Անի Կարենի Դանիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2019 - 2020 թթ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ակադեմիա
2014 - 2018 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմ)
2008 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Մինչդատական վարույթի նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողության հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.04- «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Դատական իշխանության, դատավորի էթիկայի, գաղտնի քննչական (հետախուզական) գործողությունների, դատավարական հարկադրանքի միջոցների, մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության (դատական երաշխքիների վարույթի) հիմնախնդիրները, դատական վերանայման հետ կապված հարցերը

Աշխատանքային (մասնագիտական) փորձ
2012 - 2014 թթ. ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան դատավորի օգնական
2014 - 2016 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարան քրեական պալատի նախագահի ավագ օգնական
2016 - 2018 թթ. ՀՀ դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության վարչության պետ
2016 թ. մինչ օրս ԵՊՀ դասախոս
2017 - 2018 թթ. ՀՀ արդարադատության ակադեմիա՝ դասախոս
2018 - 2019 թթ. «Դիջիթեյն» ՍՊԸ՝ իրավաբան
2019 - 2020 թթ. Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավորի օգնական
2020 թ. մինչ օրս Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր
2021 թ. ՀՀ արդարադատության ակադեմիա՝ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեադատավարական էթիկա (հեռակա) (դասախոսություն), ՀՀ քրեական դատավարություն (սեմինար)

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
ՀՀ դատավորների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office package (Word,Excel,Access)

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)

Անի Կարենի Դանիելյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Անի Դանիելյան

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ | Եր: Ասողիկ 2016. Հ. 3 - 460 էջ, (համահեղինակությամբ)
 

Հոդված/Article

Գագիկ Ղազինյան, Անի Դանիելյան

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության արդյունքում կայացված դատական ակտերի կատարման ժամկետի հիմնախնդիրը | Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 68-81 |

Անի Դանիելյան

Գաղտնի գործողությունների հայեցակարգային առանձնահատկությունները ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի | Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 110-123 էջեր |

Անի Դանիելյան

Նախնական դատական վերահսկողության առարկայի հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2018 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Հայաստան, 2(2), 293-309 էջ, 2018

Անի Դանիելյան

Հանցանք կատարած լինելու կասկածը որպես կալանավորման պայման. գնահատման հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում | Պետություն և իրավունք, Հայաստան, 3-4 (80-81), 23-33 էջ, 2018

Անի Դանիելյան

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողությունը՝ որպես սեփականության իրավունքի երաշխիք | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու 1(1) 2018), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, էջեր 321-335