Գայանե Երվանդի Ավետիսովա
Կենսագրություն
Կրթություն
ՈՒսանող՝ Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժին
Որակավորում՝ Կենսաքիմիա

Գիտական ստիճան, կոչում
կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«L-վալինի բարձրակտիվ շտամ-պրոդուցենտների ստացումը Brevibacterium flavum տեսակի մանրէներից։ Արդյունաբերական պայմաններում L-վալինի կենսասինթեզի տեխնոլոգիան», Գ.00.14 - «Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ, 2004 թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Կենսատեխնոլոգիա, մանրէաբանություն, գենետիկա

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսատեխնոլոգիա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2017 թ. մինչ օրս՝ Երևանի պետական համալսարանի ֆարմացիայի ինստիտուտի Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ
2016 թ. Երևանի պետական համալսարանի Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ
2015 թ. Երևանի պետական համալսարանի Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի դեղագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2006-2014 թթ․ Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դեղագործական քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
2010–2013 թթ. «ՍԻՍ-95» ՍՊԸ-ի փոխտնօրեն
2008 թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԲՈՀ-ի (ներկայումս ՀՀ ԲՈԿ) Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար
2010 թ. մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ առաջատար գիտաշխատող
2008-2009 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ-ի առաջատար գիտաշխատող
2005-2009 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ-ի գիտական քարտուղար
2005-2007 թթ. «Կենսատեխնոլոգիա» ԳՀԻ ՓԲԸ ավագ գիտաշխատող
1999-2001 թթ. «Կենսատեխնոլոգիա» ԳՀԻ ՓԲԸ մարքեթինգի բաժնի վարիչ
1994-2004 թթ. «Արմբիոտեխնոլոգիա» գիտաարտադրական միավորման գիտաշխատող
1984-1993 թթ. Ամինաթթուների գիտահետազոտական տեխնոլոգիական ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Անդամակցություն
ՀՀ ԲՈԿ-ի Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդ,
Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա,
Միկրոբիոլոգիական եվրոպական կազմակերպության ֆեդերացիա /Federation of European Microbiological Societies (FEMS)/
ՀՀ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների գրանցման հանձնաժողով

Պարգևներ/կոչումներ
2006 թ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ պատվոգիր,
2006 թ. ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության պատվոգիր,
2013 թ. ՀՀ ԳԱԱ գովեստագիր

Դրամաշնորհներ
Չինաստանի Սինցզյան նահանգի Գյուղատնտեսական գիտությունների ակադեմիայի Մանրէաբանական կիրառական գիտահետազոտական ինստիտուտի և «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ միջև գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների պայմանագիր (2001-2004 թթ.),
ՄԳՏԿ #А-683 «Նոր տեսակի ջրալուծելի կենսաբանորեն ակտիվ մելանինի հետազոտում` կենսասինթեզի, անջատման և մաքրման տեխնոլոգիաների մշակում. քիմիական կառուցվածքի և ֆիզիոլոգիական ակտիվության ուսումնասիրություն» (2002-2005 թթ.)
0590 «L-ալանինի, L-պրոլինի և L-վալինի ստացման ֆիզիոլոգիական և տեխնոլոգիական ցուցանիշների կատարելագործումը» (2005-2007 թթ.)
465 «L-իզոլեյցինի Brevibacterium flavum 23 շտամ-արտադրիչի կատարելագործումը՝ առևտրայնացման նպատակով» (2008-2010 թթ.)
ՄԳՏԿ #A-1677 «Կենսաբանորեն պոտենցյալ ակտիվ հետերոցիկլիկ տեղակալված α-ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզ: Նրանց հակաբակտերիալ, հակավիրուսային և հակաուռուցքային հատկությունների ուսումնասիրությունը» (2009-2012 թթ.)
ՄԳՏԿ #А-1868 «Ազոտֆիքսող միկրոօրգանիզմների և մոդիֆիկացված ցեոլիտների հիման վրա էկոլոգիապես մաքուր կոմպլեքս կենսապարարտանյութի ստացման նոր տեխնոլոգիայի մշակում» (2010-2012 թթ.)
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ ՀԲ16-52 «Աղակալման ազդեցությունը Հայաստանի և Բելառուսի հողերի ազոտֆիքսող միկրոֆլորայի վրա. աղակալած հողերի վերամշակման համար նոր շտամների ստացում» (2017-2019 թթ.)
ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ 21T-2I229 «Նոր բազմաֆունկցիոնալ կենսատեխնոլոգիական պրեպարատի՝ որպես կենսապարարտանյութ, կենսախթանիչ, կենսապեստիցիդ, մշակումը» (2021-2024 թթ.)

Թեկնածուական ատենախոսությունների ղեկավարում
Լուսինե Հովհաննեսի Մելքոնյան
«L-ալանինի բարձրակտիվ շտամ-արտադրիչների ստացումը և կենսասինթեզի տեխնոլոգիայի մշակումը» /Գ.00.14 - «Կենսատեխնոլոգիա»/, 2013 թ.
Գարեգին Հովհաննեսի Տեփանոսյան
«Հեռազննման մեթոդներով Հայաստանի որոշ արոտավայրերի դեգրադացիայի աստիճանի գնահատումը և դրանց վերականգնման կենսատեխնոլոգիական եղանակի մշակումը» /Գ.00.07 - Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա/, 2017 թ.

Համակարգչային հմտություններ
Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. փոստ
avetisovagayane@ysu.am

Գայանե Երվանդի Ավետիսովա

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

L. Melkonyan, A. Ferreira, A. Reis, S. Vidovic, J. Vladic, S. Gkelis, G. Avetisova, R. Congestri, G. Acién, R. Muñoz, P. Collet, L. Gouveia

Combining Microalgae-Based Wastewater Treatment with Biofuel and Bio-Based Production in the Frame of a Biorefinery. In: Hallmann A., Rampelotto P. (eds) Grand Challenges in Algae Biotechnology | Grand Challenges in Biology and Biotechnology. Springer, Cham, 2019, pp 319-369, DOI:10.1007/978-3-030-25233-5_9 (ISBN 978-3-030-25232-8; ISBN 978-3-030-25233-5 /eBook/)
 

Հոդված/Article

L. Melkonyan, G. Avetisova, G. Tsarukyan, S. Keleshyan, Zh. Karapetyan, A. Toplaghaltsyan, V. Ghochikyan

Influence of Vitamins on L-Tryptophan Production by Brevibacterium flavum | International Scientific and Practical Conference “BIOTECHNOLOGY: Science and Practice. Innovation and Business”. October 20-22, 2021, Yerevan, Armenia, pp. 82-86

L. Melkonyan, G.Avetisova, A. Toplaghaltsyan, G. Tsarukyan, S. Keleshyan, Zh. Karapetyan, V. Ghochikyan

Co-cultivation of L-Tryptophan-producing Strain Brevibacterium flavum and Azotobacter vinelandii as an Alternative Method for Indole-3-Acetic Acid Production | International Scientific and Practical Conference “BIOTECHNOLOGY: Science and Practice. Innovation and Business”. October 20-22, 2021, Yerevan, Armenia, pp. 6-10

L. Melkonyan, A. Ferreira, S. Carapinha, B. Ribeiro, D. Figueiredo, G. Avetisova, L. Gouveia

Biostimulant and biopesticide potential of microalgae growing in piggery wastewater | Environmental Advances (Elsevier /Directory of Open Access Journals, DOAJ/), 2021, v. 4, 100062, doi.org/10.1016/j.envadv.2021.100062

L. Melkonyan, A. Ferreira, B. Ribeiro, M.L.A. Tavares, J. Vladic, S. Vidovic, D. Cvetkovic, G. Avetisova, V. Goginyan, L. Gouveia

Scenedesmus obliquus microalga-based biorefinery - from brewery effluent to bioactive compounds, biofuels and biofertilizers – aiming a circular bioeconomy | Biofuels, Bioproducts and Biorefineries, 2019, v. 13, №5, pp.1169-1186, doi.org/10.1002/bbb.2032

Л.О. Мелконян, С.К. Келешян, Ж.В. Карапетян, А.Г. Топлакалцян, Г.Е. Аветисова, В.Т. Кочикян

Характеристика микрофлоры засоленных почв Армении | Хранение и переработка сельхозсырья, 2019, №1, cc. 76-85, DOI: 10.36107/spfp.2019.81
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Ավետիսովա Գ. Ե.

Ազոտ ֆիքսող մանրէների հիման վրա կոմպլեքսային կենսաբանական պարարտանյութի ստացման եղանակ (տարբերակներ) | ՀՀ Արտոնագիր №2713A, 25.02.2013 - 5 էջ

Ավետիսովա Գ. Ե., Մելքոնյան Լ. Հ., Չախալյան Ա. Խ., Սաղյան Ա. Ս.

L-ալանինի ստացման եղանակ | ՀՀ Արտոնագիր №2691A, 2012
 

Թեզիս/Thesis

L. Melkonyan, A. Toplaghaltsyan, S. Keleshyan, Zh. Karapetyan, G. Avetisova, G. Tsarukyan

Determination of Enzymatic Activity of Nitrogen-Fixing Bacteria Isolated from Saline Soils of Armenia | International Scientific and Practical Conference “BIOTECHNOLOGY: Science and Practice. Innovation and Business”, October 20-22, 2021, Yerevan, Armenia, pp. 78-79

L. Melkonyan, A. Ferreira, S. Carapinha, B. Ribeiro, D. Figueiredo, G. Avetisova, L. Gouveia

Assessment of biostimulant and biopesticide potential of microalgae following piggery wastewater treatment | International Conference “AlgaEurope 2020”, December 01-04, 2020, ONLINE, pp. 17-19

L.H. Melkonyan, A.M. Paloyan, A.V. Mkhitaryan, A.A. Hambardzumyan, G. Avetisova

New α-amylase from Bacillus sp. MDC 3500 strain | Designer Biology 2019 conference “From proteins and cells to scaffolds & materials in Europe”. July 31- August 2, 2019, Newcastle, UK, p. 47

L. Melkonyan, S. Keleshyan, Zհ. Karapetyan, A. Toplaghaltsyan, G. Avetisova, G. Tsarukyan, V. Ghochikyan

Agrobacterium sp. as nitogen-fixing bacteria: effect of osmo-resistant strains on the growth of plants in saline soils of Armenia | International Conference “Microbes: biology and application”. October 9-11, 2019, Yerevan, Armenia, pp. 31-32

A. Ferreira, B. Ribeiro, J. Vladic, S. Vidovic, D. Cvetkovic, L. Melkonyan, G. Avetisova, AF. Ferreira, M. Costa, A. Reis, L. Gouveia

Industrial wastewater-grown Scenedesmus obliquus biomass-to-fuels and biofertilizers production: an integrative approach | IWA Conference on Algal Technologies and Stabilization Ponds for Wastewater Treatment and Resource Recovery (IWAlgae2019), July 1-2, 2019, Valladolid, Spain, 2.B.8.
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը