Արարատ Ցոլակի Մալխասյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական ստիճան, կոչում
1985թ. Պրոֆեսոր
1983թ. Քիմիական գիտությունների դոկտոր
1974թ. Քիմիական գիտությունների թեկնածու
1970-1973թթ. Ասպիրանտ Մոսկվայի պետական համալսարանում
1965-1970թթ. Քիմիկոս Երևանի պետական համալսարանում

Աշխատանքային գործունեությունը
2007թ.- մինչ օրս Ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր Երևանի պետական համալսարան
2007թ. Տնօրեն,ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
2003-2007թթ. Պատգամավոր, գիտության և կրթության մշտական հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ Ազգային ժողով
2002-2003թթ. Նախարարի տեղակալ, ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն
2000-2002թթ. Վարչության պետ, ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ստանդարտացման,չափագիտության և սերտիֆիկացման վարչություն
1993-2000թթ. Տնօրեն, ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության, «Պարեն» գիտաարտադրական և նախագծային պետական ձեռնարկություն
1974-1993թթ. Ավագ գիտաշխատող, ապա՝ լաբորատորիայի վարիչ, ապա՝ բաժնի պետ «Նաիրիտ» գիտաարտադրական միավորում
1974թ. Կրտսեր գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ
1969-1970թթ. Ավագ լաբորանտ, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Դասախոսական գործունեությունը
2001-2009թթ. Պրոֆեսոր, ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, «Որակի կառավարում», «Ստանդարտացում», «Չափագիտություն», «Համապատասխանության գնահատում» առարկաներ

Գիտական հրապարակումներ
250 գիտական աշխատություններ, այդ թվում՝ 54 գյուտարարության հեղինակային իրավունք և 1 ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար («Ստանդարտացում, չափագիտություն,համապատասխանության հավաստում և որակի կառավարում»)

Մասնագիտացումներ
Օրգանական քիմիա, սննդամթերքի տեխնոլոգիա, որակի կառավարում
1994-2004թթ. «Պարենամթերքների տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ դոկտորական
և թեկնածուական գիտական աստիճանաշնորհման 002 մասնագիտական խորհրդի նախագահ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (բավարար)

Արարատ Ցոլակի Մալխասյան

 
 

Հոդված/Article

Գ․ Ս․ Գրիգորյան, Ա․ Ց․ Մալխասյան

Synthesis of sucrose esters with stearic, palmitic and oleic acids (Ստեարինաթթվի, պալմիտինաթթվի և օլեինաթթվի սախարոզայի հետ էսթերների սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 181-187 |

Գ․ Ս․ Գրիգորյան, Ա․ Ց․ Մալխասյան

Studying of the conditions of erythritol, mannitol, sorbitol, xylitol, tartaric and citric acids esterification by using high aliphatic carboxylic acids and alcohols (Էրիտրիտի, մանիտի, սորբիտի, քսիլիտի, գինեթթվի և կիտրոնաթթվի բարձր ալիֆատիկ կարբոնաթթուներով էտերիֆիկացման ռեակցիայի պայմանների ուսումնասիրություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 17-25 |

Գ. Ս. Գրիգորյան , Զ. Գ. Գրիգորյան , Ա. Ց. Մալխասյան

Obtaining nonglyceride oils by esterification of erythritol, 1,2,3-butanetriol and 1,2,4-butanetriol by carboxylic acids of sunflower, olive and corn oils (Ոչ գլիցերիդային յուղերի ստացումն արևածաղկի, ձիթապտղի և եգիպտացորենի յուղերի կարբոնաթթուներով էրիթրիտի, 1,2,3-բութանտրիոլի և 1,2,4-բութանտրիոլի եթերացմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 10-17 |

Գ. Ս. Գրիգորյան, Լ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Ց. Մալխասյան

Producing of tartaric and grape acids esters with stearic, palmitic, lauric and oleic acids, and also pentadecyl, dodecyl and decyl alcohols (Գինեթթվի և խաղողաթթվի էսթերների ստացումը ստեարինաթթվի, պալմիտինաթթվի, լաուրինաթթվի և օլեինաթթվի պենտադեցիլ, դոդեցիլ և դեցիլ սպիրտների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 89-95 |

Գ. Ս. Գրիգորյան, Զ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Ց. Մալխասյան

Producing of erythritol, 1,2,3-butanetriol and 1,2,4-butanetriol esters with palmitic, stearic, lauric and oleic acids (Էրիթրիտի, 1,2,3-բութանտրի-ոլի և 1,2,4-բութանտրիոլի էսթերների ստացումը լաուրինաթթվի ստեարինա-թթվի, պալմիտինաթթվի և օլեինաթթվի հետ փոխազդմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 29-36 |