Արգինա Միքայելի Դավթյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997-2001թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին(բակալավր)
2001-2003թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2003-2009թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի քաղաքագիտության բաժնի հայցորդ

Ատենախոսության թեմա
ԶԼՄ-ի դերը հասարակական-քաղաքական կարծիքի ձևավորման գործընթացում

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2002 թթ. N35 Ն.Վ.Գոգոլի անվան դպրոցում ուսուցչուհի
2008 թ-ից մինչև օրս` ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքագիության հիմունքներ, Խաղաղության մշակույթ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԶԼՄ-ի դերը քաղաքական գործընթացներում
Քաղաքական որոշումների ընդունման տեխնոլոգիաները
Ինֆորմացիոն անվտանգություն
Հանդուրժողականության դերը միջազգային հարաբերություններում

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
2019 թ. «Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ»

argina.davtyan@ysu.am

Արգինա Միքայելի Դավթյան

Ասիստենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Արգինա Դավթյան

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հասարակական-քաղաքական կյանքում | Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, стр. 46-52 |

Արգինա Դավթյան

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հասարակական-քաղաքական կյանքում | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 1.4 (14), 126-129 էջ, Հայաստան |

Արգինա Դավթյան

Հասարակական կարծիքի ձևավորումը ԶԼՄ-ում ՀՀ ժողովրդավարացման պայմաններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 59-67 |

Ա. Մ. Դավթյան

Քաղաքական մարտահրավերները և զանգվածային լրատվամիջոցները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 130.6, Երևան 2010թ., էջ 74-82 |

Արգինա Միքայելի Դավթյան

ԶԼՄ-ի ազատության և արդյունավետ գործառնության հիմնահարցը | «Քաղաքագիտություն» բուհական գիտամեթոդաբանական նյութերի ժողովածու, Եր.,ԵՊՀ հրատ. 2009 թ., էջ 110-127