Անահիտ Սահակյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2011 թ-ին դոցենտ
2001 թ-ին հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
1994 թ. Մոսկվայի Մ. Թորեզի անվան համալսարան
1991 - 1992 թթ. ԵՊՀ պրակտիկ հոգեբանի դիպլոմ
1974 - 1979 թթ. Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկ ինստիտուտի դիպլոմ

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու,
Դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ. Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2003 թ. ԵՊՀ Սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի ասիստենտ
2008 թ. ԵՊՀ Հետբուհական վարչության դասախոս
2009 թ. Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հեռավար ուսուցման լաբորատորիայի դասախոս
1992 - 2003 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
1980 - 1997թթ. Դիլիջանի ռադիոտեխնիկական տեխնիկումի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Կառավարման հոգեբանություն
Ներազդման հոգեբանություն
Սոցիալական աշխատանքի հոգեբանականա հիմքերը
Կյանքի փուլեր
Սոցիալական խորհրդատվության հիմունքներ
Սթրեսի կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հաստատությունում մեծացող երեխաների հոգեբանական առանձնահատկությունները
Սթրեսի կառավարումը
Մասնագիտական էթիկա
Հաղորդակցման հմտություններ
Ներազդման հոգեբանությունը արդարադատության համակարգում

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Հունաստան, Շվեդիա, Մոլդավիա, Վրաստան

Հասարակական գործունեություն
2013 թ. Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի անդամ
2004 թ. Հոգեբանների միջազգային լիգայի անդամ
2003 թ-ից մինչև այժմ՝ «Հայ ժողովրդավարական ֆորում» հասարական կազմակերպության անդամ,
«Պետական աջակցություն ՀՀ մանկական խնամակալական հաստատությունների շրջանավարտներին» ծրագրի մասնագիտական խմբի ղեկավար
«Աջակցություն հղի կանանց» ծրագրի ղեկավար
2006 թ. ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոնի արտաքին խորհրդատու

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն /ազատ/, անգլերեն /միջին/
Անահիտ Սահակյան