Սեդրակ Յովսէփեան
Կրթություն
2014 – առ այսօր, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, հումանիտար և հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ, անգլերենի դասավանդման բաժին, մագիստրատուրա
2014 թ. հունիս-հուլիս, Օրեգոնի համալսարան, վկայական “Shaping the Way We Teach English” 1 և 2 (ձևավորելով անգլերենի դասավնդման մեր ուղիները)
2006-2013, Դամասկոսի համալսարան, անգլերեն լեզվի և գրականության բաժին, 2-րդ օտար լեզու՝ իսպաներեն, բակալավր

Գիտական աստիճան
Անգլերեն լեզվի և գրականության բակալավր

Աշխատանքային փորձ
2015- առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, արևելագիտության ֆակուլտետ, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Արդի գրական արաբերեն, թարգմանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արաբերենի տարբեր շեշտադրումներ, ժամանակակից տեխնոլոգիաների ինտեգրում դասավանդման գործընթացում, տարբերակված ցուցումներ, արաբական և իսլամական մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), արաբերեն (մայրենի), անգլերեն, իսպաներեն
Սեդրակ Յովսէփեան