Knarik H. Vardanyan
Biography
Education
2000 - 2004: Yerevan State University, Bachelor’s degree in Law
2002 - 2003: Yerevan State University, Course of “Legal clinical Education”
2004 - 2006: Yerevan State University, Master of Jurisprudence (LLM degree)
2007 - 2012: Yerevan State University, PhD in International Public Law
2014: Defended PhD thesis
2015 to present: Candidate of Law

Topic of the PhD thesis
“International-legal documents related to refugees and their realization in the RA”, Candidate of Law, International Law, 2015

Professional experience
2019 - to present: Yerevan State University, Faculty of Law, Associate Professor at the Chair of European and International law
2017 - to present: Yerevan State University, Faculty of Law, Legal clinic, Head of the Legal Clinic
2015 - to present: Yerevan State University, Faculty of Law, Assistant at the Chair of European and International law
2009 - 2015: Yerevan State University, Faculty of Law, Lecturer at the Chair of European and International law,
2006 - 2015: Yerevan State University, Faculty of Law, Chair of European and International law, Senior laboratory assistant
2008 - 2010: Yerevan State University, Faculty of Law, Career Center, Assistant
2004 - 2007: Yerevan State University, Faculty of Law, Legal clinic, Assistant
2005 - 2006: Yerevan State University, Faculty of Law, Chair of Constitutional law, Laboratory assistant

Academic courses
International legal protection of refugees
Law of international organizations
Legal regulation of the migration processes and asylum issues in the EU and the RA International law (seminars, Q&A sessions)

Scale of professional interests
International law, International and national protection of human rights law, International and national protection of refugees, Asylum law, Law of international organizations, Migration Law

Languages
Armenian (native), Russian, English

Membership of professional bodies
Bar Association of the Republic of Armenia

(+374 60) 71-02-55 (inner line 12-55)
knarikvardanyan@ysu.am

Knarik H. Vardanyan

Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of European and International Law
 
 

Book

Ք․ Վարդանյան, Գ․ Եգանյան

Միգրացիոն գործընթացների միջազգային իրավական և ներպետական կարգավորումը | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ՍԻՄ տպագրատուն, Հայաստան, Վանաձոր, 2019 թ․, 210 էջ

Քնարիկ Վարդանյան

Փախստականների միջազգային իրավական և ներպետական պաշտպանությունը | Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, Երևան, 2018, 256 էջ

Քնարիկ Վարդանյան

Փախստականների և ապաստան հայցողների պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային իրավական ակտերը և դրանց ազգային իրավական իմպլեմենտացիան | Մենագրություն, «ԵՊՀ» հրատարակչություն, Երևան, 2018, 144 էջ
 

Article

Knarik Vardanyan, Sergey Ghazinyan

Քաղաքացիություն չունեցող անձանց պաշտպանությունը միջազգային իրավունքում և ՀՀ օրենսդրությամբ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (37), էջ 84-96 |

Քնարիկ Վարդանյան

Ընտանիքի միասնության և վերամիավորման իրավունքը փախստականների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում | Դատական իշխանություն, 2017, 5-6 (215-216), էջ 124-129

Քնարիկ Վարդանյան

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում դասավանդվող «Փախստականների միջազգային-իրավական պաշտպանություևը» մագիստրոսական դասընթացի համառոտ նկարագիրը | Դատական իշխանություն, 2017, 1-2/211-212, էջ 104-107

Кнарик Варданян

Некоторые проблемы правового регулирования защиты беженцев и убежища в законодательстве РА | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասա-խոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 308-328 |

Քնարիկ Վարդանյան

Փախստականների պաշտպանության և մարդու իրավունքների հարաբերակցությունը միջազգային իրավունքում | «Դատական իշխանություն», No.6 (180), Երևան 2014, էջեր 26-35 |
1   2   3  |  See all