Zhak S. Manukyan
Biography
Education
1998 - 2002: YSU, Faculty of History, bachelor
2002 - 2004: YSU, Faculty of History, master
2004 - 2007: YSU, Faculty of History, PD student

Academic degree
2007: Candidate of historical Sciences - “The Republic of Armenia in the military-political and social-economic fields of CIS (1991-2005)’’.

Professional experience
Since 2006 September: YSU, Chair of Armenian history, Assistant Professor
2006 - 2013: Director of History museum of YSU.
Since September 2011: YSU, Chair of International Relations and Diplomacy
Since July 2013: Deputy Dean of the Faculty of International Relations

Academic courses
History of Armenia, Situation of Armenia in ancient and middle ages, Integration processes of post-soviet territory, Relations RA with neighboring countries, RF policy in the South Caucasus.

Scale of professional interests
History of Armenian foreign policy in ancient and middle ages, Foreign policy of the Republic of Armenia, Integration processes in post-soviet territory

Languages
Russian - free, English, Turkish - with dictionary

Awards
RA Ministry of Defense “Vazgen Sargsyan” Medal

zhak.manukyan@ysu.am

Zhak S. Manukyan

Deputy Dean | Faculty of International Relations - Chair of International Relations and Diplomacy
 
 

Book

Ժակ Մանուկյան

Տարեգրություն Երևանի պետական համալսարանի (1919-2019 թթ․) | Հայաստան, Երևան, 695 էջ, 2019, հայերեն

Ժ․ Ս․ Մանուկյան

Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում (1988-1994թթ․ փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու) | ԵՊՀ հրատ., 2019, 428 էջ, Հայաստան, Երևան

Г. Петросян, Ж. Манукян, В. Петросян

Образование во имя мудущего. Факультет международных отношений ЕГУ | Учебник, ЕГУ изд., 2015, 44 стр. |

Gegham Petrosyan, Zhak Manukyan, Vahram Petrosyan

Education for Future. YSU Faculty of International Relations | Booklet, Yr., YSU Press, 2015, 44 pages Education for Future

Գեղամ Պետրոսյան, Ժակ Մանուկյան, Վահրամ Պետրոսյան

Կրթություն հանուն ապագայի: ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ | Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 44 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Zhak Manukyan

Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության խաղաղապահ գործունեության առանձնահատկությունները (2004-2010 թթ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 17-26 |

Жак Манукян

Гуманитарное сотрудничество между Республикой Армения и Российской Федерацией в Сирийской Арабской Республике: цели и задачи | Избранные страницы Российско-армянского стратегического союза. Сборник статей:- Ер.: Издательство «НААПЕТ», 2022 стр. 15-19 |

Ժակ Մանուկյան

Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մարդասիրական համագործակցությունը Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում. նպատակը և խնդիրները | Հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքի ընտիր էջեր: Հոդվածների ժողովածու.- Եր.: «ՆԱՀԱՊԵՏ» հրատարակչություն, 2022 էջ 16-21 |

Ժակ Մանուկյան

ՀՀ-ՌԴ ռազմավարական համագործակցությունը ՀԱՊԿ-ի շրջանակում | Հայաստան-Ռուսաստան. բարեկամություն, համագործակցություն և փոխադարձ օգնություն (հոդվածների ժողովածու), «Նահապետ» հրատարակչություն, Երևան–2022, էջ 28-32 |

Жак Манукян

Стратегическое сотрудничество между РА и РФ в рамках ОДКБ | Армения–Россия: дружба, сотрудничество и взаимная помощь. Сборник статей.- Ер.: Издательство «НААПЕТ», стр. 26-30, 2022 |
1   2   3   4  |  See all
 

Thesis

Zhak Manukyan

The Role of CIS in the Post-Soviet Area | Լեզուն և կրթությունը միջազգային հարաբերություններում: Language and Education in International Relations: Язык и образование в международных отношениях.- Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2022, 14-15 էջ |

Ժակ Մանուկյան

Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հակահայկական ուղղվածությունը | Պատմություն և մշակույթ.ընդդեմ կեղծիքի և ոտնձգության, Հանրապետական գիտաժողովի հիմնադրույթներ, Երևան 2011. 4-6 մայիսի, էջ 66, 126 |