Ժաննա Սարգսյան
Կրթություն
1967 - 1972 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի, Քիմիայի ֆակուլտետ
1980 - 1983 թթ. ՀՀ ԳԱ Ընդհանուր և Անօրգանական Քիմիայի Ինստիտուտի հայցվոր

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ - «Հիմնային ներկանյութերի հետ առաջացրած իոնական ասոցիատների ձևով թալիումի, ոսկու, սնդիկի և ռենիումի խառնուրդների էքստրակցիոն-ֆոտոմետրիկ որոշման նոր հնարավորություններ ուսումնասիրումը», Հազվագյուտ և ցրված մետաղների պետական ԳՀԻ, ք.Մոսկվա, 1984 թ.

Աշխատանքային փորձ
1972 - 1986 թթ ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱ Ընդհանուր և Անօրգանական Քիմիայի Ինստիտուտի համատեղ, ԵՊՀ անալիտիկ քիմիայի ամբիոնին կից հազվագյուտ և ցրված էլեմենտների անալիտիկ քիմիայի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
1987 - 2002 թթ. ՀՀ ԳԱ Ընդհանուր և Անօրգանական Քիմիայի Ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1991 - 2014 թթ., Ա. Շիրակացու անվ. ճեմարանում հետազոտող ուսուցիչ
2008 - 2011 թթ. Ա. Շիրակացու անվ. ճեմարանի քիմիայի ամբիոնի վարիչ
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի Դեղագործական Քիմիայի ամբիոնի ավագ գիտաշխատող
2005 - 2015 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի Դեղագործական Քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
2016 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտւտի ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբոնի դոցենտ
Գործուղում հազվագյուտ և ցրված մետաղների պետական ԳՀԻ, ք.Մոսկվա 1983 թ. հոկտեմբեր
Գործուղում հազվագյուտ և ցրված մետաղների պետական ԳՀԻ, ք.Մոսկվա 1984 թ. հունվար

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղագրքային անալիզ
Ֆարմքիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քիմիական տարրերի միկրոքանակների անալիզ, անալիզի լուսաչափական եղանակներ, դեղապատրաստուկների որակի վերահսկում և քանակական անալիզ, դպրոցում և բուհ-ում քիմիայի դասավանդման հիմնախնդիրները

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Քիմիա, թեստային առաջադրանքներ և խնդիրներ, 2009
Քիմիա, 10 թեստ, 2010
Քիմիա, պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույցներ, 2008, 2009, 2010, 2011, 1012
Քիմիա, պետական ավարտական և միասնական քննությունների շտեմարաններ`I, I, II և III մաս, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 թթ

Լեզուներ
Հայերեն (կատարյալ), ռուսերեն (լավ), գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն
Պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցաշար (ՊՔՀՄ) ժյուրիի անդամ
Քիմիա, 7-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2013, մասնագիտական խմբագիր
Քիմիա, 8-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2014, մասնագիտական խմբագիր
Քիմիա, 9-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2015, մասնագիտական խմբագիր

Պարգևներ
Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանի «Անբասիր ծառայությունների համար» մեդալ
«Լավագույն մարդիք, լավագույնները կրթության մեջ» միջազգային հանրագիտարանի մեդալ

Որակավորման դասընթացներ
Ազգային կրթական ծրագիր «Կատարենք փոփոխություններ դասարանում» փետրվարի 2-6, 1998 թ., Սևան
Ազգային կրթական ծրագիր «Կատարենք փոփոխություններ դասարանում» ապրիլի 18, 1998թ., Երևան
Դպրոցական էկոլոգիական կրթություն. Հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները: Ուսուցում – երկխոսություն: 6 հոկտեմբերի, 1998թ.
Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանի մեթոդական սեմինարներ: 17 – 25 հունվարի, 2006 թ.,
Ինֆորմատիկայի գծով որակավորման բարձրացման դասընթաց 6.04.2004-14.04.2004թ., ՀՀ ԿԳՆ Ինֆորմատիկայի գծով կադրերի որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման պետական ինստիտւտ
Семинар ЮНЕСКО по микронаукам для преподавателей, 11– 12 декабрь, 2007 г., Ереван
Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանի հնգօրյա մեթոդական սեմինարներ: 17 – 25 հունիսի, 2008 թ.
ՀՀ ԿԳՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ: Ընթացիկ գնահատման մեթոդաբանություն, ուսուցիչների 4-օրյա վերապատրաստում: 2009, Երևան
Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա: Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանի ավագ դպրոցի ուսուցիչների դասընթաց «ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցերը», հունիսի 26, 2009 թ.
Ավագ դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստում ԿԱԻ, Երևան, 2013
Միջազգային բակալավրիատի և DP ծրագրերով դասավանդման Ա.Շիրակացու անվան ճեմարանի ուսուցիչների տարբեր մեթոդական սեմինարներ Երևան, 2012 - 2014 թթ.
Համակարգչային ուսուց- ման առանձնահատկությունները ՀՀ ԱԱ, 21-24 հուլիսի, 2014 թ.
Ժաննա Սարգսյան