ԿԱՌԼԵՆ ՎԱՂԱՐՇԱԿԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Կենսագրություն
Կրթություն
1966 - 1971 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Արդյունաբերական թափոններով աղտոտված ջրերի ազդեցությունը հողերի ֆերմենտային ակտիվության վրա», 1971թ., Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան
կ.գ.դ. «Տեխնածին աղտոտվածության պայմաններում կենսաերկրացենոզների բաղադրիչների էկոլոգիական գնահատականը հողի ֆերմենտների ակտիվությամբ», 1990թ., Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1997 թ-ից մինչև 2015 թ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի վարիչ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր:
1992-1997 Գիտական խմբի ղեկավար - Երևանի պետական համալսարան
1991-1992 Գիտաշխատող - Երևանի պետական համալսարան
1971-1981 Ասիստենտ, Լաբորատորիայի վարիչ- Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
«Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում,
«Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»,
«Էկոհամակարգերի հիմնական բաղադրիչների ֆերմենտային ախտորոշում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էկոլոգիա, կենսաերկրացենոզների էկոլոգիական գնահատումը շրջակա միջավայրի տեխնոգեն աղտոտվածության պայմաններում, հողերի աղտոտվածության որոշման մեթոդների մշակում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Հայաստանում ՄԱԿԻ անապատացման դեմ պայքարի իրականացման երկրորդ ազգային զեկույցի պատրաստումը, 2001 - 20002 թթ.
2. ՏԱՍԻՍԻ «Համատեղ ջրային ռեսուրսների կառավարում - Կուր գետի ավազան» 2002 թ.:
3. «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական կրթական ծրագրի մշակում TEMPUS 159340-TEMPUS-1-2009-1-ES-JPCR 2010 - 2012 թթ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2002 թ-ից մինչ այժմ - «Օիկոս» ՀԿ-ի ղեկավար
Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի մասնագիտական 035 Խորհուրդի անդամ

Պարգևներ
Երևանի պետական համալսարանի ոսկե մեդալ

ԿԱՌԼԵՆ ՎԱՂԱՐՇԱԿԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ. , Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 4, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 346 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ. , Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 3, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 323 էջ

Ա. Պ. Անտոնյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Ա. Փարսադանյան

Կենսաբանություն. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 2, Երևան: Աստղիկ գրատուն, 2012, 276 էջ

Ա. Պ. Անտոնյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Ա. Փարսադանյան

Կենսաբանություն. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 1, Երևան: Աստղիկ գրատուն, 2012, 280 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ. , Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 2, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 261 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ. , Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Մաս1, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 302 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ., Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 3, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 280 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ., Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 2, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 276 էջ

Անտոնյան Ա.Պ. , Գրիգորյան Կ.Վ. , Եսայան Ա.Հ. , Փարսադանյան Գ.Ա.

Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Մաս 1, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2012, 280 էջ

Կ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Եսայան, Հ.Գ. Ժամհարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Հ.Ս. Մովսեսյան, Գ.Պ. Փիրումյան

Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ | Զանգակ-97, Երևան, 2010, 223 էջ

Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Գրիգորյան Կ.Վ., Թռչունյան Ա.Հ., Ներկարարյան Ա.Վ., Սևոյան Գ.Գ., Վարդևանյան Պ.Հ.

Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ

Կ.Վ. Գրիգորյան, Հ.Ս. Մովսեսյան

Ֆերմենտների ակտիվությունը որպես ծանր մետաղներով աղտոտված հողերի ախտորոշիչ ցուցանիշ | Երևանի պետ. համալս. Հրատ., 2008, 28 էջ

Կառլեն Վաղարշակի Գրիգորյան, Ալեքսանդր Հրանտի Եսայան, Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան

Բնապահպանություն և Աստվածաբանություն | Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ

Կ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Եսայան, Կ.Կ. Գրիգորյան, Հ.Գ. Ժամհարյան

Բնական ջրերի անալիզի մեթոդներ | Երևանի համալսարանի հրատարակություն, Երևան 2006թ., 72 էջ

Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան, Գ.Ա. Ղարիբյան, Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան, Կ.Ս. Գաբուզյան, Վ.Վ. Քոչարյան, Գ.Ս. Ղազինյան, Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան, Ս.Հ. Խաչատրյան, Ս.Ս. Պետրոսյան, Գ.Ա. Մելքումյան

Մարդկային զարգացման հիմունքներ | Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ

Գրիգորյան Կ., Պիպոյան Ս., Ստեփանյան Ք., Պետրոսյան Ռ., Ղուկասյան Գ., Ավանեսյան Լ., Ասատրյան Լ., Կիրակոսյան Լ., Հարութունյան Դ.

«Էկոլոգիայի հիմունքներ» առարկայի ծրագիր միջին մասնագիտական կրթության մասնագետների համար | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 25.05.2004թ. N361-Ա/Ք հրամանով, Երևան, 2004 թ.16 էջ
 

Հոդված/Article

K.A. Ghazaryan, G.A. Gevorgyan , H.S. Movsesyan , N.P. Ghazaryan , K.V. Grigoryan

The evoluation of heavy metal pollution degree in the soils around the Zangezur copper and molybdenum combine | Rome, Italy, May 05-06, 2015, 17 (5) Part I, p. 161-166 |

Գ. Ա. Գևորգյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Կ. Ա. Ղազարյան

Environmental risks of heavy metal pollution of the soils around Kajaran Town, Armenia (ՀՀ Քաջարան քաղաքի շրջակա տարածքի հողերի ծանր մետաղներով աղտոտման էկոլոգիական ռիսկերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 50-55 |

Ghazaryan K.A., Movsesyan H.S., Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.

Soil pollution level of ecologically vulnerable areas around Kajaran town and ways of their improvement | Chemistry Journal of Moldova. Ecological Chemistry, 2014, V. 9, № 2, p. 52-57 |

Gevorgyan G.A. , Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S., Ghazaryan N.P., Grigoryan K.V

The assessment of the heavy metal enrichment of the soils around Kapan town, Armenia | Proceedings of International Conference "Sustainable Development Conference 2014: Green technology, renewable energy, environmental protection", Bangkok, Thailand, July 5-7, 2014, p. 355-361 |

Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S, Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.

General characteristic and pollution level of soils in ecologically vulnerable mining areas around Kapan town in Armenia | Academic Journal of Science, 2014, p. 187-196 |

Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Ն. Փ. Ղազարյան, Գ. Ա. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան

General characteristic of soils of Kajaran Town surroundings (Քաջարան քաղաքի շրջակա տարածքի հողերի ընդհանուր բնութագիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013, #3, էջ 44-50 |

Կ. Վ. Գրիգորյան

Ֆերմենտների ակտիվությունը որպես ծանր մետաղներով աղտոտված հողերի ինքնավերականգնման աստիճանի ցուցանիշ | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 65, #2, էջ 61-65 |

Շ. Վ. Շալունց , Կ. Ա. Ղազարյան , Կ. Վ. Գրիգորյան

Որոտան գետի և նրա հիմնական վտակների ջրերի հիդրոքիմիկան բնութագիրը և ոռոգելի հատկությունները | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 65, #3, էջ 99-106 |

Բեհմանիշ Ա.Ա. , Գևորգյան Գ.Ա. , Գրիգորյան Կ.Վ.

Բաբուլռուդ գետի ջրերի (Իրան) օրգանական աղտոտվածության աստիճանը | Կենսաբազմազանության ու վայրի բնության պահպանության էկոլոգիական հիմնախնդիրներ, ՀՀ ԳԱԱ 70-ամյակին նվիրված երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողովի` հոդվածների ժողովածու, «Լուսաբաց հրատարակչություն», Հայաստան, Ծաղկաձոր, մայիսի 3-5, 2013, էջ 53-57

K. A. Ghazaryan, H. S. Movsesyan, N. P. Ghazaryan, K. V. Grigoryan

The ecological assessment of soils around Agarak town | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 62, #1, 2013, էջ 39-43 |

Арутюнян В.А. , Григорян К.В.

Методика расчета стоимости выполнения мероприятий по обеспечению экологической безопасности войск от воздействия биологического оружия | Հայաստան: Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 10 (148) հոկտեմբեր, 2012, էջ 69-71

K. A. Ghazaryan, S. H. Minasyan, K. V. Grigoryan, G. A. Gevorgyan

Chemico-ecological evaluation of the quality of Lake Arpi waters according to nutrient elements | International Journal of Arts and Sciences, 2012, v. 5, #4, p. 265-268 |

Ալի Ահադզադեհ, Կ. Վ. Գրիգորյան, Հ. Գ. Ժամհարյան

Determination and investigation of pollution օf the Nir river in Ardabil province of Iran (Իրանի արդաբիլ շրջանի Նիր գետի աղտոտվածության որոշումը և ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012 #1(227) էջ 59-63 (անգլերեն) |

Վ. Մ. Վարագյան, Կ. Վ. Գրիգորյան

Ирригационные свойства вод реки Дебед (Դեբեդ գետի ջրերի ոռոգելի հատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #2, էջ 64-67 (ռուսերեն) |

Ա. Բեհմանիշ , Կ. Վ. Գրիգորյան

Բաբոլռուդ գետի հիդրոքիմիական կազմը և ոռոգման հատկությունները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), 2011, էջ 58-61 |

Գ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Դանիելյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ս. Հ. Մինասյան

Մեղրիգետ, Ողջի և Արծվանիկ գետերի ծանր մետաղներով և ալյումինով աղտոտվածության աստիճանը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 50-53 |

A.A. Danielyan, K.V. Grigoryan

The problem of pollution with heavy metals and possible risks related to that in watersheds with the developed metallurgical industry | “Water Observation and Information System for Decision Support” BALWOIS fourth International scientific conference, Ohrid, Republicn of Macedonia, 2010. On line: http://www.balwois.com/balwois/abstract.php?id=1799

Ահադզադե Ա., Գրիգորյան Կ.

Իրանի Բալիքլի գետի միջավայրի աղտոտվածությունը և ֆիզիկաքիմիական պարամետրերը | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, LXII, 2, Երևան, 2010, էջ 14-20

M. Godarzinik, K.V. Grigoryan, H.S. Movsesyan

Determination of mercury concentration in Bandar Imam marine sediments (Persian Gulf) | Biological journal of Armenia, LXII, 4, 2010, p. 66-72

А. Даниелян, К. Григорян

Уровень загрязнения водосбора реки Вохчи тяжелыми металлами | Биология наука XXI века, 14-я Пущинская школа – конференция молодых ученых, Пущино, 2010, том 2, стр. 18-19

Դանիելյան Ա.Ա., Գևորգյան Գ.Ա., Գրիգորյան Կ.Վ., Մինասյան Ս.Հ.

Ողջի գետի և նրա ջրահավաք ավազանի հիմնական գետերի էկոլոգիական գնահատականը հիդրոֆիզիկական և հիդրոքիմիական ցուցանիշներով | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, հատոր LXIII, 1, 2011թ. էջ 62-66

A.A. Danielyan, K.V. Grigoryan

The content of organic matter in rivers water of Meghriget and Voghchi rivers catchment basins | International Congress of Young Scientists,Yerevan State Medical University, The New Armenian Medical Journal, Vol. 4, No 1, 2010, pp. 44-45

Astghik Danielyan, Karlen Grigoryan

Implementation of Dabbed river watershed basin ecological assessment in Armenia, by the water landscapes ecological condition | MACE Green Week Scientific Conference 2009 "Multi-Level Processes of Integration and Disintegration", Berlin, Germany, 2009. On line

Astghik Danielyan, Karlen Grigoryan

Determination of salt tolerance in wild einkorn wheat (Tritcum boeoticum Boiss.) under in vitro conditions | Crop wild relative. Issue 7 April, 2009, pp. 4-7

Ա.Հ. Եսայան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանական անվտանգության խնդիրների լուսաբանումը էկոլոգիայի դասավանդման համակարգում | Բնագետ, 1-2, Երևան, 2009, էջ 48-49

Yesayan A.H., Hovhannisyan N.A., Grigorian K.V.

PCR based identification as sensitive method for qualitative detection of genetically modified organisms | Biological Jоurnal of Armenia, N 3 (61), 2009, pp. 63-71

Yesayan A.H., Hovhannisyan N.A., Grigorian K.V.

Possible environmental risks of introduction of genetically modified plants in Armenia and their assessment | Biological Jоurnal of Armenia, N 3 (61), 2009, pp. 63-71

Астгик Даниелян, Карлен Григорян

Роль устойчивого использования водных ресурсов и важность экологического образования для эффективного планирования этого процесса | II Всеармянская научная конференция по проблемам образования “Естествознание в 21-ом веке: проблемы обучения и пути их решения”, журнал “Бнагет”, сборник материалов научной конференции, Ереван, 2009, с. 217-219

Yesayan A.H., Hovhannisyan N.А., Grigօryan K.V., Dnaielian A.А.

Determination of salt tolerance in wild einkorn wheat (Triticum boeoticum Boiss.) under in vitro conditions | The newsletter of the Crop Wild Relative Specialist Group, IUCN, Italy, N7, 2009, pp4-7 |

Ն. Փ. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Կ. Վ. Գրիգորյան

Сохраняемость энтомопатогенных кристаллообразующих бактерий на листьях яблони ( Բյուրեղ առաջացնող միջատասպան բակտերիաների պահպանելիությունը խնձորենու տերևների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 118-122 (ռուսերեն) |

Grigoryan K., Danielyan A.

About the urgency of forecast climate change influence studying in some species of soil ecosystems, cooperated in the predator-victim system | 6th Annual International Conference of REC Caucasus for Climate change Shindisi (Georgia), 2008, p. 96-98

Ն.Ա. Հովհաննսիյան, Է.Մ. Դուլու, Ա.Հ. Եսայան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Մ.Ռոջեր, Հ. Կնոուպֆեր, Ա.Ամրի, Ա.Մ.Դանիելյան

ԴնԹ մարկերների կիրառումը մշակաբույսերի վայրի ցեղատեսակների գենետիկական բազմազանության և սելեկցիոն պոտենցիալի գնահատման համար | Հայաստանի կենսաբ.հանդես, 4(60), 2008, pp. 62-67 |

Ա.Ա. Դանիելյան, Մ.Ռ. Դալլաքյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Է.Խ. Ղուկասյան

Հատակային ֆաունայի բազմազանություը Դեբեդ գետի ջրահավաք ավազանի տարածքում | Հայաստանի կենսաբ. հանդես, Երևան, 2008, N1-2, էջ 99-102

К.В. Григорян

Общая характеристика загрязнения почвы, окружающей аэропорт “Звартноц” города Ереван, Организация почвенных систем | Труды 2-ой Национальной конференции с международным участием “Проблемы истории, методологии и философии почвоведения, том 2, Пущино, 2007, с. 271-273

Ա.Ա. Դանիելյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Լ.Կ. Մկրտումյան, Հ.Է. Միքայելյան

Դեբեդ գետի ջրահավաք ավազանի աղտոտվածությունը քլորօրգանական պեստիցիդներով | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Երևան, 2007թ., N 6, էջ 310-316

Ա. Ա. Դանիելյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Կ. Կ. Գրիգորյան, Կ. Ա. Ղազարյան, Ն. Փ. Ղազարյան

Կենսածին տարրերով էկոհամակարգերի աղտոտման աղբյուրները Թումանյանի տարածաշրջանում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 154-157 |

Գ. Ա. Փարսադանյան, Մ. Գ. Գևորգյան, Ն. Մ. Բեյլերյան, Կ. Վ. Գրիգորյան

Изучение кинетики и механизма фосфатазной реакции в выщелоченном черноземе (Ֆոսֆատազային ռեակցիայի կինետիկայի և մեխանիզմի ուսումնասիրությունը հիմնայնացված սևահողում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 83-91(ռուսերեն) |

Ն. Փ. Ղազարյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Մ. Ա. Սարգսյան, Շ. Ս. Քառյան

Численность аммонифицирующих бактерий в светло-каштановыхи бурых полупустынных почвах яблоневых садов после интродукции энтомопатогенных кристаллообразующих бацилл (Խնձորենու այգիների բաց շագանակագույն և գորշ կիսաանապատային հողերի ամոնիակ գոյացնող բակտերիաների քանակությունը միջատասպան բյուրեղառաջացնող բակտերիաների ներմուծումից հետո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 71-77 (ռուսերեն) |

Ա. Ա. Դանիելյան, Կ.Վ. Գրիգորյան

Դեբեդ գետի ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական վիճակի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա | «Անդրսահմանային Քուռ և Արաքս գետերի ջրային պաշարների օգտագործման ու բնապահպանական հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի հոդվածներ, Երևան, 2006, էջ 52-55 |

Григорян К.В.

Численность аммонифицирующих бактерий светло-каштановых и бурых полупустынных почвах яблоневых садов после интродукции энтомопатогенных кристаллообразующих бацил. | Ученые записки, ЕГУ, N3, стр. 71-77, Ереван, 2006.

Կ. Գրիգորյան

Կենսածին տարրերով էկոհամակարգերի աղտոտման աղբյուրնե րը Թումանյանի տարածաշրջանում | Գիտական տեղեկագիր, ԵՊՀ, N1, 2006, էջ 154–157

Կառլեն Վաղարշակի Գրիգորյան

Արփի լճի և նրա ջրհավաք ավազանի աղտոտման հետևանքով առաջացած վնասների տնտեսական գնահատականը | Հայկական ‎ ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտի 60 ամյակին նվիրված Հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, 2005, էջ 88 – 90

Казарян К.А., Григорян К.В.

Экономическая оценка природных ресурсов озера Арпи и его водосборного бассейна | Международный научный журнал “Известия” Государственного Аграрного Университета Армении, 2005, N6 (14), стр. 114 – 116.

Yesayan A.H., Hovhannisyan N.A., K.V. Grigoryan

On-line course of basics of environment as one of the models of continual environmental education for sustainable development | Fifth Annual International Conference of REC Caucasus, Education for sustainable development, Proceedings of the Conference, Tbilisi, 2005, pp. 76-78

Գրիգորյան Կ.Վ., Պողոսյան Վ.Ռ.

Շրջակա միջավայրի պահպանությունը որպես մարդու առողջ ապրելակերպի իրավունքի երաշխիք | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, N5-6, Ստեփանակերտ, 2004, էջ 213-220

Ghazaryan K.A., Derdzyan T.H., Grigoryan K.V.

The negative influence of human activity on the degradation of Lake Arpi zooplankton species | Electronic Journal of Natural Sciences National Academy of Sciences Republic of Armenia, 2004, 1(2), pp. 7-9 |

Դանիելյան Ա.Ա., Գրիգորյան Կ.Վ., Ղազարյան Կ.Ա., Ղազարյան Ն.Փ.

Լոռու մարզում մարդու գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայր ներմուծվող կենսածին տարրերի քանակական բնութագիրը | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, գիտ. հոդվածների ժողովածու, հատոր 2, №3, 2004, Երևան, էջ 452-456

Գ. Ա. Ասատուրյան, Ս. Պ. Աբազյան, Կ. Վ. Գրիգորյան

Ծանր մետաղների և օրգանական պարարտանյութերի ազդեցությունը գարնանացան գարու և եգիպտացորենի բերքատվության վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 148-150 |

Ի. Ա. Նավասարդյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Հ. Մ. Կարաքեշիշյան, Հ. Ն. Զաքարյան

Изменение агрохимических свойств почв предгорной зоны Армении при их окультуривании (Հայաստանի նախալեռնային գոտու հողերի ագրոքիմիական հատկությունների փոփոխուփյունը կապված կուլտուրականացման հետ ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 111-117 (ռուսերեն) |

Կ.Ա. Ղազարյան, Կ.Վ. Գրիգորյան

Արփի լճի ավազանի գյուղատնտեսական կուլտուրաների բուսական մնացորդների այրման բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա | Հայաստանի Էկոլոգիական Հանդես, N 1, Երևան, 2003, էջ 65-68

Կ.Վ. Գրիգորյան

Ոռոգման ջրերի որակի գնահատման անհրաժեշտության մասին | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Ստեփանակերտ, 2003, N3-4, էջ 40-42

Ի. Ա. Նավասարդյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Գ. Ա. Փարսադանյան

Изменение ферментативной активносто почв при их окультуривании (Հողի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունը մշակման ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 106-111 (ռուսերեն) |

Կ. Վ. Գրիգորյան, Ի. Ա. Նավասարդյան, Հ. Մ. Կարաքեշիշյան

Химический состав и ирригационные свойства вод реки Раздан (Հրազդան գետի ջրերի քիմիական կազմը և ոռոգիչ հատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 98-101 (ռուսերեն) |

Парсаданян Гаяне, Григорян Карлен, Геворкян Мариетта

Кинетика и механизм гидролиза Na-b-глицерофосфата слабоэродированным карбонатным черноземом | Сб. статей молодых ученых. Естественные науки, изд. ЕГУ. Ереван, 2000, N 2, с.116-120.

Լ. Վ. Մարտիրոսյան, Կ. Վ. Գրիգորյան

Поглощение тяжелых металлов растениями из питательного раствора (Սննդարար լուծույթից ծանր մետաղների կլանումը բույսերի կողմից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #1, էջ 120-123 (ռուսերեն) |

Կ. Վ. Գրիգորյան, Հ. Մ. Կարաքեշիշյան

Изменение химического состава и ирригационных свойств вод бассейна реки Дебед в связи с их антропогенным загрязнением (Դեբեդ գետի ավազանի ջրերի քիմիաբան կազմի և իրիգացիոն հատկությունների փոփոխությունը կապված անթրոպոգեն աղտոտման հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 110-115 (ռուսերեն) |

Լ. Գ. Եսայան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Է. Ա. Սաֆրազբեկյան

Изменение химического состава и ирригационных свойств вод реки Раздан в связи с их антропогенным загрязнением (Հրազդան գետի ջրերի քիմիական կազմի և ոռոգիչ հատկությունների փոփոխությունը կապված նրանց անտրոպոգեն աղտոտման հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 118-122 (ռուսերեն) |

Կ. Վ. Գրիգորյան

Влияние загрязненных вод на на физические и физико-химические свойства почв (Արդյունաբերական թափոններով աղտոտված ոռոգիչ ջրերի ազդեցությունը հողի ֆիզիկական և ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 124-129 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

K. A. Ghazaryan, G. A. Gevorgyan, K. V. Grigoryan

Evaluation of pollution level of soils of ecologically vulnerable areas around Agarak town and suggestion of improvement ways | 4th International Congress “Soil science for the benefit of mankind and environment” 2012, Bari, Italy, p. 2351

A.A. Danielyan, K.V. Grigoryan

The problem of environmental pollution with chlorinated pesticides in developing countries | International Congress of Young Scientists,Yerevan State Medical University, The New Armenian Medical Journal, Vol. 4, No 1, 2010, pp. 36-37

Астгик Даниелян, Карлен Григорян, Минасян С.

E. Coli как покaзатель санитарного состояния воды рек Сюникской области в Армении | Биология наука XXI века 14-я Пущинская школа – конференция молодых ученых. Пущино, 2010, том 2, стр. 24-25

Grigoryan K., Danielyan A.

The importance of Integrated Policy in Socio-Economical and Environmental fields for the Sustainable Development in Debed River Watershed Basin | Proceedings of The Internathional Scintific Conference, “The importence of ecology and nature protection in the sustainable development perspectives”, 20-21 November, Yerevan, 2008, p. 122

Ղազարյան Կ., Գրիգորյան Կ.

Թեղուտ գյուղի` որպես էկոլոգիական ռիսկային տարածքի, շրջակա անտառների հողերի ընդհանուր բնութագիրը | «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբեր, Ե. 2008, էջ 33 |

Փարսադանյան Գ., Գևորգյան Մ., Գրիգորյան Կ.

Ջերմաստիճանի ազդեցությունը ճմալեռնամարգագետնային հողի հիմնային ֆոսֆատազի ազդեցությամբ նատրիումի պ-նիտրոֆենիլֆոսֆատազի հիդրոլիզի արագության վրա | «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբեր, Երևան, 2008, էջ 103.3

Աղաջանյան Է., Աթոյանց Ա., Վարժապետյան Ա., Պողոսյան Վ., Գրիգորյան Կ., Դանիելյան Ա., Հարությունյան Ռ.

Որոշ գետերի աղտոտվածության մուտագեն ակտիվության բացահայտումը բուսական թեստ համակարգի կիրառմամբ | «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հայաստան, 2008թ., էջ 57

Danielyan A., Grigoryan K.

The main difficult problem of waste dumps of production and use in the watershed of river Debed in Armenia | 3rd International Conference of Yong Scientists, “Biodiversity, Ecology, Evolution, Adaptation”, 2007, Odessa, Ukraine, p. 242

Ghazaryan K.A., Movsesyan H.S., Grigoryan K.V.

General characteristic of the soils neighboring the Yerevan city “Zvartnots” airport | Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Materials of III International Young Scientists conference. Odesa, 2007, P. 277

А.А. Даниелян, К.П. Ароян, К.В. Григорян

Определение концентраций тяжелых металлов в зообентосе на ICP-MS и их влияние на процессы самоочищения быстротечных рек | Масс-спектрометрия и ее прикладные проблемы Третий сьезд ВМСО, Москва, 03-07 сентября 2007, АС-14

Даниелян А.А., Григорян К.В.

Роль лесных сообществ в пределах аэротехногенно загрязненного водосбора | Биология наука XXI века, 10-я Пущинская школа – конференция молодых ученых. Пущино, 2006. стр. 272.

Даниелян А.А., Григорян К.В.

Реакция гидрофитов на загрязнение среды тяжелыми металлами. | Биология наука XXI века, 10-я Пущинская школа – конференция молодых ученых. Пущино, 17-21 апреля 2006 года, сборник тезисов, стр. 271

Казарян К.А., Карапетян А.М., Григорян К.В.

Бактериопланктон как индикатор эвтрофирования озер | Биология наука XXI века, 10-я Пущинская школа – конференция молодых ученых. Пущино, 2006. стр. 195

Ghazaryan K.A., Movsesyan H.S., Grigorian K.V.

Greenhouse gases, exhausted into the atmosphere as a result of agricultural activities in the watershed basin of Lake Arpi and economic assessment of the harm caused by them | 6th Annual International Conference of REC Cauca-sus “Climate Change”, Shindisi, Georgia, 2006, p.71-72

Կ.Ա. Ղազարյան, Կ.Վ. Գրիգորյան

Արփի լճի ջրերի հիդրոքիմիական բնութագիրը և ոռոգիչ հատկությունները | «Անդրսահմանային Քուռ և Արաքս գետերի ջրային պաշարների օգտագործման ու բնապահպանական հիմնախնդիրները»հանրապետական գիտաժողովի հոդվածներ, Երևան, 2006, էջ 55–57 |

Казарян Н.П., Григорян К.В., Саркисян М.А.

Испытание кристаллообразующих штаммов BT(NAR)-3 и BT(NAR)-7 против гусениц горного кольчатого шелкопряда младших возрастов | Материалы XIV Международного Симпозиума «Нетрадиционное Растениеводство, Эниология, Экология и Здоровье, 2-й съезд селекционеров. Симферополь, 2005, стр. 668-669.

Կ.Ա. Ղազարյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Կ.Կ. Գրիգորյան

Գյուղատնտեսական կուլտուրաների բուսական մնացորդների այրման արգասիքների ազդեցությունը ջերմոցային է‎ֆեկտի ուժեղացման վրա | «Ուտոպիական ‎հանդիպումներ» 2-րդ միջազգային սեմինար (Զեկուցումների դրույթներ), Երևանի պետ.համալս. հրատ., 2003, էջ 29-30

Ghazaryan K.A., Grigoryan K.V.

The influence of the antropogenic factor on the change of number of zooplankton speciec of the Lake Arpi | “Исследование и охрана животного мира ‎южного Кавказа”, Материалы региональной конференции, посвященной 60-лети‎ю института зоологии НАН РА. Ереван, 2003, стр. 51-53

Կ.Ա. Ղազարյան, Կ.Վ. Գրիգորյան

Մարդածին գործոնի ազդեցությունը Արփի լճի և նրա ջրահավաք ավազանի վրա | Անդրկովկասի տարածաշըրջանում ագրոպարենային համակարգի կայուն զարգացման հիմնխնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Մաս 1-ին,Երևան, 2002, էջ 303-306 |

Григорян К.В.

Влияние тяжелых металлов в почвах на их содержание в некоторых сельскохозяйственных культурах | Тез. Докл. II Республиканской конференции “XXI век: экологическая наука в Армении”, Ереван, Бюракан, 2001, стр. 19

Semerjyan I.G., Grigoryan K.V.

Diagnostics of solids pollited with heavy metals by enzime attivity | Conversion Potential of Armenia and YSTC Programs. International Seminar, Yerevan, 2000, p.199

И.Г. Семерджян, К.В. Григорян

Ферментативная активность бурых полупустынных почв | Международная Академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Вестник, Санкт-Петербург, 2000, N7(31), стр. 24-25.