Արտավազդ Գեորգիի Դարբինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1968 - 1971 թթ.Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ
1971 - 1978 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա
1975 - 1976 թթ. ծառայել է խորհրդային բանակում

Գիտական աստիճան
1978 թ. Պատմական գիտությունների թեկնածու (թեմա՝ «Անդրկովկասյան մինչկոլտնտեսային գյուղի սոցիալական կառուցվածքի փոփոխությունները 1920-ական թթ.»., Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան համալսարան)

Աշխատանքային փորձ
1978 - 1982 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում, լաբորանտ
1982 - 1996 թթ. ԽՍՀՄ պատմության ամբիոն, դասախոս
1989 թ. Երևանի պետական համալսարանի, դոցենտ
1991 - 1994 թթ. Պատմության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2002 - 2004 թթ. ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն մարմնի անդամ
2005 թ-ից Պատմության ֆակուլտետի մեթխորհրդի նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաստանի պատմություն, Ազգային հիմնախդիրը ԽՍՀՄ-ում վերակառուցման տարիներին և հետխորհրդային շրջանում (1998 - 2000-ական թթ.), Այլախոհական շարժումները ԽՍՀՄ-ում 1960 - 1980-ական թթ., Արցախյան հիմնախդիրը և նրա զարգացումները, Վարչահրամայական համակարգի հաստատումը ԽՍՀՄ-ում և ստալինյան բռնաճնշումները 1930-ական թթ.

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Խորհրդային ու հետխորհրդային Ռուսաստանի պատմության և Արցախյան ազատամարտի հիմնախնդիրները

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն,գերմաներեն

Արտավազդ Գեորգիի Դարբինյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Դարբինյան Ա.Գ., Բադալյան Գ.Մ

Ընդհանուր պատմության միասնական քննության ուղեցույց | ԵՊՀ հրատ., Եր., 2012

Դարբինյան Ա.Գ.

Ընդհանուր պատմության միասնական քննության ուղեցույց | «Զանգակ-97» հրատ., Եր., 2009
 

Հոդված/Article

Նաիրա Գասպարյան, Արտավազդ Դարբինյան

Օտարների հաշվետվություն-հուշագրությունները որպես Հայոց ցեղասպանության պատմության ուսումնասիրման արժեքավոր աղբյուրներ | SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION. Humanities and Social Sciences, Հունգարիա, VII(34), 205, 48-53 էջ, 2019

Արտավազդ Գ․ Դարբինյան

«Փիրմալաքի գործը» (1941-1942 թթ․) Մի դրվագ ստալինյան բռնաճնշումներից | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, Թիվ 1 (57) հունվար-մարտ, 1-10 էջ, Հայաստան |

Արտավազդ Դարբինյան

Խորհրդային մի շարք ժողովուրդների տեղահանումը և աքսորը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին | Խորհրդային մի շարք ժողովուրդների տեղահանումը և աքսորը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին