Դավիթ Սեյրանի Ամիրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. Բանասիրության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1994 - 1997 թթ. Ասպիրանտուրա, ԵՊՀ, Հոգեբանության ամբիոն
2003 թ. Թեկնածուական աստիճան
1996 - 2000 թթ. Իրավաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ (հեռակա ուսուցում)
2004 թ. «Ծրագրերի գնահատում», հեռաուսուցման դասընթաց, Կոլումբիա համալսարան, Նյու Յորք

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1996 - 1998 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Հոգեբանության ամբիոն, դասախոս
1997 - 2006 թթ. ԵՊՀ Հոգեբանության ամբիոն, ասիստենտ
1999 - 2000 թթ. «Կրթական ծրագրերի կենտրոն», ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության և Համաշխարհային բանկի «Դպրոցների բարելավման ծրագիր», առաջատար մասնագետ
2000 թ-ից մինչ այժմ Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան, ծրագրերի գծով փոխտնօրեն
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ Կիրառական ամբիոն, ասիստենտ
2010 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, դոցենտ
2005 թ-ից մինչ հիմա Փորձաքննությունների ազգային բյուրո, հոգեբանական փորձաքննությունների բաժին, փորձագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Իրավաբանական հոգեբանություն, Կազմակերպչական հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դատահոգեբանական փորձաքննություններ, կամակերպչական և սոցիալական հոգեբանություն, իրավաբանական հոգեբանություն
Մասնակցությունը դրամաշնորհների «Անձի և պաշտոնի հոգեբանական համապատասխանելիության ուսումնասիրում» ՀՀ Գիտության կոմիտե, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«ՆԼԾ և հոգեկարգավորման կենտրոն» ՀԿ
Հոգեբանների հայկական գիտական միավորում, ՀԿ

Դավիթ Սեյրանի Ամիրյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ամիրյան Դ. Ս.

Գործարարության հոգեբանական նախադրյալները | «Լիմուշ» հրատ., Երևան, 2010, էջ 155, 2010

Դ. Ս. Ամիրյան

Իրավաբանական հոգեբանություն | Դասընթացի ուսումնական ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 28 էջ

Դավիթ Ամիրյան, Արամ Կարախանյան, Գագիկ Ղազինյան, Լիաննա Սարգսյան, Սերգեյ Մեղրյան, Արթուր Վաղարշյան

Իրավաբանի մասնագիտական հմտությունների դասավանդման հիմնահարցեր | Ուսումնական ձեռնարկ, «Ասողիկ», Երևան, 2003, 208 էջ
 

Թեզիս/Thesis

Khachatryan N. G., Manusyan S. H., Amiryan D. S.

Making choice: Personal Accomplishments or concerns for the justice for others | 16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 245