Արմինե Արամի Դեյրմենջյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1971-1975 – ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1975-1992-Անգլիսկան թեքումով 139 դպրոցում անգլերեն լեզվի ուսուցիչ
1992-ից մինչև հիմա-ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իսպաներեն լեզվի դասախոս
1995-1997 - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ռոմանական բանասիրության ամբիոն, իսպաներեն բաժնի վարիչ
1996-2004 - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, դեկանի տեղակալ

Հասարակական գործունեություն
1988-1991 - Դասավանդում անգլերեն լեզվի «Գիտելիք» ընկերությունում

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն, անգլերեն, ռուսերեն

Արմինե Արամի Դեյրմենջյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Ա. Դեյրմենջյան

Իսպաներենի դասագիրք | Դասագիրք, Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն, 2007

Ա. Դեյրմենջյան

Իսպաներենի ընդունելության գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան | Դասագիրք, Երևան, «Ասողիկ», 2003

Ա.Դեյրմենջյան

Իսպաներեն-հայերեն, հայերեն-իսպաներեն | Զրուցարան, Հայաստանի Ազգային հրատարակչություն, 1996
 

Հոդված/Article

Արմինե Դեյրմենջյան

Pensamientos Seleccionados | Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն, 2006