Տաթևիկ Հովհաննիսյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ
Աշխատանքային փորձ

Եպհ Կիրառական հոգեբանության կենտրոնի աշխատակից է հանդիսանում 2013 թ.-ից:
Հոգեբան Խորհրդատու (Ապրիլ 2014 ֊ հուլիս 2018)
«Կանանց Աջակցման Կենտրոն» ՀԿ
Աշխատում եմ բռնության ենթարկված կանանց հետ։
Անցկացնում եմ անհատական հոգեբանական խորհրդատվություններ և վարում եմ անձնային աճի խմբեր՝ արտթերապիայի մեթոդներով։
Մանկական հոգեբան (2013 - 2014)
«Երևանի Աջափնյակ թաղային համայնքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ
Անհատական և խմբային աշխատանք։

Կրթություն
•2013 - 2015թթ՝ «Երևանի Պետական Համալսարան», Փիլիսոփայության և Հոգեբանության ֆակուլետ, Զարգացման Հոգեբանոության բաժին (մագիստրոսի աստիճան)
•2008 - 2013թթ՝ «Խաչատուր Աբովյանի Անվան Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարան», Հատուկ Կրթության ֆակուլտետ, մասնագիտություն՝ Հատուկ հոգեբան (բակալավրի աստիճան)

Լրացուցիչ կրթություն (թրեյնինգներ ու գործնական դասընթացներ)
•Ապրիլ֊Դեկտեմբեր 2017թ․՝ ԵՊՀ ԿՀԿ (Կիրառական Հոգեբանության Կենտրոն), «Պալիատիվ խնամքի մասնագետի հոգեբանական գործնական վերապատրաստման թրենինգային դասընթաց»
•Դեկտեմբեր 2017թ.՝ ԵՊՀ ԿՀԿ, «Կլինիկական հոգեբանը պրակտիկայում» գործնական դասընթաց։
•Օգոստոս 2017թ․՝ ԵՊՀ, «Գեշտալտ թերապիայի և ընտանեկան թերապիայի կովկասյան ինտիտուտ», «Ընտանիքի հոգեուռուցքաբանական խորհրդատվություն Գեշտալտ մոտեցմամբ»
•Հուլիս 2017թ․՝ «Բալինտյան միջազգային ֆեդերացիա», «Հոգեսոմատիկ բժշկություն և Բալինտյան խմբեր», Մոսկվա
•Հունիս 2017թ․՝ ԵՊՀ ԿՀԿ, «Հեքիաթաթերապիա» գործնական դասընթաց
•Հունիս 2016թ․ ֊ ն․ժ․՝ ԵՊՀ ԿՀԿ, Բալինտյան սուպերվիզիոն խումբ
•Հունվար 2014թ․ ֊ ն․ժ․՝ ԵՊՀ ԿՀԿ, Սուպերվիզիոն խումբ
•Օգոստոս 2016թ․՝ ԵՊՀ, «Գեշտալտ թերապիայի և ընտանեկան թերապիայի կովկասյան ինտիտուտ», «Հոգեուռուցքաբանության Հայկական Ասոցիացիա» ֊ «Գեշտալտ մոտեցումը հոգեուռուցքաբանության մեջ»
•Մայիս 2016թ․՝ ԵՊՀ ԿՀԿ (Կիրառական Հոգեբանության Կենտրոն) ֊ «Արխետիպային վերլուծություն»
•Մարտ 2016թ․՝ ԵՊՀ ԿՀԿ ֊ «Մյուրրեյ մեթոդի կիրառելիությունը հոգեթերապեվտիկ աշխատանքում»
•Դեկտեմբեր 2014թ․՝ ԵՊՀ ԿՀԿ ֊ «Կոգնիտիվ֊վարքաբանական հոգեթերապիայի պրակտիկա (II) փուլ»
•Հուլիս 2014թ․՝ ԵՊՀ ԿՀԿ ֊ «Խորհրդատվական հմտություններ և տեխնիկաներ»
•Հունիս 2014թ․՝ ԵՊՀ ԿՀԿ ֊ «Հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման հմտություններ»
•Ապրիլ ֊ Սեպտեմբեր 2013թ.՝ ԵՊՀ ԿՀԿ ֊ «Մանկական հոգեթերապիա»
•Ապրիլ 2011թ․՝ ԵՊՀ ԿՀԿ ֊ «Ինքնավերլուծության հմտությունների զարգացում»
•Սեպտեմբեր 2011թ․՝ ԵՊՀ ԿՀԿ ֊ «Կոգնիտիվ–Վարքաբանական հոգեթերապիա (I) փուլ»
•Հոկտեմբեր 2009թ․՝ ԵՊՀ ԿՀԿ (Կիրառական Հոգեբանության Կենտրոն), «Անձնային աճ»

2013թից սկսել է հոգեբանական պրակտիկան երեխաների ու չափահասների հետ, ներկայում աշխատում է միայն չափահասների հետ։ Աշխատում է էքզիստենցիալ և կոգնիտիվ վարքաբանական ուղղություններով։ Մասնագիտանում է միջանձնային, ընտանեկան փոխհարաբերությունների, կորստի, ինքնաճանաչման, ինքնագնահատականի խնդիրների ոլորտում։