. Պետրոսյան , Ս. Խաչատրյան , Հ. Խաչատրյան, Ա. Գյուլբուդաղյան, , Ա. Վաղարշյան , Կ. Վարդանյան
Հասարակագիտություն 10-12
2009 | Գիրք/Book
(Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12-րդ դասարանների Հանրակրթական ավագ դպրոցի բոլոր հոսքերի համար), «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2009, 120 էջ
Ս. Պետրոսյան , Ս. Խաչատրյան , Տ. Թովմասյան , Ա. Մանուկյան, Կ. Հարությունյան
Հասարակագիտություն-8, ուսումնական նյութեր
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2008
«Ազատություն և պատասխանատվություն» թեման հասարակագիտության դասընթացում
2007 | Հոդված/Article
«Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 4
Հասարակագիտություն
2007 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007
Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ
Հասարակագիտության ինտեգրված ուսուցում. ուսումնական ծրագրի մշակում և թեմատիկ միավորների օրինակներ
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, ԱՅՌԵՔՍ, 2006
Ս. Խաչատրյան , Ս. Պետրոսյան , Թ. Տեր-Մկրտչյան , Մ. Խախամյան, Տ. Թովմասյան, Վ. Ավանեսյան
Քաղաքացիական կրթություն. ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներ
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի 8-9-րդ դասարանների համար, Երևան, 2005
Ս. Խաչատրյան , Ս. Պետրոսյան , Ա. Զոհրաբյան, Մ. Առաքելյան, Հ. Խաչատրյան, Ա. Արնաուդյան
Հասարակագիտության ուսուցման արդի հիմնահարցեր
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, 2005
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Վիլհելմ Դիլթայի պատմափիլիսոփայությունը որպես ճգնաժամային գիտակցությունը հաղթահարելու փորձ
1998 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (95), Երևան 1998թ., էջ 33-42
|