Առնակ Գեորգիի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին (բակալավր)
2013 - 2015 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2016 - 2019 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն, (հայցորդ)
Ատենախոսության թեմա` «Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրները ժողովրդավարական համախմբման փուլում (ՀՀ օրինակով)»:

Գիտական աստիճան
2020 թ. Քաղաքական գիտությունների թեկնածու
2020 թ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ ստացել է քաղաքագիտության դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2017 - 2019 թթ. ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս
2019 - 2020 թթ. ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2020-2022 թթ. ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ
2021 թ. դեկտեմբեր, Գերմանիա, Յենայի Ֆրիդրիխ Շիլլերի համալսարանում հրավիրված հետազոտող
2022 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ քաղաքագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ, Քաղաքական ուսմունքները հին և միջին դարերում,Քաղաքական բանակցություններ, Արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատական վերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական մասնակցություն, երիտասարդության քաղաքական ներգրավվածության հիմնախնդիրներ, քաղաքական բանակցություններ, հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատական վերլուծություն, ահաբեկչության դեմ պայքարի փորձի ուսումնասիրություն

Գիտաժողովի մասնակցություն
2019 թ. Գերմանիա, Արևելյան գործընկերության ծրագիր
Հոկտեմբեր 20-22, 2017 թ. «Կրթությունը ՀՀ անվտանգության համատեքստում», ԵՊՀ «Վարդանանք» ՌՀԴԱ
Դեկտեմբերի 17-18, 2019 թ., «Միջազգային հարաբերությունների արդի հիմնախնդիրները», ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

Պարգևներ
2019 թ. Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված նամականիշ
2021թ. Շնորհակալագիր՝ «100 գաղափար Հայաստանի համար» մրցույթում որպես փորձագիտական հանձնաժողովի անդամ

Ծառայություն զինված ուժերում
2008-2010 - ՀՀ ԶՈւ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ.փոստ
arnak.sargsyan@ysu.am

ՕՐՍԻԴ`https://orcid.org/0000-0003-0582-4511

Առնակ Գեորգիի Սարգսյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Առնակ Սարգսյան

Քաղաքական մասնակցության հայեցակարգերը քաղաքական ուսմունքների պատմության շրջանակներում | Հայաստան, Երևան, 78 էջ, 2020, հայերեն |

Առնակ Սարգսյան, Աշոտ Ենգոյան, Խոսրովադուխտ Ազատյան

«Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական հիմքերը | Հայաստան, Երևան, 2019, 92 էջ, հայերեն |
 

Հոդված/Article

Առնակ Սարգսյան

Քաղաքական իշխանության լեգիտիմության հիմնահարցը մասնակցության ինստիտուցիոնալացման պայմաններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 66-72 |

Առնակ Սարգսյան

Քաղաքական մասնակցության դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 75-81 |

Առնակ Սարգսյան

Ընտրական գործընթացին մասնակցությունը ժողովրդավարացման իրողություններում (ՀՀ 2018 թ. ընտրությունների օրինակով) | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, № 1, 132-139 էջ, 2020 |

Առնակ Սարգսյան

Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրը արդի քաղաքագիտական դիսկուրսում | Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, 1 (23), 2020 |

Առնակ Սարգսյան

Քաղաքական մասնակցության արդի մեկնաբանության խնդրի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 61-66 |

Առնակ Սարգսյան

Մասնակցության ինստիտուցիոնալացման հիմնախնդիրները քաղաքացիական հասարակության մեջ (ՀՀ օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 73-82 |

Առնակ Սարգսյան

Ընտրական գործընթացին ներգրավվումը՝ որպես քաղաքական մասնակցության տարատեսակ (ՀՀ օրինակով) | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2018, ISSN 1829-4227, էջ 243-252 |

Առնակ Սարգսյան

«Ժողովրդավարական համախմբում» հասկացության քաղաքագիտական մեկնաբանության շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 53-62 |

Առնակ Սարգսյան

Միգրանտների քաղաքական ներգրավվածության գնահատման ցուցիչները եվրոպացի հետազոտողների կողմից | Ակունք, 2017, 2 (16), էջ 145-153 |

Առնակ Սարգսյան

Երիտասարդության մասնակցության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում 1995-2017 թթ. | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2017, 1, էջ 282-289 |

Առնակ Սարգսյան

Քաղաքական մասնակցությունը՝ ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության կայացման կարևորագույն նախապայման | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 220-225 |

Առնակ Սարգսյան

Երիտասարդության քաղաքական ներգրավվածության բարձրացման հեռանկարները ՀՀ-ում | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 212-219 |