Ջուլիետա Հայկի Դաբաղյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005-2009թթ., Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, բակալավրիատ
2009-2011թթ., Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, մագիստրատուրա
2011թ.-ից առ այսօր հայցորդ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2013թ.-ից առ այսօր – Արդշինբանկ, Իրացվելիության և շուկայական ռիսկերի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ
2011թ.-ից առ այսօր – ԵՊՀ, Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի դասախոս
2011-2013թթ. Ինեկոբանկ ՓԲԸ, սպասարկման բաժնի մասնագետ

Կարդացվող/ված դասընթացներ
Տնտեսաչափություն, Ժամանակային շարքերի վերլուծություն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Տնտեսաչափություն, Ռիսկերի կառավարում, Բանկային գործ, Ֆինանսական վերլուծություն, Ֆինանսական մաթեմատիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տնտեսաչափություն, Ռիսկերի կառավարում, Բանկային գործ, Ֆինանսական վերլուծություն, Ֆինանսական մաթեմատիկա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Ջուլիետա Հայկի Դաբաղյան

Ասիստենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Դաբաղյան Ջուլիետա

ՀՀ ներդրումային ռիսկի գնահատումը պետական եվրոպարտատոմսերի շուկայի տատանողականության հիման վրա | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016թ․, 13,1, 39-43 էջ, Հայաստան |

Ջ. Հ. Դաբաղյան

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների վրա ազդող ցուցանիշների՝ որպես ներդրումային ռիսկը պայմանավորող գործոնների էկոնոմետրիկ գնահատումը | ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Գիտական հանդես, 2015 #3 Հուլիս-Սեպտեմբեր, էջ 75-81

Ջ. Դաբաղյան

«Համախառն ներքին արդյունքի և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մոտարկումը ՀՀ օրինակով» | Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր, 2013 Հ.10 №2, էջ 244-251

Ջ. Դաբաղյան

«ՀՀ տնտեսության մեջ ՕՈՒՆ-երի ճյուղային արդյունավետության գնահատումը» | Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, #7 (157) հուլիս 2013, էջ 4-6

Ջ. Դաբաղյան

«Համախառն ներքին արդյունքի և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների վերլուծությունը VAR մեթոդաբանությամբ» | Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր, 2013 Հ.10 №3, էջ 443-450