Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Անի Դավիթի Աբրահամյան

Դասախոս | Մանկավարժության ամբիոն
Կրթությունը
2015 - 2018 թթ. ասպիրանտուրա, Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն, Մանկավարժության ամբիոն, ԵՊՀ
2012 - 2014 թթ․ մագիստրատուրա, Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, Կրթության կազմակերպում մասնագիտություն, ԵՊՀ
2008 - 2012 թթ. բակալավրիատ, Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, Հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտություն, ԵՊՀ
1998 - 2008 թթ․ ք․ Երևանի, Գ․Նժդեհի անվան №161 միջնակարգ դպրոց։

Աշխատանքային փորձ
2016 թ․-ից առ այսօր՝ դասախոս, ՄԿԶԿ,Մանկավարժության ամբիոն, ԵՊՀ
09.2020 թ.-ից առ այսօր՝ դասախոս, Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոն, ԲՊՀ
05.2019 թ.-ից առ այսօր՝ հանրային կապերի գլխավոր մասնագետ, «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկ
2016 - 2021 թթ․ գիտաշխատող, «Համալսարանական ինստիտուցիոնալ հետազոտությունների լաբորատորիա», ԵՊՀ
02.2019 - 05.2019 թթ․ բաժնի վարիչի տեղակալ, Ուսումնամեթոդական վարչության Բակալավրիատի բաժին, ԵՊՀ
03.2015 - 02.2019 թթ․ առաջատար մասնագետ, Ուսումնամեթոդական վարչության Բակալավրիատի բաժին, ԵՊՀ
02.2014 - 03.2015 թթ․ առաջատար մասնագետ, Ուսումնամեթոդական վարչության կազմակերպչական բաժին, ԵՊՀ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բարձրագույն կրթության կառավարում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ԵԱՏՄ անդամ երկրների՝ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելառուսի և Ղազախստանի բարձրագույն կրթության համակարգերի համեմատական վերլուծություն, ծրագրի անդամ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

a.d.abrahamyan@ysu.am
(+374 60) 620-632

ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի հիմնախնդիրներն ու զարգացման հեռանկարները
2021 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես, թիվ 1(5), 14-20 էջ, Հայաստան, 2021
Ղազախստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության համակարգի բարեփոխումները բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
«Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ» պարբերական, N 1 (18), 262-267 էջ, Հայաստան, 2021
Հայաստանի և Անգլիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի նմանություններն ու տարբերությունները
2020 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ», 2020, թիվ 2 (52), էջ 49-59
Անգլիայի բարձրագույն կրթության համակարգի բարեփոխումները
2020 | Հոդված/Article
«Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ», 2020, թիվ 2 (17), էջ 200-204