Տաթևիկ Մելքումյան
Կրթություն
2009-2015, 2016-2020 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Ասպիրանտ

Աշխատանքային փորձ
2020թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ,
2016-թ-ից մինչ այժմ «ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջուկային ռեակցիաների մեխանիզմների ուսումնասիրությունը,
Քվանտային քրոմոդինամիկա, Համաչափություն քվանտային մեխանիկայում,
Նեյտրինոյի տատանումները և ոչ ստանդարտ փոխազդեցությունները

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն—ազատ, անգլերեն – ազատ, կորեերեն –կարդում եմ ևկարող եմ հաղորդակցվել,
չինարեն - կարդում եմ և կարող եմ հաղորդակցվել
Տաթևիկ Մելքումյան