Grigor A. Balasanyan
Biography
Education
2000 - 2006: Yerevan State University

Academic degree
candidate - “Foreign trade-economic relations of Soviet Armenia in1920 - 1922”, 2009, /IG.00-04, /International Relations/, Institute of History of National academy of sciences

Professional experience
From 2008 to now: YSU department of International Relations and Diplomacy

Academic courses
Russian Federation and USA in international processes, The USA policy in the South Caucasus, The Armenian issue and international diplomacy

Scale of professional interests
International Relations and Diplomacy

Languages
Russian, English, Turkish

Grigor A. Balasanyan

Associate Professor | Faculty of International Relations - Chair of International Relations and Diplomacy
 
 

Article

Grigor Balasanyan

Проблемы евразийской интеграции в парламентской дипломатии Армении (Եվրասիական ինտեգրման հիմնահարցերը Հայաստանի խորհրդարանական դիվանագիտության մեջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 36-51 |

Գրիգոր Բալասանյան

Խորհրդային Ռուսաստանում Հայառի գրասենյակների գործունեության պատմությունից (1923-1927թթ.) | Գիտական Արցախ, 2019, 1(2), էջ 350-358 |

Գրիգոր Բալասանյան

Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում և չճանաչված պետությունների գործոնը | Գիտական Արցախ, 2(3), 12-21 էջ, 2019

Գրիգոր Բալասանյան

Արցախյան շարժում. ինքնորու՞մ թե անջատողականություն։ Հետհայացք 30 տարվա հեռավորությունից | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2018, 1, էջ 29-33 |

Grigor Balasanyan

Հայաստանի եվրասիական ընտրության քաղաքակրթական և քաղաքատնտեսական հիմքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 27-34 |
1   2   3   4   5  |  See all
 

Thesis

Г. А. Баласанян

Русская революция и Армянский вопрос 1917-1918гг. | Армяне Юга России: История, культура, общее будущее (Материалы III Международной научной конференции г. Ростов-на-Дону, 30-31 мая, 2018 г.. 2018, стр. 41-43 |

Баласанян Г. А.

Армения и евразийская интеграция: уроки, проблемы и перспективы | Евразийская интеграция: проблемы и перспективы. 2017, стр. 7-15 |