Garik K. Avagyan

Garik K. Avagyan

Lecturer | Faculty of Law - Chair of Civic Procedure
 
 

Book

Գարիկ Ավագյան, Տիգրան Դադունց, Հայկ Հովհաննիսյան, Տիգրան Մարկոսյան, Տիգրան Սահակյան, Փոլ Օմար

Սնանկության վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդhանուր խմբագրությամբ` ի․գ․թ․, դոցենտ Տ.Ա. Մարկոսյանի, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2022, 464 էջ։ |
 

Article

Գարիկ Ավագյան

Սնանկության ինստիտուտի զարգացման պատմությունը Հայստանում | Պետություն և իրավունք, Երևան 2019, № 2-3(84-85), էջ 82-87:

Գարիկ Ավագյան

Անվճարունակության վարույթի ընթացքում գործարքների անվավերության մի քանի հիմնահարցերի մասին | Օրենք և իրականություն, Երևան 2004, № 21-24, նոյեմբեր-դեկտեմբեր(107-110), էջ 18-20:

Գարիկ Ավագյան

Սնանկության հատկանիշների հասկացությունը | Օրենք և իրականություն, Երևան 2003, № 14, հուլիս(76), էջ 8-10:

Գարիկ Ավագյան

Սնանկության հատկանիշների հասկացությունը | Օրենք և իրականություն, Երևան 2003, № 13, հուլիս(75), էջ 15-16: