Գալինա Հովհաննիսյան
Կրթություն
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ. «Ալլերգիկ հիվանդների և առողջ դոնորների բջիջներում հակակալաստոգենների ուսումնասիրությունը քիմիական մուտագենների ազդեցության դեպքում», ԵՊՀ, 1990 թ.
կ.գ.դ. «ԴՆԹ-ի և քրոմոսոմների վնասվածքների տեղայանցումը մարդու բջիջներում», ԵՊՀ, 2013 թ.

Գիտական կոչում
Պրոֆեսոր, ՀՀ ԲՈՀ, 2017 թ.

Աշխատանքային փորձ
1983 - 1985 թթ.` լաբորանտ Ընդհանուր հիգիենայի և մասնագիտական հիվանդությունների ինստիտուտ
1985 - 1996 թթ.` գիտ. աշխատող, Երևանի պետական բժշկական համալսարան, Առողջապահության ազգային ինստիտուտ
1994 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ գիտաշխատող, ներկայումս «Կենսաբանություն» գիտահետազոտական ինստիտուտի Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկայի լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող
2000 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ի գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2009 - 2018 թթ. ԵՊՀ-ի գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի դոցենտ
2018 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ-ի գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Էպիգենետիկա, Գենետիկական թունաբանություն, Գենետիկական վերլուծություն, Մոլեկուլային բջջագենետիկա, Ֆարմակոգենետիկա, Վարքագծի գենետիկա , Գենոմիկա և մոլեկուլային բժշկագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գենետիկական թունաբանություն, էկոգենետիկա, մուտագենեզ, հակամուտագենեզ, մոլեկուլային բջջագենետիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2003 - 2007 թթ. ISTC A-301
2006 - 2007 թթ. DAAD
2007 - 2008 թթ. DFG
2009 թ. DLR/BMBF
2010 - 2011 թթ. DAAD
2010 - 2012 թթ. ISTC A-1764
2011 - 2013 թթ. ՀՀ ԿԳՆ պայմանագրային (թեմատիկ) դրամաշնորհ 11-1F060
2014 - 2015 թթ. DAAD
2014 - 2015 թթ. ՀՀ ԿԳՆ պայմանագրային (թեմատիկ) դրամաշնորհ 15T-1F198
2017 թ. Հայկական կրթության և գիտության ազգային հիմնադրամի ANSEF molbio-4235 դրամաշնորհ
2017-2020 թթ. Հայ-Գերմանական համագործակցության շրջանակներում համատեղ գիտահետազոտական լաբորատորիայի ստեղծում ՀԳ 01/17
2018-2020 թթ. ՀՀ ԿԳՆ պայմանագրային (թեմատիկ) դրամաշնորհ 18T-1F039

Պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ, 2014

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

galinahovhannisyan@ysu.am
Գալինա Հովհաննիսյան