Եվա Ասրիբաբայան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ
Կենտրոնի աշխատակից է հանդիսանում 2013 թ.-ից: Աշխատում է չափահասների հետ Կոգնիտիվ-վարքաբանական և Էքիստենցիալ ուղղություններով:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2012 – 2016 Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Բժշկական հոգեբանության բաժնի ասպիրանտ
2012 Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա, Մագիստրոսի կոչում
2010 Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Բակալավրի կոչում

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
2017 Դասախոս, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
2016 - մինչ օրս Դասախոս Երևանի պետական համալսարան, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն
2016 մարտ-մինչ օրս Կլինիկական հոգեբան ԵՊԲՀ Մուրացան հիվանդանոցային համալիր, Քիմիաթերապիայի կլինիկա
2016 փետ.- մինչ օրս Կլինիկական հոգեբան ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, «Պալիատիվ հոգեբանություն» մուլտիդիսցիպլինար դասընթացի մշակում և ներդրում
2014 – մինչ օրս Գործադիր տնօրեն և համահիմնադիր Հոգեուռուցքաբանության հայկական ասոցիացիա
2015 փետ.- սեպ. Հոգեբան Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2013 - 2018 Հոգեբան Հատուկ կարիքներով մարդկանց աջակցության «Ունիսոն» ՀԿ, Երևան, Հայաստան
2013 նոյ.- մինչ օրս Հոգեբան-խորհրդատու Երևանի պետական համալսարանի կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2013 սեպ.- 2014 մայիս Դասախոս Ընդհանուր և իրավաբանական հոգեբանություն, «Գլաձոր» համալսարան, Երևան, Հայաստան
2012 մայիս – 2012 դեկ. Հոգեբան-համակարգող, «Կանանց իրավունքների կենտրոն» ՀԿ, Երևան, Հայաստան

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ
2017 դեկ. 03-09 Մանկական պալիատիվ խնամք, Բաց հասրակության ինստիտուտ, Զալզբուրգ, Ավստրիա
2017 օգտ. 23-27 Գեշտալտ մոտեցում քաղցկեղին բախվող ընտանիքների հետ աշխատանքում, , Հոգեուռուցքաբյան հայկական ասոցիացիա, ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2017 մարտ-մինչ օրս Փորձագետ ՀՀ Առողջապահության նախարարություն, «Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման զարգացման ռազմավարության» և միջոցառումների ծրագրի ներդրմանը ուղղված աշխատանքային խումբ
2016 հոկ. 25- սեպ. 17 Կլինիկական պրակտիկա, Դանա-Ֆարբեր/Հարվարդ քաղցկեղի կենտրոն, Բոստոն, ԱՄՆ
2016 հոկ. 17-21 Հոգեուռուցքաբանության միջազգային միության 18-րդ համաշխարհային համաժողով, Դուբլին, Իռլանդիա
2016 օգտ. 24-28 «Գեշտալտ մոտեցումը հոգեուռուցքաբանության» դասընթաց, Հոգեուռուցքաբյան հայկական ասոցիացիա, ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2016 փետ.-մայիս «Արխետիպային վերլուծություն», ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2015 սեպ. 9-30 Կլինիկական պրակտիկա «Asociatia Lumina» հոսպիսում, Լունկանա, Ռումինիա
2015 սեպ. 2-5 «Մահ, մահվան գործընթաց և մարմնի հեռացում. մահվան և մահացման արևմտյան և արևելյան ուղիները» 12-րդ միջազգային գիտաժողով (DDD 12), Մահվան ուսումնասիրության և հանրության միություն (ASDS), Ալբա Յուլիա, Ռումինիա
2015 հուլ. 16-19 «Հուզական այրում. Բալինտյան շարժումը աջակցող մասնագիտություններում» 1-ին միջազգային գիտաժողով, Ռուսաստանի դաշնության հոգեթերապևտիկ լիգա, Երևան, Հայաստան
2014 –2016 «Բալինտայան խմբային աշխատանք» երկարաժամկետ ուսուցողական ծրագրի, Ռուսաստանի դաշնության հոգեթերապևտիկ լիգա, Երևան, Հայաստան
2014 հոկ. 22-24 Հոգեուռուցքաբանության միջազգային միության 16-րդ համաշխարհային համաժողով, Լիսաբոն, Պորտուգալիա
2014 հոկ. 21 Հուզակենտրոն թերապիա, Հոգեուռուցքաբանության միջազգային միություն, Լիսաբոն, Պորտուգալիա
2014 հոկ. 20 Իմաստակենտրոն հոգեթերապիա քաղցկեղով հիվանդների համար, Հոգեուռուցքաբանության միջազգային միություն, Լիսաբոն, Պորտուգալիա
2014 մայիս 19-25 «Եվրոպան և խաղաղությունը» միջազգային երիտասարդական ծրագիր, Երիտասարդությունը շարժման մեջ ծրագիր, Րեմիրեմոն, Ֆրանսիա
2014 փետ. 28 Աուտիզմի կոգնիտիվ, զգայական և միջսուբյեկտիվ առանձնահատկությունները. կոգնիտիվ և հոգեդինամիկ առանցքների համասերումը, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2013 հուլ. 25-26 Վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը և արդյունքների ներկայացումը SPSS ծրագրային փաթեթի միջոցով, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ – Հայաստան, Երևան, Հայաստան
2012 հուն. 28-30 Արևելյան Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում առողջապահության գենդերային բռնության հիմնախնդրի վերաբերյալ հակազդման բարձրացմանն ուղղված դասընթաց, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ, WAVE, Ստամբուլ, Թուրքիա
2012 փետ.-ապր. Արտ-թերապիայի բազալային հմտություններ, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2011 ապր. «Վերարտադրողական առողջության խնդիրները երիտասարդության համար», ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ, Երևան, Հայաստան
2010 հոկ. 17-22 Ծանր կորուստների հետ աշխատանք. Կիրառումը և նախապատրաստումը, Հոգեբանական գիտությունների միջազգային ասոցիացիա (IUPsyS), Յենա, Գերմանիա
2010 ապր.-հուլ. Կոգնիտիվ - էմոտիվ հոգեթերապիա 2-րդ փուլ, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2010 փետ.-ապր. Հեքիաթ-թերապիայի հիմունքներ, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2009 մայ.-հուլ. Կոգնիտիվ - էմոտիվ հոգեթերապիա, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2009 հուն. – ապր. Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա. Յունգյան մոդել, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2008 հոկ. – դեկ. Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա. Ֆրոյդյան մոդել, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան


ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
2010 - 2012 «Քաղցկեղի հանդեպ վերաբերմունքի առանձնահատկությունները հիվանդների, հիվանդության հետ առնչվող անձանց և հասարակության մոտ», մագիստրոսական թեզ, Երևանի պետական համալսարան
2009 սեպ. - 2010 մայիս «Քաղցկեղով հիվանդների մտերիմների անձնային իմաստների համակարգի առանձնահատկությունները», դիպլոմային աշխատանք, Երևանի պետական համալսարան
2008 սեպ. - 2009 մայիս «Քաղցկեղով հիվանդների մտերիմների մոտ մահվան գիտակցման հիմնախնդիրը», կուրսային աշխատանք, Երևանի պետական համալսարան
2009 հուլ.- սեպ. Խմբային հետազոտության անդամ. «Հոգեբանի ֆունկցիաների խմբային ընկալման առանձնահատկությունները», ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Երևան, Հայաստան

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ

Ռուսաստանի դաշնության հոգեթերապևտիկ լիգայի լիցենզավորված խորհրդատու և խմբավար
Ռուսաստանի դաշնության հոգեթերապևտիկ լիգայի լիզենզավորված Բալինտյան խմբերի ղեկավար

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
2017 հոկտ.- մինչ օրս Եվրոպական ուռուցքաբանության ասոցիացիայի (ESMO) անդամ
2017 հունվար- մինչ օրս Հոգեուռուցքաբանության միջազգային միության (IPOS) ակտիվ անդամ
2017 հունվար- մինչ օրս Պալիատիվ խնամքի և հոսպիսային խնամքի միջազգային ասոցիացիայի (IAHPC) անդամ
2016 մարտ-մինչ օրս Արյունաբանության և Ուռուցքաբանության Հայկական Ասոցիացիա
2016 հունվար- մինչ օրս Համառուսական հոգեթերապևտիկ լիգայի (ОППЛ) անդամ


ՏՊԱԳԻՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ասրիբաբայան Ե. Քաղցկեղի մասին խոսելու նոր լեզու, «Հոգեբանության կարգավիճակ. հումանիտար, սոցիալական, թե բնագիտական» գիտաժողով, ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, 2015
Ասրիբաբայան Ե. Քաղցկեղի հանդեպ վերաբերմունքի առանձնահատկությունները. համեմատական վերլուծություն, «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի խնդիրները» 5-րդ միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ 2015
Асрибабаян Е.С. Специфика отношения к раку у работников онкологической сферы (тезис), «Психология XXI века: академическое прошлое и будущее» международная научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, Россия
Ասրիբաբայան Ե., Փոխհարաբերությունները սկսվում են վերաբերմունքից, հոգեբանական ձեռնարկ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մտերիմների համար, «Ունիսոն» ՀԿ, 2013
Ասրիբաբայան Ե.Ս.,
Գևորգյան Դ.Է., Քաղցկեղով հիվանդների մտերիմների արժեքային համակարգի առանձնահատկությունները (թեզիս), Հոգեբանական հետազոտությունների արդի հիմնախնդիրները, ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի հիմնադրման 35-ամյակին նվիրված երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով, Երևան, Հայաստան, 2010