Armine H. Vardanyan
Biography
Education
2010 - 2014: Yerevan State University, Faculty of Geography and Geology, Department of Geography, Geomorphology, Bachelor's Degree
2014 - 2016: Yerevan State University, Faculty of Geography and Geology, Department of Physical Geography and Hydrometeorology, Physical Geography and Landscape Ecology, (Master's Degree)

Work Experience
2016 - 2018: Head of Educational Laboratory, YSU Faculty of Geography and Geology, Chair of Cartography and Geomorphology
2018 - Present: Lecturer, YSU Faculty of Geography and Geology

Scientific Interests
Medical geography, Geomorphology, Land Resources Monitoring, Land and Forest Resources Cadastre, integrated cadastre issues.

Languages
Armenian, Russian

armine.vardanyan@ysu.am

Armine H. Vardanyan

Lecturer | Faculty of Geography and Geology - Chair of Cartography and Geomorphology
 
 

Article

P. G. Davtyan, T. P. Davtyan, R. R. Vardanyan, A. H. Vardanyan

ՀՀ լանդշաֆտային գոտիների միգրացիան կլիմայի գլոբալ փոփոխության համատեքստում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 13-16 |

P. G. Davtyan, T. P. Davtyan, R. R. Vardanyan, N. A. Hovhannisyan, A. H. Vardanyan

Մարդու առողջության և առողջապահական տուրիզմի զարգացման համար նպաստավոր տարածքների առանձնացման նոր մոտեցման կիրառում (Լոռու մարզի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 108-115 |

P. G. Davtyan, T. P. Davtyan, Ye. S. Manukyan, A. H. Vardanyan

Հողերի դեգրադացիայի վրա գյուղատնտեսական աշխատանքների ազդեցության վերլուծությունն ու գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 185-191 |

Պ. Գ. Դավթյան, Ա. Հ. Հովհաննիսյան, Ե. Ս. Մանուկյան, Տ. Պ. Դավթյան, Ա. Հ. Վարդանյան

ՀՀ հողերի դեգրադացիայի վրա անտառահատումների և անտառային հրդեհների ազդեցության գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով) | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 101-104 |