Naira L. Divanyan
Biography
Education (beginning with IHE)
1993 - 1998 Yerevan State University, Faculty of Romanic and germanic philology

Professional experience
1993 - 1994 Laboratory assistant, YSU, Faculty of Romanic and germanic philology
Since 2007 Lecturer

Languages
Armenian (fluent), German and Russian (fluent), English (conversational)

Naira L. Divanyan

Lecturer | Faculty of European Languages and Communication - Chair of German Philology
 
 

Book

Նաիրա Լևոնի Դիվանյան

Հարակատարին փոխարինող ինֆինիտիվային կառույցները գերմաներենում | Օտար լեզուներ և գրականություն, Միջազգային գիտաժողովը նվիրվում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 90-ամյակին, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009 |