Արթուր Գրիշայի Վաղարշյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 – 1992 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1984 – 1989 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեմա
թեկնածուական – «Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգը (1918-1920 թթ.)», (Судебная система Первой Республики Армения (1918-1920 г.г.) ԺԲ.00.01, ի.գ.թ., 1996 թ., ԵՊՀ
դոկտորական – «Հայաստանի առաջին հանրապետության պետական իշխանության համակարգը (1918-1920 թթ.)» (Система государственной власти Первой Республики Армения (1918-1920 г.г.), ի.գ.դ., ԺԲ.00.01, 2013 թ., ԵՊՀ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Պետության և իրավունքի տեսական ու գործնական հիմնախնդիրները, իրավունքի ու պետության պատմական և փիլիսոփայական հիմնահարցերը, պաշտպանության, ազգային անվտանգության իրավական կարգավորման հիմնահարցերը կրթության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները

Կարդացվող դասընթացներ
Պետության և իրավունքի տեսություն,Գիտական հետազոտության հիմունքներ, Երկրի պաշտպանության ռազմավարության տեսաիրավական հիմունքները

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1993 - 1994 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
1994 - 2002 թթ. ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի դոցենտ
2005 -2021 թթ. ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
1996 - 2004 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի քարտուղար,
1996 - 2004 թթ. Համալսարանում իրականացվող բարեփոխումների իրավական կարգավորման հանձնաժողովի անդամ,
2004 – 2014 թթ. ԲՈՀ-ի Իրավագիտության 001 մասնագիտական խորհրդի քարտուղար,
2020 թ–ից մինչ օրս ՀՀ սահմանադրական դատարանի դատավոր։

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2004 թ–ից մինչև օրս ԲՈՀ-ի Իրավագիտության 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
2014 - 2019 թթ. ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Մասնակցությունը խմբագրակազմերին «Պետություն և իրավունք» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ «ԼՂՀ դատական իշխանություն» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
1997 թ–ից մինչև օրս ՀՀ Իրավաբանների միության անդամ
2015 թ–ից մինչ օրս Երկրապահ կամավորական միության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ՀՀ Նախագահի շնորհակալագիր

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, գերմաներեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
1981 - 1983 թթ. պահեստի սպա

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)
avagharshyan@ysu.am

Արթուր Գրիշայի Վաղարշյան

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արթուր Վաղարշյան, Վարդան Այվազյան

Ժողովրդավարությունը և հասարակության մեջ կոնֆլիկտների կանխումը | Մենագրություն, Հայրապետ հրատ․, Երևան, 2019, 208 էջ

Գագիկ Ղազինյան, Արթուր Վաղարշյան

Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2018։ Համահեղինակ: 176 էջ

Հարություն Մ. Խաչիկյան, Գագիկ Ս. Ղազինյան, Արթուր Գ. Վաղարշյան, Սամվել Ա. Դիլբանդյան, Արևիկ Հ. Պետրոսյան, Մանուկ Ա. Մկրտչյան, Լուսինե Ս. Հակոբյան, Կարինե Դ. Գևորգյան

Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրը | Մենագրություն: Տիգրան Մեծ, 2017թ․, 304 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Պետության և իրավունքի տեսություն-1 | Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2016, 280 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Իրավագիտություն հասկացության իմաստները և պատմական ակունքները | Մենագրություն, Հայրապետ հրատարակչություն, Երևան: 2016, 296 էջ (Հայ իրավագետներ. գիտակենսագրական հանրագիտարան, 7-9 էջեր: / Հ. Դերձյան)

Գ. Ղազինյան, Ա. Վաղարշյան

Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2014, 176 էջ

Ղազինյան Գագիկ, Վաղարշյան Արթուր

Հայոց իրավունքի պատմության հիմնահարցերը. Հին շրջանից մինչև մեր օրերը | Մենագրություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 416 էջ |

Արթուր Վաղարշյան

Պետության և իրավունքի տեսություն - 1 | Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2013, 224 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 40 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 40 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 28 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 28 էջ

Ա.Գ. Վաղարշյան , Ն. Ս. Գալստյան

Քաղաքացիական կրթություն. Բացատրական բառարան | Մենագրություն, GIZ – Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերություն, Երևան, 2013, 405 էջ

Գ. Ղազինյան, Ա. Վաղարշյան , Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան

Հասարակագիտություն 8-9-րդ դասարանների համար | Ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2013: Համահեղինակ: 96 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ։

Արթուր Վաղարշյան

Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ

Գառնիկ Սաֆարյան, Հովհաննես Ստեփանյան, Արթուր Վաղարշյան

«Հայաստան» հանրագիտարան, ՀՀ ԳԱԱ: Իրավագիտություն | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Գիտահրատարակչական խորհուրդ՝ Հ.Մ. Այվազյան (գլխավոր խմբագիր) և ուրիշներ, Երևան, Հայկական Հանրագիտարան հրատարակչություն, 2012:- 1164 էջ, 558-563 էջեր

Ա. Գ. Վաղարշյան

Հայաստանի առաջին հանրապետության գործադիր իշխանության համակարգը (1918-1920 թթ.), | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 328 էջ

Ա. Գ. Վաղարշյան

Հայաստանի առաջին հանրապետության օրենսդիր իշխանության համակարգը (1918-1920 թթ.) | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 288 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Պետության և իրավունքի տեսություն - 2 | Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2011, 448 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Պոզիտիվ իրավունքի բացերի լրացման իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները | ԼՂՀ դատական իշխանություն, ԼՂՀ դատավորներ ՀԿ, Ստեփանակերտ, 2011, թիվ 1, 6-12 էջեր

Գ. Ղազինյան, Ա. Վաղարշյան, Ա. Գյուլբուդաղյան

Հասարակագիտություն 11 | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2010, Խմբագիր և համահեղինակ, 264 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Արթուր Վաղարշյան

Պետության և իրավունքի տեսություն-1 | Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2010, 220 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Պետության և իրավունքի տեսություն. ներածություն, պետության առաջացումը, հասկացությունը, էությունը, գործառույթները, ձևերը | Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2009, 152 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Պետության և իրավունքի տեսություն. պետության կառուցակարգը, քաղաքացիական հասարակությունը և նրա քաղաքական համակարգը | Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2009, 72 էջ

Գ. Ղազինյան, Հ. Աղաջանյան, Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան, Հ. Խաչատրյան, Ա. Գյուլբուդաղյան, , Ա. Վաղարշյան, Կ. Վարդանյան

Հասարակագիտություն 10-12 | (Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12-րդ դասարանների Հանրակրթական ավագ դպրոցի բոլոր հոսքերի համար), «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2009, 120 էջ

Հարությունյան Ն., Վաղարշյան Ա. , Հովհաննիսյան Ա., Ղազինյան Գ.

Հասարակագիտություն 9 | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2008, 232 էջ

Ա. Գ. Վաղարշյան

Պետություն. առաջացումը, հասկացությունը, էությունը, գործառույթները, ձևերը | Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2008, 120 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Պետության և իրավունքի տեսության ներածություն | Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2008, 32 էջ

Գ. Ղազինյան, Ս. Պետրոսյան, Ա. Վաղարշյան, Տ. Թովմասյան, Ն. Հարությունյան, Ս. Խաչատրյան

Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների | Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ

Ա. Գ. Վաղարշյան

Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգը (1918-1920 թթ.) | Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2006, 208 էջ

Ա. Գ. Վաղարշյան

Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգը | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005 |

Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան, Գ.Ա. Ղարիբյան, Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան, Կ.Ս. Գաբուզյան, Վ.Վ. Քոչարյան, Գ.Ս. Ղազինյան, Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան, Ս.Հ. Խաչատրյան, Ս.Ս. Պետրոսյան, Գ.Ա. Մելքումյան

Մարդկային զարգացման հիմունքներ | Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ

Դավիթ Ամիրյան, Արամ Կարախանյան, Գագիկ Ղազինյան, Լիաննա Սարգսյան, Սերգեյ Մեղրյան, Արթուր Վաղարշյան

Իրավաբանի մասնագիտական հմտությունների դասավանդման հիմնահարցեր | Ուսումնական ձեռնարկ, «Ասողիկ», Երևան, 2003, 208 էջ

Լիաննա Սարգսյան, Արմեն Հարությունյան, Արթուր Վաղարշյան

Հարցազրույց և խորհրդատվություն գործնական հմտությունների մշակման դերային խաղերի անցկացման մեթոդական խորհուրդներ | Երևան, 2003, 21-32 էջեր:

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա, Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Վաղարշյան Ա., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետություն և իրավունք | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ

Գ. Ղազինյան, Ն. Հարությունյան, Ա. Վաղարշյան

Իրավունք. Մարդու իրավունքներ, քաղաքացիական կրթություն, Պետություն և իրավունք | Ուսուցչի ձեռնարկ (8-10-րդ դաս. «Իրավունք» դասընթացի), Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2001, 72 էջ

Ա. Գ. Վաղարշյան

Ընտրական իրավունքի սահմանադրական զարգացումը Հայաստանում | Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 2001, 24 էջ

Հարությունյան Ն., Վաղարշյան Ա.

Մարդու իրավունքներ և Քաղաքացիական կրթություն | Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2001, 72 էջ

Ա. Գ. Վաղարշյան

Հայաստանի երկրորդ հանրապետության սահմանադրական զարգացման փուլերը | Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 2000, 32 էջ

Ա. Գ. Վաղարշյան

Արտակարգ դատարանները Հայաստանի առաջին հանրապետությունում | Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 2000, 26 էջ

Ա. Գ. Վաղարշյան

Իրավունք. Առևտրային իրավաբանական անձինք. Պայմանագիր | ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան, 2000, 152 էջ

Ա. Գ. Վաղարշյան

Հայաստանի սահմանադրական զարգացման պատմության առարկան, մեթոդները, պարբերացումը | Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 1999, 24 էջ

Ա. Գ. Վաղարշյան

Դատական համակարգի կազմավորման և գործունեության հիմունքների սահմանադրական զարգացումը Հայաստանում (1918-1995 թթ.) | Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 1999, 42 էջ

Ա. Գ. Վաղարշյան

Իրավունք. Առևտրային իրավաբանական անձինք. Պայմանագիր | ՀՀ Հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա, Երևան, 1999, 200 էջ

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա., Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Վաղարշյան Ա., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետության և իրավունքի հիմունքներ | Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ

Ա.Գ. Վաղարշյան

Երդվյալ ատենակալների դատարանը Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում (1918-1920) թթ. | ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», Երևան, 1996, 1 տ. մամուլ
 

Հոդված/Article

Արթուր Վաղարշյան

Իրավագիտության մարտահրավերները. ժողովրդի՞, թե՞ քաղաքականության ծառա | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 3 (30), էջ 6-15 |

Արթուր Վաղարշյան

Ժողովրդի իշխանության դեմ հնարավոր ոտնձգությունները և ՀՀ իրավունքի համակարգում դրանց ամրագրման հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 2 (29), էջ 3-16 |

Արթուր Վաղարշյան

Մշակութային և տնտեսական գործոնների հարաբերակցությունը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադրման գործում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 7-16 |

Artur Vagharshyan

Defensibility as the Principle of State Construction: Concept and Normative Content | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 9-24 |

Արթուր Վաղարշյան

Ազատական իրավաբանական ուսմունքն իրավունքի փիլիսոփայության պատմության համայնապատկերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 14-22 |

Արթուր Վաղարշյան, Լուսինե Բարսեղյան

Պաշտպանունակությունը որպես սահմանադրական կարգի հիմունք. նորմատիվ բովանդակությունը և հարաբերակցությունը պետական կառուցակարգի այլ սկզբունքների հետ | Հայկական բանակ, հանդես, Երևան, 2018, № 1-2(95-96), էջ 32-46

Արթուր Վաղարշյան

Սմբատ Սպարապետի և Մխիթար Գոշի դատաստանագրքերի նմանության հարցի իրավագիտական վերլուծություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 2 (26), էջ 3-10 |

Արթուր Վաղարշյան

Պաշտպանութնակությունը որպես սահմանադրական կարգի հիմունք․ նորմատիվ բովանդակությունը և հարաբերակցությունը պետական կառուցակարգի այլ սկզբունքների հետ | Հայկական Բանակ, Հայաստան, 1-2 /95-96/, 232-245 էջ, 2018

Արթուր Վաղարշյան

Սմբատ Սպարապետի և Մխիթար Գոշի դատաստանագրքերի նմանության հարցի իրավագիտական վերլուծություն | Բանբեր Երևանի համալսարանի: Իրավագիտություն, Հայաստան, № 2 (26), 3-10 էջ, 2018

Արթուր Վաղարշյան

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության պետաիրավական համակարգի գործառութավորման փորձը և արդի հանրապետության կատարելագործման հայեցակարգային առաջարկներ | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 7-20 |

Արթուր Վաղարշյան

Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հայեցակարգի իրավական կարգավորման ու կառավարման հիմնահարցերը 1990-1995 թթ. | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 3-13 |

Արթուր Վաղարշյան

Մարդու իրավունքների ու ազատությունների կենսագործման և սահմանափակման սահմանադրական նորամուծությունները (համակարգային և ձևական իրավաբանական մեկնաբանություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 3-16 |

Արթուր Վաղարշյան

«Իրավունքի կիրառում» հասկացության հիմնահարցերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 3-17 |

Արթուր Վաղարշյան

Պետության և իրավունքի տեսություն-1 | ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2016, 280 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Իրավահասկացողության տիպերը և դրանց արժանիքներն ու թերությունները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 7-28 |

Արթուր Վաղարշյան

Կրթության իրավունքի սահմանադրական և օրենսդրական կարգավորման հիմնախնդիրները | Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 22-40 |

Արթուր Վաղարշյան

Կրթության սահմանադրական կարգավորման էվոլյուցիան Հայաստանի հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 18-37 |

Артур Вагаршян

Рецепция судебных уставов Алесандра 2 в Первой республике Армения /1918-1920 гг./: Коллизия демократического законодательства и чрезвычайной ситуации | ВЕКТОР НАУКИ Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки, Тольяти, 2017, 1/28/ ст. 24-28

Արթուր Վաղարշյան

Պետության կառավարման ձևը և նրա պաշտպանության ու անվտանգության պրոբլեմը | Հայկական բանակ, հանդես, Երևան, 2016, № 2(88) էջ 45-53

Артур Вагаршян

Рецепция судебных уставов Алесандра 2 в Первой республике Армения /1918-1920 гг./: Коллизия демократического законодательства и чрезвычайной ситуации | ВЕКТОР НАУКИ Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки, Тольяти, 2017, 1/28/ ст. 24-28

Արթուր Վաղարշյան

Պետության կառավարման ձևը և նրա պաշտպանության ու անվտանգության պրոբլեմը | Հայկական բանակ, հանդես, Երևան, 2016, № 2(88) էջ 45-53

Արթուր Վաղարշյան

Արդի աշխարհի մանկավարժական համակարգերը և իրավաբանական կրթության հիմնահարցերը Հայաստանում | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 3-17 |

Արթուր Վաղարշյան, Նարինե Դավթյան

Դատավորների անփոփոխելիության սկզբունքի ձեվավորումը և արդի սահմանադրական իրավակարգավորումները (պատմահամեմատական իրավական վերլուծություն) | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 53-67 |

Արթուր Վաղարշյան

Հայաստանի և Կիլիկյան հայկական թագավորության իրավական համակարգերը և իրավունքի աղբյուրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 3-12 |

Ա.Գ. Վաղարշյան

Ռազմական և դիվանագիտական գաղտնիքի պահպանության կազմակերպական-իրավական միջոցները Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդրաններում | Հայկական բանակ, Երևան, թիվ թիվ 1(87), 2016, 67-77 էջեր

Արթուր Վաղարշյան

Հայաստանի անկախության հռչակագիրը և ժողովրդավարական, իրավական հասարակության ռազմավարության օրենսդրական կենսագործումը 1990-1991 թթ. | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-15 |

Գագիկ Ղազինյան, Արթուր Վաղարշյան, Առաքել Գյուլբուդաղյան

Հասարակագիտություն 11 | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2015, 264 էջ:

Артур Вагаршян

Типы конституционного регулирования в трех армянских республиках и констиуционно-правовое закрепление политического нейтралитета вооруженных сил и гражданского контроля над ними | Право кавказкой цивилизации: Истоки, особенности, мировое значение: Материалы 4-ой междунарадной научхо-практической конференции / Отв. ред. Д.Ю. Шапсугов. Ростов-на- Дону: Изд. ООО Альтаир. 2015, с. 197-203

Արթուր Վաղարշյան

Արարատյան թագավորության իրավական քաղաքականության եվ իրավունքի աղբյուրների հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 3-16 |

Արթուր Վաղարշյան

Պետաիրավական ռեժիմի հասկացության հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 35-55 |

Արթուր Վաղարշյան

Սոցիոնորմատիվ կարգավորման համակարգի ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները Հին Հայաստանում (մ. թ. ա. III-II հազարամյակ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 3-12 |

Artur Vagharshyan

Issues of Legal Regulation of Filling the Gaps of Positive Law in the Republic of Armenia | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 9-16 |

Արթուր Վաղարշյան

«Իրավունք» հասկացության տեսամեթոդական և գործնական նշանակությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 144.3, 2014 (№ 3), էջ 3-13 |

Արթուր Վաղարշյան, Գագիկ Ղազինյան

Հայոց պատմություն | Հատոր 2. գիրք II: Միջին դարեր (IX դարի կես – XVII դարի առաջին կես): Հայ իրավագիտական մշակույթը XVI-XVII դ. կեսերին, Խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և ուրիշներ: Խմբագրակազմ Ա. Շահնազարյան և ուրիշներ: Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2014, 655-659 էջեր:

Արթուր Վաղարշյան

Հայոց պատմություն | Հատոր 2. գիրք II: Միջին դարեր (IX դարի կես – XVII դարի առաջին կես): Իրավագիտությունը Կիլիկիայում: Խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և ուրիշներ: Խմբագրակազմ Ա. Շահնազարյան և ուրիշներ: Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2014, 463-470 էջեր

Артур Вагаршян

Компетенция парламентов первой Республике Армения в области правосудия (1918 - 1920 гг.) | Право и экономика, Журнал международного союза юристов, ном. 1(299), М., 2013, ст. 75-80

Արթուր Վաղարշյան

Գործառութային ինքնաբավությունը որպես դատական իշխանության կազմակերպման սկզբունք (պատմության դասերի տեսական իմաստավորում) | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողով նվիրված Շ.Ն. Պետրոսյանի 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի, 2012 թ.), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013, 320 էջ, 19-29 էջեր

Արթուր Վաղարշյան

Հայաստանի առաջին հանարապետության կառավարության իրավասությունը և գործունեությունը պետական ապարատի գործադիր ենթահամակարգի կազմակերպման և կառավարման ոլորտում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 245-266 էջեր

Артур Вагаршян

Обороноспособность как принцип организации и деятельности государственного аппарата | Евразийский юридический журнал, № 12 (55), М., 2012, ст. 147-149

Артур Вагаршян

Рецепция судебных уставов Александра Второго в первой Республике Армения и отмена гарантий принципа независимости судей (1918-1920 гг.) | "Законность и правопорядок в современном обществе", сборник материалов XI Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012, 215 с., ст. 142-149

Артур Вагаршян

Установление и применение смертной казни в Первой Республике Армения (1918-1920 гг.) | “Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов ис-следований”: сборник материалов II Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012. - 160 с., ст. 148-154

Արթուր Վաղարշյան

Հայրենիքի պաշտպանության խնդիրը և պետական ապարատի կազմակերպման ու գործունեության սկզբունքների համակարգի վերաիմաստավորման անհրաժեշտությունը | ԼՂՀ դատական իշխանություն, ԼՂՀ դատավորներ ՀԿ, Ստեփանակերտ, 2012, թիվ 1(5), 13-19 էջեր

Ա. Վաղարշյան

Արտակարգ օրենսդրությունը և արտակարգ կառավարման ձևերը Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 137.3, Երևան 2012թ., էջ 3-23 |

Գագիկ Ղազինյան, Արթուր Վաղարշյան

Բնակչության բարոյաիրավական դաստիարակության և համաուսուցման հիմնախնդիրները կրթական քաղաքականության համատեքստում | ԼՂՀ դատական իշխանություն, Ստեփանակերտ, 2012, թիվ 2(6), էջ 75-81

Ա. Գ. Վաղարշյան

Խորհրդարանական վերահսկողության ձևերը Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 134.3, Երևան 2011թ., էջ 3-20 |

Ա. Գ. Վաղարշյան

Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանների իրավասությունը արդարադատության ոլորտում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 133.3, Երևան 2011թ., էջ 3-15 |

Ա. Գ. Վաղարշյան

Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարությունը ձևավորելու կարգը և պետական կառավարման ձևը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 132.3, Երևան, 2010 թ., էջ 5-18 |

Գ. Ս. Ղազինյան, Ա. Գ. Վաղարշյան

Հայոց պատմություն | Հատոր 3. գիրք 1-ին: Հայ մշակույթը XVII դ. 2-րդ կեսին և XIX դ. առաջին կեսին. Իրավագիտություն, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2010, 122-124 էջեր

Արթուր Վաղարշյան

Բուհերի իրավական կարգավիճակի զարգացումը Հայաստանի երեք հանրապետություններում | Օրենք և իրականություն, Երևան, թիվ 11 (181), 2010, 1-4 էջեր

Ա. Գ. Վաղարշյան

Հայաստանի երեք հանապետություններում սահմանադրական կարգավորման տիպերը և զինված ուժերի քաղաքական չեզոքության ու դրանց նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության սկզբունքների սահմանադրական իրավական ամրագրումը | Հայկական բանակ, Երևան, թիվ 2(64), 2010, 17-28 էջեր

Գագիկ Ղազինյան, Արթուր Վաղարշյան

Հայոց պատմություն | Հատոր III, գիրք առաջին / Հայ մշակույթը XVIII դարի երկրորդ կեսին և XIX դարի առաջին կեսին. Իրավագիտություն, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 338-340 էջեր

Գագիկ Ղազինյան, Արթուր Վաղարշյան

Դատական շինարարությունը Հայաստանի երեք Հանրապետություններում և դատական համակարգի վերակառուցման արդի հայեցակարգի մեթոդաբանությունը «Իրավագիտության հարցեր» | «Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2008, թիվ 3-4, էջեր 8-23

Ա. Գ. Վաղարշյան

Բնակչության բարոյաիրավական դաստիարակության և համաուսուցման հիմնախնդիրները կրթական քաղաքականության համատեքստում | Պետություն և իրավունք, Երևան, թիվ 4(42), 2008, 4-8 էջեր

Ա. Գ. Վաղարշյան

Բուհերի իրավական կարգավիճակի պատմական զարգացումը և արդի հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 36-46 էջերը

Ա. Գ. Վաղարշյան

Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարության լիազորությունները և իրավական գործունեությունը երկրի պաշտպանության ոլորտում | Հայկական բանակ, Երևան, թիվ 2-3 (56-57), 2008, 118-139 էջեր

Ա. Գ. Վաղարշյան

Միացյալ և անկախ Հայաստանի հռչակման գործընթացի իրավական հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, 25-31 էջերը

Ա. Գ. Վաղարշյան

Բացերը պոզիտիվ իրավունքում. հասկացությունը և լրացման իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները | Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1, Երևան, 2007, 6-11 էջեր

Ա. Գ. Վաղարշյան

Իրավաբանական իրավահասկացողությունը և իրավունքի իրականացում հասկացության հիմնախնդիրները | Իրավագիտության հարցեր, Երևան, թիվ 3, 2006, 6-10 էջեր

Ա. Գ. Վաղարշյան

Օրենսդիր իշխանության զարգացման փուլերը Առաջին հանրապետությունում և Հայաստանի խորհուրդը | Իրավագիտության հարցեր, թիվ 4, Երևան, 2006, 6-16 էջերը

Ա. Գ. Վաղարշյան

Դատարանների ու դատավարության ազգայնացումը և դրա հետևանքները Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում | Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Երևան, 2006, 91-95 էջերը

Ա. Գ. Վաղարշյան

Իրավունքի աղբյուրների ու իրավական կարգավորման միջոցների հարաբերակցությունը և հասարակական հարաբերությունների կարգավորման ստորակարգությունը | Պետություն և իրավունք, թիվ 2-3 (32-33), Երևան, 2006, 5-11 էջեր

Ա. Գ. Վաղարշյան

Դատավորների անկախության սկզբունքի երաշխիքների վերացումը Առաջին հանրապետությունում | Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2005, թիվ 3, 6-9 էջերը

Ա. Գ. Վաղարշյան

Մարդու իրավունքները և մարդկային զարգացումը | Վասն արդարութեան, իրավական գիտամեթոդական հանդես, թիվ 5(41), 2003, 38-45 էջեր

Ա. Գ. Վաղարշյան

Դատական համակարգը Հայաստանի առաջին հանրապետությունում | Օրենք և իրականություն, Երևան, թիվ 7, 2003, էջ 5-9 էջերը

Ա. Գ. Վաղարշյան

Ընտրական իրավունքի հիմունքների պատմական զարգացումը Հայաստանում | Վասն արդարության, թիվ 4 (40), Երևան, 2003, 10-15 էջերը

Ա.Գ. Վաղարշյան

Հայաստանի սահմանադրական զարգացման որոշ հիմնահարցեր | Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003, 10 տ. մամուլ

Ա. Գ. Վաղարշյան

Խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում | Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2002, թիվ 4, 23-27 էջեր

Ա. Գ. Վաղարշյան

Մահապատիժը որպես քրեական պատժատեսակ Հայաստանի առաջին հանրապետությունում | Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1, Երևան, 1998, 13-19 էջերը

Ա. Գ. Վաղարշյան

Օրենսդիր մարմինները Հայաստանի Հանրապետությունում (1918-1920 թթ.) 1997 | Իրավաիտության հարցեր, թիվ 1, Երևան, 1997, 51-54 էջեր

Ա. Գ. Վաղարշյան

Չկայացած Սահմանադրություն | Գիտ. հոդվ. ժողով., Գեղարքունիքի մարզի Գավառի պետական համալսարան, 1996 թ., 75-79 էջեր

Ա. Գ. Վաղարշյան

Հայաստանի առաջին Հանրապետության պետական կառավարման ձևը և օրինաստեղծ գործառնություն ունեցող մարմինները | Գիտ. հոդվ. ժողով., Գեղարքունիքի մարզի Գավառի պետական համալսարան, 1996 թ., 79-84 էջեր

Ա. Գ. Վաղարշյան

Դատական իշխանությունը Հայաստանի առաջին հանրապետությունում (1918-1920 թթ.) | Հանդես Երևանի Համալսարանի, թիվ 1(84), Երևան, 1996, 3-6 էջեր

Ա. Գ. Վաղարշյան

Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգի հիմունքների մշակումը և դրանց օրենսդրական կենսագործումը | Իրավունք և օրինականություն, թիվ 2(10), Երևան, 1996, 26-31 էջեր