ԴԱՎԻԹ ԶԱՔԱՐԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Կենսագրություն
Կրթություն
1985 - 1989 թթ.Տաշքենդի համալսարանի իրավաբանական ֆալկուլտետ, ասպիրանտուրա
1978 - 1980 թթ. բարձրագույն կուսակցական դպրոց
1970 - 1978 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Կալանավորման հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում», ի.գ.թ., ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Դատական իշխանություն, անձի ազատության իրավունք, նախադեպային իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեական գործերով նախադեպային իրավունքի կիրառման հիմնահարցերը

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2012 թ-ից առայսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
2008 - 2016 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ
1998 - 2008 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դատավոր
1995 - 2005 թթ. Արդարադատության խորհրդի անդամ
1991 - 1998 թթ. ՀՀ Գերագույն դատարանի դատավոր
1982 - 1991 թթ.ՀՀ Նաիրիի շրջանի ժողովրդական դատավոր
1980 - 1982 թթ. ՀՀ Նաիրիի շրջկոմի բաժնի վարիչ
1980 թ. ՀԿԿ Նաիրիի շրջկոմի հրահանգիչ
1975 - 1978 թթ. ՀԼԿԵՄ Նաիրիի շրջկոմի առաջին քարտուղար
1974 - 1975 թթ. «Գիտելիք» ընկերության Նաիրիի շրջանային կազ. պատ. քարտուղար

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2010 - 2016 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ իրավաբանների միություն, 2003 - 2016 թթ. ՀՀ դատավորների միության փոխնախագահ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
1971 - 1973 թթ.

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)
d.avetisyan@ysu.am

ԴԱՎԻԹ ԶԱՔԱՐԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Տաթևիկ Սուջյան, Դավիթ Ավետիսյան, Արման Թաթոյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Հրայր Ղուկասյան, Սերգեյ Մարաբյան, Դավիթ Մելքոնյան

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը | Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019

Գագիկ Ղազինյան, Ռուբեն Մելիքյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան, Արմեն Հարությունյան, Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան, Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան, Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան, Նելլի Աղաբաբյան

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու | Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ |

Դ.Ավետիսյան, Ս. Ավետիսյան, Հ. Ասատրյան, Հ. Ավագյան, Ա. Մարգարյան, Ռ.Մելիքյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Վարդապետյան

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2) | Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ

Դ. Զ. Ավետիսյան, Տ. Ռ. Պետրոսյան, Հ. Ե. Սարգսյան, Վ. Գ. Ենգիբարյան

ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնագրքի մեկնաբանություններ (երկրորդ լրամշակված հրատարակություն) | Երևան, «Զանգակ» 2012, 224 էջ

Դավիթ Ավետիսյան, Վահե Ենգիբարյան, Աննա Վարդապետյան

Խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի քննության հրատապ հիմնախնդիրները | Երևան,«Ասողիկ», 2012, 176 էջ
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Դավիթ Ավետիսյան

Խափանման միջոց կիրառելու հիմնախնդիրները մասնավոր մեղադրանքի գործերով՝ ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի | «Պետություն և իրավունք», 2016, թիվ 2(72), էջ 141-158

Դավիթ Ավետիսյան

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումների կիրառումը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի պրակտիկայում | Roundtable discussion on the use of precedent to promote human rights, 23-25 June 2016, Dilijan / Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Դ. Զ. Ավետիսյան։ – Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 834-847

Դավիթ Ավետիսյան, Սերժիկ Ավետիսյան

Քրեական գործի վարույթը և (կամ) քրեական հետապնդումը բացառող հիմքերը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 10-20

Դավիթ Ավետիսյան, Ելիզավետա Դանիելյան

Դատական ակտի կատարման փուլում դրա վերաբերյալ ծագած կասկածների և անհստակությունների լուծումը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների վերլուծության համատեքստում | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 20-26

Դավիթ Ավետիսյան, Տիգրան Ղազարյան

«Կաշառակերություն» և «կաշառք» եզրույթների քրեաիրավական բովանդակության հիմնախնդիրները | Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 114-122
1   2   3   4   5   6   7   8   12  |  Տեսնել բոլորը