Գևորգ Վոլոդյայի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1995 - 1998 թթ. Երևանի պետական համալսարան, իրավագիրտության ֆակուլտետ ասպիրանտուրա
1990 - 1995 թթ. Երևանի պետական համալսարան, իրավագիրտության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ատենախոսության թեման
«Ձեռնարկության ղեկավարի պատասխանատվությունը աշխատանքային օրենսդրության խախտման համար» (մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.03 - «Մասնավոր իրավունք»)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Աշխատանքային իրավունք, աշխատանքային վեճերի լուծման դատական և արտադատական ընթացակարգերը

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ աշխատանքային իրավունք, Աշխատանքային վեճեր, Կազմակերպություններում կադրային գործի կազմակերպման իրավական կարգավորումը

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2018 թ. առ այսօր Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի 7-րդ գումարման պատգամավոր
2003 թ. առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ
2017 - 2018 թթ. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի 6-րդ գումարման պատգամավոր
2014 - 2017 թթ. Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2008 - 2015 թթ. Հայաստանի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի անդամ
2010 - 2017 թթ. «Երևան Ջուր» («ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ») ՓԲԸ Մարդկային ռեսուրսների վարչության պետ
2009 թ. մայիս- 2009 թ. նոյեմբեր Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար
2007 - 2008 թթ. Հայաստանի Հանրապետության Վերահսկիչ պալատի Իրավական վերահսկողության վարչության պետ
2005 - 2009 թթ. «ԱմենՏել» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի իրավական հարցերով խորհրդական
2004 - 2005 թթ. Երևան քաղաքի՝ Նոր Նորքի թաղապետարանի աշխատակազմի ղեկավար
2002 - 2005 թթ. Վանաձորի «Մխիթար Գոշ» Հայ-Ռուսական միջազգային համալսարանի հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչ
1996 - 2001 թթ. Երևանի «Գրիգոր Զոհրապ» հավատարմագրված պետական համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտետի դեկան
1990 թ. Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի ասիստենտ
1988 - 1990 թթ. «Մյասնիկյանի կանաչապատում» պետական ձեռնարկության բանվոր

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
1998 թ. առ այսօր Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ

Պագևներ/կոչումներ
 • ՀՀ Գլխավոր դատախազի շնորհակալագիր (2012 թ.)
 • ՀՀ դատախազության հոբելյանական մեդալ (2013 թ.)
 • Երևանի պետական համալսարանի հուշամեդալով (2014 թ.)
 • ՀՀ Գլխավոր դատախազի շնորհակալագիր (2015 թ.)
 • «Տարվա պատգամավոր» (2019 թ.)

  Լեզուների իմացություն
  հայերեն (գերազանց), ռուսերեն (լավ), անգլերեն (բավարար)

  (+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)
 • Գևորգ Վոլոդյայի Պետրոսյան

  Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Գ.Վ. Պետրոսյան

  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք (հատուկ մաս) | ԵՊՀ, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2015, 736 էջ

  Գ.Վ. Պետրոսյան

  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք (ընդհանուր մաս) | 2-րդ հրատարակություն, լրացումներով և փոփոխություններով, ԵՊՀ, Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2015, 352 էջ

  Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

  Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

  Գ.Վ. Պետրոսյան

  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք (ընդհանուր մաս) | Բուհական դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2009, 336 էջ

  Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա, Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Վաղարշյան Ա., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

  Պետություն և իրավունք | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
   

  Հոդված/Article

  Գևորգ Պետրոսյան

  Աշխատանքային իրավունքների չարաշահման խնդրի շուրջ (ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի գիտագործնական մեկնաբանություններ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 44-53 |

  Գևորգ Պետրոսյան

  Քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքների ապահովման սահմանադրաիրավական որոշ երաշխիքների շուրջ (ՀՀ Սահմանադրության վերլուծություն) | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 271-281 |

  Գևորգ Պետրոսյան

  ՀՀ Սահմանադրության նոր զարգացումները և աշխատանքային օրենսդրության բարեփոխման հրամայականը | Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 79-98 |

  Գևորգ Պետրոսյան

  Աշխատանքային պայմանագրի պայմանի խախտումով պայմանագրի լուծմամբ պատճառված վնասի հատուցման խնդրի շուրջ | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 201-211 |

  Gevorg Petrosyan

  Particularities of Distributing the Obligation of Proving of Labor Disputes in Civil Procedure | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 285-295 |
  1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը