Կարինե Մինասյան
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1979 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի (հումանիտար ֆակուլտետների համար) դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
1. Գործնական ռուսաց լեզու
2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչյունաբանություն
3. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն
4. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ոճաբանություն
5. Ռուսաց լեզվի պատմական քերականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուսերենը որպես օտար լեզու
Բառակազմություն
Ռուսերենի և հայերենի համեմատական քերականություն
Դասավանդման մեթոդիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ֆակուլտետի Մեթոդական Խորհրդի անդամ
«ААПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ
Կարինե Մինասյան