Անժելա Այրիյանց
Կրթություն
1991 – 1996 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրական ֆակուլտետ
1998 – 2002 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2008 թ. Basic e-Course in International Environmental Law, UNITAR
2014 թ. Introduction to Environment, Natural Resources and UN Peacekeeping Operations, UNITAR
2014 թ. E-Tutorial on the Post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction, UNITAR
2014 թ. E-learning course on Restoring Governance of Natural Resources, UNITAR
2015 թ. Introductory e-course on Climate Change, UN CC: Learn
2015 թ. Disasters and Ecosystems: Resilience in a Changing Climate, MOOC

Մասնագիտական գործունեություն
2002 թ-ից ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, Քարտեզագրության, գեոդեզիայի և գեոինֆորմատիկայի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ
2000 – 2002 թթ. Ռուս-Հայկական Սլավոնական համալսարանի Սոցսերվիսի և տուրիզմի ֆակուլտետ, դասախոս (համատեղությամբ)
2000 թ-ից ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, դասախոս (համատեղությամբ)
1993 – 2004 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, կրտսեր գիտ.աշխատող (համատեղությամբ)
1999 – 2000 թթ. Բնապահպանության նախարարություն, Անտառային Գիտափորձարարական կենտրոն ՓԲԸ, քարտեզագիր (համատեղությամբ)

Գիտահետազոտական աշխատանքային փորձ
2002-2004 թթ. Վտանգավոր բնական և մարդածին պրոցեսների ազդեցությունը քաղցրահամ ջրերի վրա (ծածակագիր 0268)
1999-2001 թթ. Հարավարևելյան Հայաստանի (Վայոց Ձոր, Սյունիք) և հարակից տարածքների (Արցախ, Նախիջևան) սեյսմիկ վտանգավորության գնահատականը կառուցվածքային-գեոմորֆոլոգիական եղանակներով (ծածակագիր 2000-105)
1993-1998 թթ. Հայաստանի պլիոցեն-չորրորդական փուխր նստվածքների խոշոր մասշտաբի (1:100 000) քարտեզի կազմում (ծածկագիր 94-597)

Միջազգային կոնֆերանսների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Վրաստան, Ուկրաինա, Մեծ Բրիտանիա

Հասարակական գործունեություն
Հայաստանի Աշխարհագրական Ընկերություն, IYPF (International Young Professional Foundation)

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն
Անժելա Այրիյանց