Կարապետ Սուրենի Դարբինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974-1979 ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ուսանող
1991-1995 ԵՊՀ “Հաշվողական մեքենաների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում” մասնագիտությամբ հայցորդ

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ. – “Մագնիսական դաշտում գերհաղորդիչ սալի ծռման ոչ գծային խնդրի թվային լուծումը”, 1996, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1979-1982 ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, տեսական կիբեռնետիկայի լաբորատորիա-ծրագրավորող
1982-2000 ԵՊՀ ալգորիթմական լեզուների ամբիոն, ասիստենտ
1996-2001 ԵՊՀ համակարգչային կենտրոն, սեկտորի վարիչ
2000- ԵՊՀ ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն, դոցենտ
2007–2013 Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Պետական Համալսարան դոցենտ
2013-2020 ԵՊՀ ԻՄ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Էհմ ծրագրավորում, արդի ծրագրավորման լեզուներ, տվյալների կառուցվածքներ, ծրագրավորման լեզուների իրականացում, GUI ծրագրավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորման լեզուներ, նեյրոնային ցանցեր, արհեստական բանականություն, ալգորիթմներ և տվյալների կառուցվածքներ, WEB ծրագրավորում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Development of Basic Toolset for E-learning (OSI – Open Society Institute) No. 500091CA51, 2002-2003, Programmer
2. Development and Implementation of Instrumental Tools for Supporting IT in Educational Process at Secondary Schools (OSI –Open Society Institute) No. 1603, 2003-2004, Programmer
3. Development and Implementation of Instrumental Tools for Supporting IT in Educational Process at Secondary Schools (OSI –Open Society Institute) No. 15022, 2006-2007, Programmer

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

karo@ysu.am

Կարապետ Սուրենի Դարբինյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կարապետ Դարբինյան, Սարգսյան Ս.Գ., Հովակիմյան Ա.Ս., Ավետիսյան Ս.Ա., Իսպիրյան Ն.Հ.

Տվյալների կառուցվածքներ | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչ. 2010թ.
 

Հոդված/Article

Սարգսյան Ս. Գ., Հովակիմյան Ա. Ս., Իսպիրյան Ն. Հ., Դարբինյան Կ. Ս.

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը բնագիտական առարկաների դասավանդման համար | Բնագիտությունը 21-րդ դարում: Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ: 2017, էջ 296-299 |

Կարապետ Դարբինյան, Սարգսյան Ս.Գ., Հովակիմյան Ա.Ս., Իսպիրյան Ն.Հ.

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը բնագիտական առարկաների դասավանդման համար | Համահայկական 5-րդ կրթական գիտաժողով” Բնագիտությունը 21-րդ դարում: Ուսուցման խնդիրներ և լուծումներ. ԵՊՀ, ՀՌՀ, 2017, 296-299

K. Darbinyan, Hovakimyan A., Sargsyan S., Ispiryan N., Khachoyan L.

An approach to virtual laboratory design and testing | American Journal of Software Engineering and Applications 2013; 2(1): 19-23A

K. Darbinyan, G. Harutyunyan, S. Shoukourian, V. Vardanian, Y. Zorian

“A Robust Solution for Embedded Memory Test and Repair” | IEEE Asian Test Symposium (ATS), India, 2011, pp. 461-462

Sargsyan S., Ispiryan N., Darbinyan K., Hovakimyan A.

Developing e-Learning Environment | Learning Technology Newsletter, Vol. 7, Issue 4, October 2005, Publication of IEEE Computer Society ISSN 1438-0625, p. 24
 

Թեզիս/Thesis

К. Дарбинян, А.С. Овакимян, Л.О. Хачоян, С.Г.Саркисян

Պատկերների ճանաչման խնդրի լուծումը պերցեպտրոնային, հետադարձ կապով և ինքնակարգավորվող նեյրոնային ցանցերում | Шестая годичная научная конференция РАУ, 2012

К. Дарбинян, А.С. Овакимян, Л.О. Хачоян, С.Г.Саркисян

Պատկերների ճանաչման խնդրի լուծումը պերցեպտրոնային, հետադարձ կապով և ինքնակարգավորվող նեյրոնային ցանցերում | Шестая годичная научная конференция РАУ, 2012

К. Дарбинян, А.С. Овакимян, Л.О. Хачоян, С.Г.Саркисян

Разработка системы распознавания образов с использованием стохастических грамматик | Годичная конференция РАУ, 2011