Varsenik K. Sargsyan
Biography
Education
2009-2013 Bachelor, Faculty of Sociology, YSU
2013-2015 Masters, Faculty of Economics and Management, YSU
2016-2020 PhD, Faculty of Economics and Management, YSU, Candidate of Economic Sciences

Professional Experience
2015-2017 Ardshinbank CJSC
2017-present Scientific-Analytical centre of Constitutional Economics

Scale of professional interests
Bankruptcy of organizations
Financial stability
National economy
Economy organizations

Languages
Armenian
Russian
English

E-mail
v.sargsyan@ysu.am

Varsenik K. Sargsyan

Lecturer | Faculty of Economics and Management - The Chair of Innovation economics
 
 

Article

Ruben Gevorgyan, Varsenik Sargsyan, Karine Avetisyan, Karine Minasyan

Թվային փոխակերպումների զարգացման միտումները ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 92-101 |

Վարսենիկ Սարգսյան

Կազմակերպությունների սնանկացման հիմնահարցերը ճգնաժամային կառավարման դիտանկյունից | ԵՊՀ, Բանբեր համալսարանի.տնտեսագիտություն, 2021 (2), Էջ 57-65

Վարսենիկ Սարգսյան, Մ.Հովհաննիսյան, Գ.Մնացականյան

Ֆինանսական կայունության ախտորոշումն ու վերլուծությունը միկրոտնտեսական մակարդակում | ԵՊՀ, Բանբեր համալսարանի.տնտեսագիտություն, 2020 (2), Էջ 20-35

Վարսենիկ Սարգսյան, Գ.Մնացականյան, Վ.Տեփոյան

Ֆինանսական կայունության վրա ազդող գործոնների գնահատման մոդելը ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների օրինակով | «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, 2019 (1), Էջ 159-167 |

Վարսենիկ Սարգսյան, Գ.Մնացականյան, Վ.Տեփոյան

Սնանկության կանխարգելման հիմնահարցերը ֆինանսական կայունության համատեքստում | ԵՊՀ, Բանբեր համալսարանի. տնտեսագիտություն, 2019 (1), Էջ 50-62
1   2  |  See all