Օրացույց

Հեղինակի որոնում

Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ

Նորություններ

Նշենք, որ գիտական թեման ֆինանսավորման է երաշխավորվել Գիտության կոմիտեի կողմից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակում գիտական թեմաների հայտերի մրցույթի արդյունքում:

 

Գիտական ծրագրի նպատակների և ակնկալվող արդյունքների մասին զրուցել ենք ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, վերոնշյալ գիտական ծրագրի ղեկավար Հովիկ Փանոսյանի հետ։

 

Վերջինիս խոսքով, ներկայումս մանրէային ծագման էկզոպոլիսախարիդները (ԷՊՍ) լայն պահանջարկ ունեն դեղագործական և սննդի արտադրություններում, ներկանյութերի ու կենսապլաստիկի ստացման, ինչպես նաև թունազերծման և կենսավերականգնման գործընթացներում. «Մանրէային ծագման ԷՊՍ-ներն օժտված են հակաօքսիդանտային, հակավիրուսային, հակաքաղցկեղային, հակաթրոմբոզային և հակամետաստազային ակտիվություններով: ԷՊՍ-ների արտադրական ստացումն էքստրեմոֆիլ մանրէների կիրառմամբ մի շարք առավելություններ ունի. բացառվում է կոնտամինացիան, սինթեզի գործընթացը կարելի է կազմակերպել՝ շրջանցելով մանրէազերծման ծախսատար և էներգատար փուլերը»։

 

 

Ըստ ԵՊՀ դոցենտի՝ գիտական ծրագրի նպատակներն են Հայաստանի էքստրեմալ կենսամիջավայրերից (երկրաջերմային աղբյուրներից, աղուտ-ալկալի հողերից և աղի հանքից) ընտրողաբար մեկուսացնել ԷՊՍ արտադրող թերմոֆիլ և հալոֆիլ մանրէներ, ուսումնասիրել այդ մանրէների արտադրած ԷՊՍ-ների ֆիզիկաքիմիական ու կառուցվածքային առանձնահատկությունները և գնահատել կենսատեխնոլոգիաներում դրանց կիրառման ներուժը:

 

Նրա համոզմամբ, նախատեսված է նաև էքստրեմոֆիլ ԷՊՍ արտադրիչ մանրէների կենսազանգվածի և հետևաբար ԷՊՍ-ների ստացման համար կիրառել գյուղատնտեսական թափոններ, ինչը թույլ կտա իջեցնել արտադրանքի ինքնարժեքը:  

 

Ծրագրում ընդգրկված են 2 ավագ մասնագետ և 2 երիտասարդ գիտնական: Թեմայի խորհրդատուն Նեապոլի կենսամոլեկուլային քիմիայի ինստիտուտի (ինստիտուտը Եվրոպայում էքստրեմոֆիլ մանրէների ԷՊՍ-ների ուսումնասիրության ոլորտի առաջատարներից է) առաջատար գիտաշխատող, պրոֆ. Աննառիտա Պոլին է, որի  գիտական խումբը մասնագիտացված է մանրէային ԷՊՍ-ների ուսումնասիրություններում:

 

Հ. Փանոսյանը տեղեկացրեց, որ նախատեսվում է խմբի երիտասարդ հետազոտողների գործուղում Իտալիա համագործակից լաբորատորիայում առկա գերճշգրիտ սարքավորումներով ԷՊՍ-ների քիմիական կազմի և կառուցվածքային առանձնահատկությունների վերլուծության նպատակով:

 

 

Անդրադառնալով ծրագրից ակնկալվող վերջնարդյունքներին՝ ԵՊՀ դոցենտը նշեց, որ նախագծի հաջող իրականացումը թույլ կտա ստանալ նոր և կենսատեխնոլոգիապես հեռանկարային ԷՊՍ արտադրիչներ և դրանց սինթեզն ապահովող գեներ. «Հեռանկարային շտամների ամբողջական գենոմների սեքվենավորումը և ԷՊՍ սինթեզը կոդավորող գեների վերծանումը նախադրյալ են հանդիսանալու հետագայում գենային կենսաինժեներիայի մեթոդներով նոր, բարելավված ցուցանիշներով տրանսգենային շտամների նախագծման համար: Կենսատեխնոլոգիական ներուժ ունեցող ակտիվ շտամ-արտադրիչների ընտրությունը հեռանկարային է լինելու գիտության և արտադրության միջև երկխոսության համար»։

 

Հ. Փանոսյանի խոսքով, ստացված արդյունքները ներկայացվելու են միջազգային գիտաժողովներում և տպագրվեն ազդեցության գործակցով միջազգային ճանաչում ունեցող գիտական հանդեսներում:

 

Ծրագրի ղեկավարն ընդգծեց, որ գիտական ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է համալրել ամբիոնում ստեղծված էքստրեմոֆիլ մանրէների կուլտուրաների հավաքածուն, ներդնել ԷՊՍ-ների ուսումնասիրության նորագույն մեթոդներ, որոնք ընդգրկվելու են ԵՊՀ կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի կրթական ծրագրերում՝ որպես լաբորատոր աշխատանքի բաղադրիչներ:

 

 

Նադեժդա Տեր-Աբրահամյան

 

 

Գիտության կոմիտեի կողմից անցկացված գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակում «Առաջատար հետազոտությունների աջակցության գիտական թեմաների հայտերի ընտրության» մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեման, ԵՊՀ պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արշակ Վարդանյանի գլխավորությամբ, ներկայացրել են նույն ամբիոնի աշխատակիցներ, պրոֆեսոր Ա. Կիրակոսյանը, դոցենտ Ա. Ասատրյանը, գիտաշխատող Ա. Ավետիսյանը, հայցորդ Ա. Ստեփանյանը, ասպիրանտներ Տ. Ղուկասյանը և Ա. Մովսիսյանը:

 

Մեզ հետ զրույցում Ա. Վարդանյանը նշեց, որ ներկայացված նախագիծը նվիրված է գրաֆենային հետերոկառուցվածքներում տաք լիցքակիրների էներգիական ռելաքսացիայի բնութագրերի վրա արտաքին էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի, ինչպես նաև տակդիրի օպտոէլեկտրոնային պարամետրերի ազդեցության տեսական ուսումնասիրմանը:

 

Նրա խոսքով, առաջարկվող ուսումնասիրությունը կարևորվում է ոչ միայն գործող, այլև նախագծվող այնպիսի սարքերի կատարելագործման տեսանկյունից, որոնցում հիմնական դեր խաղում է տաք լիցքակիրների համակարգը:

 

 

«Ֆոտոգրգռված լիցքակիրների ջերմացումը («Thermalization») և հետագա հովացումը («Cooling») դիտարկվելու են ինչպես տարբեր տիպի ֆոնոնների, այնպես էլ գրաֆենային պլազմոնների և «պլազմոն-մակերևութային բևեռային օպտիկական ֆոնոն» պոլարիտոնների առաքման հաշվառմամբ: Կիրառական հեռանկարի տեսանկյունից իրականացվող կարևոր գնահատումներից բացի՝ ակնկալվող տեսական արդյունքներն ունենալու են նաև հիմնարար նշանակություն՝ որպես արտաքին դաշտերի տարբեր երկրաչափությունների և ուժգնությունների դեպքում առաջին անգամ ստացված արդյունքներ»,- ասաց Ա. Վարդանյանը:

 

Գիտական խմբի ղեկավարի վստահեցմամբ, ստացված արդյունքների հիման վրա տեսականորեն մշակվելու է գրաֆենային հենքով տաք-լիցքակրային տրանզիստորի լավարկված մոդել, որը գործարկվելու է որպես տերահերցային դետեկտոր:

 

ԵՊՀ պրոֆեսորը նշեց, որ ծրագրի կարևոր նպատակներից է նաև տեսական գիտելիքների լավ պաշար ունեցող երիտասարդ հետազոտողներին փորձարարական ֆիզիկայով զբաղվելու հնարավորություն ընձեռելը. «Այդ նպատակով դրամաշնորհի տրամադրած միջոցներն օգտագործվելու են՝ տեխնիկապես համալրելու մեր հնարավորությունները, ինչպես նաև մեծացնելու նրանց փորձառությունն օտարերկրյա գործընկերների հետ համագործակցությամբ»:

 

Պահանջների համաձայն՝ խումբը համագործակցելու է օտարերկրյա գործընկերոջ հետ, ինչը ենթադրում է փոխայցելություններ և համատեղ միջոցառումների իրականացում: Ա. Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ իրենց նախագծի օտարերկրյա գործընկերն է հայտնի փորձարար ֆիզիկոս, Կալիֆոռնիայի համալսարանի պրոֆեսոր Յա-Հոնգ Քսին (Ya-Hong Xie):

 

«Մեր գործընկերոջ հրապարակած 229 գիտական հոդվածներից շուրջ 50-ը նվիրված են գրաֆենային հետերոկառուցվածքների ստացմանը և ուսումնասիրմանը: Մեր խմբում ընդգրկված հետազոտողները հիմնականում տեսաբան ֆիզիկոսներ են, իսկ օտարերկրյա գործընկերոջ հետ աշխատանքը հնարավորություն է ընձեռելու տեսական հետազոտությունները սերտորեն կապելու հետա­զոտվող համակարգերի գործնական իրականացման և կիրառական հեռանկարի հետ»,- փաստեց գիտական ղեկավարը: 

 

Քնար Միսակյան

 

 

Միջոցառմանը ներկա էին գրքի գլխավոր խմբագիր Աշոտ Մովսիսյանը, «Արցախ» գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Ավետիք Հարությունյանը, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի Հայաստանի հարակից երկրների ամբիոնի վարիչ Էդուարդ Զոհրաբյանը, պատմ. գիտ. դոկտոր Գևորգ Ստեփանյանը, քաղաքագետ, դասախոս Սուրեն Պետրոսյանը, ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ և պատվավոր այլ հյուրեր:

 

 

«Զրուցարանի ստեղծման գաղափարն ի հայտ է եկել շատ վաղուց, սակայն կյանքի է կոչվել միայն Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո: Ստեղծված իրավիճակում բավական բարդ էր ադրբեջաներենով որևէ աշխատանք կատարելը, սակայն, ի վերջո, հաջողվեց հաղթահարել պատնեշները և նախաձեռնել զրուցարանի տպագրությունը: Պահանջվեց գրեթե մեկ տարի նյութերն ամբողջությամբ հավաքելու և խմբագրելու համար»,- իր ելույթում նշեց հեղինակը:

 

 

Լ. Մովսիսյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր մարդկանց, որոնք իրենց աջակցությունն են ունեցել զրուցարանի ստեղծման ու տպագրման գործում. «Լեզվին տիրապետելն այսօր առավել քան երբևէ պետք է կարևորվի։ Հուսով եմ, որ զրուցարանն օգտակար կլինի ինչպես ուսանողների, այնպես էլ մասնագետների համար։ Շնորհակալ եմ համագործակցության համար ու վստահ եմ, որ այն շարունակական է լինելու»:

 

 

Միջոցառման մասնակիցները փաստեցին, որ զրուցարանը ռազմավարական և անվտանգության տեսանկյունից ունի կարևոր նշանակություն: Միանշանակ, անհրաժեշտ է տիրապետել թշնամի երկրի լեզվին, խթանել դրա ուսուցումը Հայաստանում։

 

Համալսարանական դասախոսի ներկայացրած նախագծի գիտական նորույթը «COVID-19»-կապակցված միկոզներով տառապող հիվանդների վերին շնչուղիների լորձաթաղանթի հիստոմորֆոլոգիական փոփոխությունների և տեղային իմունային պատասխանի գնահատման նոր մոտեցումների մշակումն է: Դրանց պարզաբանումն ու բազմակողմանի հետազոտումը միանգամայն անհրաժեշտ են նախազգուշական և բուժական միջոցառումների մշակման տեսական հիմքերի ստեղծման համար:

 

«1922 թ. անգլիացի հնէաբան Հովարդ Քարթերը Լուքսորում՝ Թագավորների սարահարթում, հայտնաբերեց Թութանհամոնի դամբարանը: Հետագա 7 տարիների ընթացքում Քարտերի արշավախմբի 29 անդամներ վաղաժամ մահացան: Առաջինը մահացավ հնէաբանի  հովանավորը՝ լորդ Քարներվոնը, որը նրա հետ միասին մտել էր դամբարան: Շուտով լրագրողները սկսեցին գրել  փարավոնների անեծքի մասին: Իրականում վերջիններիս մահվան պատճառը միկոտոքսիններն էին»,- պարզաբանում է Ա. Կարապետյանը:

 

 

Միկոզները հիվանդություններ են, որոնց հարուցիչներն ախտածին սնկերն են: Ներկայումս  հայտնի են ախտածին սնկերի 100, իսկ պայմանականորեն՝ 400 տեսակներ: Այդ սնկերը տարածված են հողում, բորբոսասնկերի սպորները և սնկամարմնի մասնիկները մշտապես առկա են քաղաքների օդում, բնակարաններում, բաց տարածքներում: Ապացուցվել է, որ սնկամարմնի մասնիկները, որոնք հաճախ անջատվում են աղտոտված մակերևույթներից, պահպանում են իրենց կենսունակությունը և կարող են աճել: Համապատասխան պայմանների առկայության դեպքում ախտածին սնկերի սպորները կամ սնկամարմինը ներդրվում են մարդու հյուսվածքների մեջ և առաջացնում են միկոզային պրոցեսներ: Սնկերից արտադրվում են թունավոր նյութեր՝ միկոտոքսիններ, որոնք պատճառ են դառնում օրգանիզմում զանազան ախտաբանական երևույթների զարգացման համար:

 

«Ներկայումս տարբեր երկրներում դիտվում է միկոզներով հիվանդացության աճ, որն էլ  պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով: Առաջին հերթին դա այն հիվանդությունների աճն է, որոնք ուղեկցվում են իմունային անբավարարությամբ: Միկոզներով հիվանդացության աճը պայմանավորված է նաև հակաբիոտիկների չվերահսկվող կիրառմամբ, որոնք, ճնշելով բակտերիաների աճը, առաջացնում են դիսբակտերիոզ: Դրա հետևանքով զարգանում է սնկային ինֆեկցիան: Վերին շնչուղիների միկոզները դիտվում են բավական հաճախ, քանի որ այդ օրգանների լորձաթաղանթը, ինչպես նաև մաշկը սնկային վարակների դեմ առաջին պատվարն են և տեղակայման առաջին վայրը»,- ասում է ԵՊՀ դոցենտն ու հավելում, որ «COVID-19»  համավարակի պայմաններում համաշխարհային առողջապահության համար նոր մարտահրավերներ են առաջ գալիս, ուստի նոր և արագ ախտորոշիչ մեթոդների հայտնաբերումը, բուժման նոր մոտեցումները և պատվաստանյութերի անհրաժեշտությունը համարվում են հրատապ: 

 

Բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տվել, որ  «COVID-19»-ով վարակված հիվանդների մոտ երկրորդային վարակների զարգացման հավանականությունը բարձր է և լուրջ սպառնալիք է առողջապահական համակարգի ու հիվանդների առողջության համար: Ամբողջ աշխարհում հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր, երբ հոսպիտալացված հիվանդների զգալի մասի օրգանիզմում զարգանում է երկրորդային սնկային ախտահարում, ինչը դառնում է բարդությունների և նույնիսկ մահվան պատճառ:

 

«Կորոնավիրուսային հիվանդության ընթացքում տեղի ունեցող ցիտոկինային հողմի հիմնական ցիտոկիններից է «Ինտերլեյկին 6»-ը, որը բազմաֆունկցիոնալ ցիտոկին է և կարող է կարևոր դեր ունենալ ասպերգիլների դեմ պաշտպանության թուլացման մեջ, ինչն իր հերթին մեծացնում է ասպերգիլոզի առաջացման հավանականությունը ծանր և ծայրահեղ ծանր «COVID-19»-ով հիվանդների դեպքում: Բացի դրանից՝ վիրուսային վարակների դեպքում առաջացած սուր շնչական դիսթրես համախտանիշով հիվանդների պարագայում առկա է ինվազիվ սնկերով ախտահարումների մեծ ռիսկ: «COVID-19» ասոցացված ինվազիվ թոքային ասպերգիլոզը (CAPA՝COVID-19 Associated Invasive Pulmonary Aspergillosis) նոր առանձնացված եզրույթ է և առայժմ լավ ուսումնասիրված չէ»,- փաստում է Ա. Կարապետյանը:

 

 

Ուստի առաջարկվող նախագծի արդիականությունըպայմանավորված է նրանով, որ շնչուղիների լորձաթաղանթի վրա «COVID-19» կապակցված միկոգեն գործոնների ախտածին և իմունածին ազդեցության հետևանքների հյուսվածաբանական և իմունահիստոքիմիական  օրինաչափությունները բավարար չափով ուսումնասիրված չեն. հետևաբար այս հետազոտության անհրաժեշտությունը հրատապ է և արդիական:  

 

Հավելենք, որ ներկայացվող հետազոտական ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել ԵՊՀ մարդու և կենդանիների ֆիզոլոգիայի ամբիոնի ու մի շարք կլինիկական հաստատությունների հետ համատեղ:

 

«Մեր նախագծում ընդգրկված են նաև գիտական գործունեություն ծավալող բժիշկներ: Դա շատ կարևոր է, քանի որ մեզ հնարավորություն է ընձեռվում խնդրի տեսական և գործնական բաղադրիչները փոխկապակցելու համար: Ուստի մենք պատրաստվում ենք համագործակցության հուշագրեր կնքել մի քանի հեղինակավոր առողջապահական կենտրոնների հետ»,- ամփոփեց Ա. Կարապետյանը:

Ակնհայտ է, որ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ արաբալեզու միջավայրում Արցախյան երկրորդ պատերազմը կարևոր տեղեկատվական ազդակ էր, որից հետո այդ կոնֆլիկտի մասին սկսեցին գրել անհամեմատ ավելի շատ, քան վերջին տասնամյակում: Դա է ցույց տալիս նաև «Գուգլ Թրենդզ» կայքում Լեռնային Ղարաբաղ փնտրանքի աշխարհագրական արդյունքների դիտարկումը:

 

«Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի անվտանգության, ինչպես նաև հայությանը, հատկապես Մերձավոր Արևելքի հայկական համայնքներին սպասվող մարտահրավերները և զարգացումներն անհրաժեշտ են ուսումնասիրել և գնահատել։ Ուստի հետազոտության նպատակն է արաբալեզու թվային մեդիայի բովանդակային ուսումնասիրության միջոցով պատասխանել այդ հարցերին»,- ասում է գիտական թեմայի ղեկավար, ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Հայկ Քոչարյանը:

 

Նախատեսվում է ուսումնասիրել  արաբական տարբեր երկրների պաշտոնական հաղորդագրությունները, զանգվածային լրատվամիջոցներում թեմայի արձագանքները, սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես մեծ թվաքանակ և դիտելիություն ու ազդեցություն ունեցող այս կամ այն խմբերում արծարծված թեմաները և դրանց բովանդակությունը:

 

Հ. Քոչարյանն ընդգծում է, որ թեման և արաբալեզու միջավայրում դրա շուրջ քննարկումներն ավելի են կարևորվում նաև կոնֆլիկտում արաբախոս վարձկանների ներգրավման համատեքստում:

 

Մուսուլմանների՝ որպես կրոնական խմբի ընկալման վերաբերյալ  մեդիա դաշտում բազմաթիվ հետազոտություններ են իրականացվել, որոնցում վերջին տարիներին ավանդական մեդիայի համեմատ սկսել են գերակշռել սոցիալական թվային մեդիայի հետազոտությունները։

Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ սոցիալական մեդիան և ինտերնետ ֆորումները որպես «օնլայն խթանիչ» են ծառայում ավանդական մեդիայում տիրող դիսկուրսների բովանդակության արտացոլման և ամրապնդման համար՝ իրականում ավելի ուժեղ բևեռացման ազդեցություն գործելով հասարակական դիսկուրսների վրա։

 

«Սոցիալական մեդիան, որը ներառում է բաց և հրապարակային քննարկումներ այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, կարող է շատ արժեքավոր տեղեկույթ տրամադրել տվյալ «խմբի» տեսակետների, նարատիվների, պատկերացումների մասին: Քանի որ սոցիալական ցանցերը համակարգված չեն և պարունակում են թե՛ տեքստային, թե՛ վիզուալ արտահայտումներ և սփռված են տարբեր սոցիալական մեդիա հարթակներում, անհրաժեշտ է համակարգված կերպով հավաքագրել մեզ անհրաժեշտ տվյալների բազան, կատարել նախնական դասակարգում և խմբավորում, որից հետո կատարել վերլուծություն»,- նշում է արաբագետը:

 

Արաբալեզու թվային մեդիայի արձագանքն Արցախյան երկրորդ պատերազմին և հետպատերազմյան զարգացումներին գիտականորեն ուսումնասիրված չէ։ Առաջարկվող հետազոտությունը թույլ կտա լրացնել այդ բացը, և բովանդակային, որակական վերլուծության  արդյունքում հնարավոր կլինի գնահատել արաբալեզու թվային մեդիայի տիրույթում առկա մարտահրավերները։

 

«Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել արաբալեզու թվային մեդիայի արձագանքն ու լուսաբանումն Արցախյան երկրորդ պատերազմի և հետպատերազմյան զարգացումների վերաբերյալ, ինչպես նաև վերլուծել «Twitter/Թվիթեր» միկրոբլոգի արաբալեզու տիրույթում ձևավորված խոսույթներն Արցախյան երկրորդ պատերազմի վերաբերյալ։ Ուսումնասիրության համար ընտրվել է «Թվիթեր» միկրոբլոգը, քանի որ արաբական երկրներում այն ունի  առավել լայն տարածվածություն և ընդգրկում»,- ասում է Հ. Քոչարյանը և հավելում, որ ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել երեք տարվա ընթացքում։

 

Ծրագրի մասնակիցները հետազոտությունների ընթացքում նախատեսում են հավաքագրել, հետազոտել ու վերլուծել թեմային առնչվող բաց և հասանելի աղբյուրները, կատարված ուսումնասիրությունները։ Այս գործընթացին զուգահեռ ծրագրի ողջ ընթացքում իրականացվելու են արաբալեզու թվային մեդիայի նյութերի հավաքագրում, մշտադիտարկում և վերլուծություն։ Նույնականացվելու են նաև թվիթերյան օգտատերերի այն շրջանակները, որոնք հանրային գործիչներ են, ինչպես նաև այն օգտատերերը, որոնց լսարանը գերազանցում է 10.000 հետևորդը։ Իսկ հավաքագրված նյութի բովանդակային, ինչպես նաև որակական վերլուծություն կիրականացվի, ինչը հնարավորություն է ստեղծելու դուրս բերելու բոլոր խոսույթները, որոնց վերլուծության միջոցով վեր կհանվեն առկա առանցքային մոտեցումները։

 

 

ԵՊՀ դոցենտն ընդգծում է, որ մարդկանց միջև հաղորդակցության համաշխարհային միտումները ցույց են տալիս, որ ինտերնետը և սոցիալական մեդիան են այսօր հաղորդակցության ուղիներն ու մոդելները ձևավորող և փոփոխության ենթարկող գործոններից կարևորը, ինչը պարունակում է մի շարք մարտահրավերներ, նաև հնարավորություններ թվային տեղեկատվության ուսումնասիրության և վերլուծության համար.

 

«Տեքստերի և գաղափարախոսությունների, հեղինակների և ընթերցողների միջև կապերի փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Այս ամենն էլ ակնհայտ է դարձնում, որ անհրաժեշտ են նոր մեթոդներ և գործիքակազմ տեղեկատվության հավաքագրման, դրանց դասակարգման, զտման և վերլուծության համար։ Այս գործընթացները երկկողմանի են իրենց ազդեցությունների տեսանկյունից՝ տեխնոլոգիաներ կիրառողների և հենց տեխնոլոգիաների առումով։ Մի կողմից պետք է հասկանալ տեխնոլոգիաների սպառողների  կողմից դրանց վրա ազդեցությունը, մյուս կողմից անհրաժեշտ են նոր մոդելներ, որոնք պատասխաններ կգտնեն այն հարցերին, թե ինչպես են հենց տեխնոլոգիաներն իրենք ձևավորում բովանդակության և դիսկուրսի բնույթը: Հետազոտության արդյունքում թվային մեդիայի արաբալեզու բովանդակության վերլուծության նոր գործիքակազմ կձևավորվի, որը հետագա հիմք կհանդիսանա ուսումնասիրությունների համար»։

 

Հետազոտական թիմի անդամները մասնակցելու են նաև միջազգային և տեղական կոնֆերանսների՝ ներկայացնելով հետազոտության տարբեր փուլերի ձեռքբերումները: Իսկ հետազոտության ընթացիկ և վերջնական արդյունքները հրապարակվել են 6 (վեց) հոդվածներում, որոնցից 4-ը՝ ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից հաստատված պարբերականներում, իսկ 2-ը՝ միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններում («Arts&Humanities Citation Index (AHCI)», «Science Citation Index Expanded (SCIE)», «Social Sciences Citation Index (SSCI)», «Emerging Sources Citation Index (ESCI)» կամ «Scimago Journal & Country Ranking (SJR)») ընդգրկված պարբերականներում։ 

 

«Հետազոտության արդյունքները կհանրայնացվեն նաև կլոր-սեղան քննարկումների միջոցով, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում կտրամադրվեն քաղաքականության մշակման թղթեր ՀՀ համապատասխան գերատեսչությունների համար»,- ամփոփում է Հայկ Քոչարյանը: